“Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”

Ploiești - 24 mai 2019 -

UAT Județul Prahova derulează, începând cu data de 11.03.2019, proiectul cu titlul „Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”, Cod SMIS 117667, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 4077/11.03.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea performanței energetice a clădirii Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești.

Obiective specifice ale proiectului:

• îmbunătățirea capacității de izolare termică a pereților exteriori ai clădirii;

• eliminarea problemelor legate de gradul de degradare a terasei și a tâmplăriei exterioare;

• îmbunătățirea confortului termic în interiorul clădirii;

• economisirea energiei electrice prin înlocuirea lămpilor standard cu leduri;

• folosirea surselor nepoluante de producere a apei calde menajere.

Rezultate așteptate:

• creșterea eficienței energetice;

• reducerea costurilor cu încălzirea și răcirea spațiilor;

• reducerea consumului de energie electrică;

• reducerea consumului de combustibili fosili;

• asigurarea unui confort termic optim pentru desfășurarea actului medical;

• îmbunătățirea condițiilor hoteliere pentru pacienți;

• îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personalul medical;

• producerea de energie din surse regenerabile;

• protejarea mediului prin reducerea emisiilor de CO2;

• conformarea cu normativele în vigoare;

• corelarea cu strategiile de dezvoltare regională, POR Axa 3;

• respectarea contextului european și atingerea obiectivelor propuse prin Strategia Europa 2020.

Proiectul se implementează în Municipiul Ploiești.

Valoarea totală a proiectului: 7.035.215,47 lei, din care:

• valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) - 5.979.933,15 lei,

• valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%) - 914.578,01 lei,

• valoarea cofinanțării eligibile (2%) - 140.704,31 lei.

Data începerii proiectului: 01.10.2015

Data finalizării proiectului: 31.03.2021

Perioada de implementare: 66 luni

Cod SMIS: 117667

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoane contact:

MARIUS CONSTANTIN NICOLAE - Director Executiv, Direcția Proiecte cu Finanțare Externă - Consiliul Județean Prahova

Cristina Chircu - Consilier, Manager proiect - Consiliul Județean Prahova, Telefon: 0244/514545, int. 159
.

Cuvinte cheie:  Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești  Programul Operațional Regional 2014-2020  UAT Județul Prahova  

Imagini

“Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”
“Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”
“Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”
“Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.