Noul concept One Verdi Park a primit autorizația de construire

24 martie 2021, 11.27 - Afaceri   Imobiliare  

Bucuresti - 24 martie 2021 -

Cele mai înalte turnuri rezidențiale exclusiviste din București vor include și restaurant cu terasă generoasă, market, cafenea, magazine, beauty salon

Noul concept dezvoltat de One United Properties pentru proiectul exclusivist One Verdi Park a primit autorizația de construire. Cele două turnuri ale ansamblului dezvoltat în imediata vecinătate a parcului Verdi vor oferi viitorilor rezidenți un trai cu adevărat la înălțime, pentru că acestea vor fi cele mai inalte turnuri rezidențiale exclusiviste din București. În plus, pe lângă partea de unități rezidențiale, One Verdi Park va include și numeroase facilități precum restaurant, magazine sau market.

Amplasat în zona de nord a Bucureștiului, complexul include două turnuri de 77 de metri înălțime, cu vederi panoramice asupra lacurilor Floreasca și Tei. One Verdi Park se conturează ca un proiect inovator piața imobiliară din Capitală, nu doar prin calitatea tehnologiilor folosite, ci și a design-ului unic, semnat de arhitectul Marius Călin care conduce biroul X Architecture & Engineering.

În vreme ce turnul sud de la One Verdi Park este aproape în totalitate precontractat, de curând și apartamentele din turnul nord de locuințe au devenit disponibile pentru vânzare. Acestea vor include și un proiect de design interior, realizat de Lemon Interior Design, unul dintre cei mai apreciați jucători de pe piață, premiat la Londra la International Property Awards în anul 2020. Tot echipa Lemon este cea care va semna și amenajarea interioară a lobby-urilor celor două turnuri, cu o înălțime de 5 metri, cu un design contemporan de excepție, pentru a aduce o notă elegantă și cosmopolită intrărilor în clădiri.

One Verdi Park continuă conceptele centrate pe ideea de comunitate pentru care dezvoltatorul este cunoscut și va oferi numeroase facilități viitorilor rezidenți. La parter vor fi amplasate un restaurant de top, cu o terasă generoasă, precum și magazine, market, cafenea sau beauty salon, facilități special gândite pentru această locație. Aceste spații sunt integrate într-o plintă urbană – promenadă a tuturor ceremoniilor zilnice: locuire, transporturi, creativitate, servicii, leisure pentru adolescenți, familii tinere, pensionari. În plus, datorită poziționării deosebite,  a teraselor cu deschidere pe toata lățimea living-room-urilor (minimum 4 metri) și dominanța suprafețelor vitrate către etajele superioare, apartamentele vor oferi viitorilor rezidenți vederi panoramice asupra lacurilor Floreasca și Tei.

În plus, proiectul prevede amenajarea de spații verzi în proporție de minumum 30% din suprafața totală a terenului la nivelul solului și a unui mic parc privat, accesibil doar proprietarilor, deasupra corpului care leagă cele două blocuri. Această grădină suspendată, plantată cu arbori și arbuști coniferi, foioși și plante cățărătoare, va fi folosită ca loc de întâlnire și joacă de către toate persoanele care vor locui în acest ansamblu. Accesul în complex se va realiza din Strada Barbu Văcărescu, zona exterioară bulevardului va fi tratată ca spațiu pietonal, iar rezidenții vor avea acces facil și la stația de autobuz și tramvai de mare viteză. One Verdi Park cucerește și prin amplasarea deosebită, căci pe lângă facilitățile proiectului, viitorii locatari vor fi în vecinătatea unui complex sportiv cu sală și piscină sau a altor restaurante.

Ambele turnuri vor respecta filosofia One de a oferi imobile exclusiviste, care respectă cerințele Green pentru clădiri ecologice, înscriindu-se în linia preocupării constante a dezvoltatorului de a oferi mai mult decât locuințe, anume de a redefini locuirea urbană în clădiri cu apartamente, de a reimagina arta locuirii.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București. Cu o valoare pe piață de peste 1,1 miliarde EUR, portofoliul companiei cuprinde peste 2.000 de unități rezidențiale exclusiviste și spații de birouri clasa A+. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020.

Construction permit approved for One Verdi Park

The tallest exclusive residential towers in Bucharest will also include a restaurant with a generous terrace, market, cafe, shops, beauty salon

The newest residential concept developed by One United Properties for the exclusive One Verdi Park has received construction permit. The two towers of the complex developed close to Verdi Park will offer future residents a truly high-end living, as they will be the tallest exclusive residential towers in Bucharest. In addition to the residential units included in this project, One Verdi Park will also encompass numerous great facilities such as a restaurant, shops, or market.

Located in the northern part of Bucharest, the complex is formed by two 77-meter-high towers with panoramic views of Floreasca and Tei Lakes. One Verdi Park is shaping the real estate market in the Romanian Capital as an innovative project, not only by the quality of the technologies used, but also by the unique design signed by the architect Marius Călin, leading X Architecture & Engineering office.

While the south tower at One Verdi Park is almost entirely pre-contracted, apartments in the north tower have recently become available for sale. These will also include an interior design project created by Lemon Interior Design, one of the best emerging interior designers in Europe, awarded in London at International Property Awards in 2020. Lemon team will also design the 5-meter-high lobbies of the two towers, with a contemporary approach meant to emphasize the architectural elegance and cosmopolitan vibe of the building’s entrances.

One Verdi Park continues the community-centred concepts that the developer is well known of and will offer great facilities for the future residents. A top restaurant with a generous terrace, but also shops, market, café, or a beauty salon will be located on the ground floor, among other facilities specially designed for this location. These spaces are integrated in an urban plinth – the promenade of all daily ceremonies: housing, transportation, creativity, services, leisure for teenagers, young families, retirees. In addition, due to the special positioning of the terraces opening onto the entire width of the living rooms (minimum 4 meters) and the dominance of glazed surfaces to the upper floors, the apartments will offer future residents panoramic views over Floreasca and Tei Lakes.

In addition, the project includes the development of green areas, which will take up at least 30% of the total land area at ground level and also a small private park above the part connecting the two towers, only accessible to its residents. This suspended garden planted with coniferous trees and shrubs, deciduous and climbing plants, will be used as a meeting and playing place by all the people who will live in this ensemble. Barbu Văcărescu Street will be the main access to the complex, and the area outside the boulevard will be used as a pedestrian space. In addition, the residents will have easy access to the bus and high-speed tram stations. One Verdi Park is also defined by its special location, because in addition to the facilities of the project, the future tenants will be in the vicinity of a sports complex with gym and swimming pool and other restaurants.

Both One Verdi Park towers will continue One United Properties’ philosophy of developing properties that meet the requirements for green buildings, in line with the company's constant concern to provide more than housing, namely, to redefine urban housing in apartment buildings, to reimagine the art of living.

ONE UNITED PROPERTIES is one of the largest and most successful high-end residential, office and mixed-use developers in Romania, with gross development value of more than EUR 1.1 Bn and an active project pipeline comprising over 2,000 design residential units. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy- efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications of sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer is awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020.Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR

.

Cuvinte cheie:  One Verdi Park  One United Properties  Marius Călin  X Architecture & Engineering  Lemon Interior Design 

Imagini

Noul concept One Verdi Park a primit autorizația de construire
Noul concept One Verdi Park a primit autorizația de construire
Noul concept One Verdi Park a primit autorizația de construire

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.