LANSAREA PROIECTULUI ‘SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ (SMARTRADE)’

28 noiembrie 2016, 05.33 - Afaceri   Social   Energie  

București - 28 noiembrie 2016 -

Academia De Studii Economice din Bucureşti a demarat în data de 05.09.2016 proiectul SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ (SMARTRADE)’


Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD, în conformitate cu contractul de finanțare P_37_418, nr. 62/05.09.2016

Valoarea totală a proiectului este de 5.170.712,50 lei, din care 5.165.712,50 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui prototip informatic care să poată estima cu acurateţe producţia/consumul de energie electrică pe termen scurt și mediu, în scopul de a stabili ofertele de tranzacţionare eficientă pe piaţa de energie, pe bază de reguli de afaceri și modele de decizie. 

Obiectivul vizat va fi atins prin parcurgerea următoarelor obiective specifice:

· construirea modelului de date pentru procesarea informaţiilor colectate de la sistemele de măsurare inteligentă (SMI), precum şi de pe pieţele de tranzacţionare;

· stabilirea componentei de predicţie a consumului în cadrul PRE, ţinând seama de comportamentul producătorilor-consumatori (prosumeri);

· realizarea unei componente pentru predicţia producţiei de energie din surse regenerabile la nivelul PRE, care poate îmbunătăţi previziunile făcute de producători pe intervale orare și medii zilnice, astfel încât să fie reduse costurile generate de dezechilibre;

· realizarea unei componente pentru optimizarea producţiei de energie electrică și a consumului la nivelul PRE;

· realizarea unor reguli de afaceri și modele de decizie referitoare la tranzacţiile pe pieţele de energie;

· dezvoltarea unor interfeţe pentru accesul la serviciile de predicţie, optimizare, analiză și simulare pentru furnizorii/producătorii de energie, OTS/ODs și ANRE.

Obiectivele proiectului sunt corelate cu necesităţile actuale de integrare a unui volum mare de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie (SRE) şi, totodată, datorită necesităţii de a implementa sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice (contorizare inteligentă) pentru consumatori până în 2020. 

Un alt obiectiv important al proiectului este de a crește vizibilitatea rezultatelor cercetării obţinute de cercetătorii români în colaborare cu Dr. ing. Osman Bülent Tör, cu o experienţă bogată în conducerea proiectelor internaţionale în acest domeniu. Rezultatele proiectului vor fi diseminate în reviste și conferinţe prestigioase, iar noile teme rezultate din cercetare vor fi propuse în cadrul competiţiilor naţionale și internaţionale, inclusiv Horizon 2020.

Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (05.09.2016 – 04.09.2020).

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact
Adela Bara
ASE București, responsabil echipa ASE
email: bara.adela@ie.ase.ro; ba_adic@yahoo.com

Cuvinte cheie:  Academie  Studii Economice  Bucureşti  lansare  proiect  sistem inteligent  piața angro  energie electrică  SMARTRADE 

Imagini

LANSAREA PROIECTULUI ‘SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ (SMARTRADE)’
LANSAREA PROIECTULUI ‘SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ (SMARTRADE)’

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.