Seminarul de informare „FNGCIMM - garanția susținerii și dezvoltării comunității rurale”

Bucuresti - 03 aprilie 2019 -

În data, de 2 aprilie 2019, a avut loc în localitatea Săvârșin, jud. Arad cel de-al doilea seminar „FNGCIMM - garanția susținerii și dezvoltării comunității rurale”, eveniment ce face parte din demersul de informare la nivel național, inițiat de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Evenimentul dedicat comunităţilor rurale din regiunea de Vest, precum și din județele Alba și Bihor, a oferit celor prezenţi informaţii relevante privitoare la proiectele și programele de finanțare destinate dezvoltării durabile la nivel local.

 „Campania de informare pe care o derulăm în toată țara are ca obiectiv susținerea dezvoltării comunităţilor rurale, a mediului de afaceri și a administrațiilor publice locale. Cu sprijinul Primăriei Comunei Săvârșin continuăm dialogul direct cu potențialii beneficiari din județul Arad. Prin acest demers de tip road-show, dorim să promovăm produsele și schemele de garantare, pentru a facilita accesul la finanțare fermierilor, IMM-urilor și autorităților publice locale din zonă, în vederea implementării proiectelor pe care le propun, atât de necesare comunităților rurale. Întâlnirea de astăzi a generat o dezbatere deschisă şi constructivă, datorită căreia, am convingerea, am consolidat pe termen lung parteneriatul cu comunitățile rurale și ne-a oferit nouă, FNGCIMM, un feed back valoros pentru  dezvoltarea unor noi produse de garantare adaptate nevoilor specifice ale acestei regiuni.” a declarat Gheorghe Lăpădat, Director General al FNGCIMM.

Reprezentanţii FNGCIMM, OTP Bank, ai Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale și ai Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală au prezentat oportunitățile de care pot beneficia comunitățile locale și mediul antreprenorial pentru finanțarea garantată a implementării proiectelor de infrastructură, a proiectelor de investiții și dezvoltare a sectorului antreprenorial și a fermierilor.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.


Pentru informații suplimentare :

021.310.18.74 int.193

info@fngcimm.ro

Direcția Marketing, relații clienți și consiliere

.

Cuvinte cheie:  FNGCIMM  OTP Bank  AECM  Gheorghe Lăpădat 

Imagini

Seminarul de informare „FNGCIMM - garanția susținerii și dezvoltării comunității rurale”
Seminarul de informare „FNGCIMM - garanția susținerii și dezvoltării comunității rurale”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.