One Cotroceni Park obține autorizația de construire pentru componenta rezidențială

05 aprilie 2021, 10.54 - Afaceri   Imobiliare  

Bucuresti - 05 aprilie 2021 -

•    Aflat într-o zonă de interes a Capitalei, proiectul va oferi comunității peste  850 de locuințe moderne, spații comerciale și de agrement

•    Conceptul include facilități integrate, de la operatori de alimentație publică,  servicii de proximitate, opțiuni de sport și agrement, dar și conectare directă la stația de metrou Academia Militară

•    One Cotroceni Park este, în acest moment, unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din București, cu funcțiune mixtă


Compania One United Properties a obținut autorizația de construire și pentru componenta rezidențială a proiectului One Cotroceni Park, proiect imobiliar cu funcțiune mixtă, aflat în prezent în dezvoltare pe locul fostei platforme Ventilatorul. Componenta rezidențială a proiectului One Cotroceni Park prevede peste 850 de locuințe cu design modern, dispuse pe 11 etaje și etaj tehnic, urmând a  fi dezvoltată în mai multe faze.

One Cotroceni Park este unul dintre proiectele inovatoare ale companiei One United Properties și cel mai amplu proiect de regenerare urbană din București, care rescrie peisajul urban al cartierului Cotroceni, aducând valoare zonei și comunității. „Dezvoltat pe un teren de 5,8 hectare, conceptul multifuncțional One Cotroceni Park este creat într-o abordare holistică de tipul Live / Work / Play, oferind viitorilor rezidenți, dar și angajați, facilități integrate, de la operatori de food (cantină, cafenele, wine-bar, bistro, restaurante), la fitness și servicii (farmacie, curățătorie, bancă), piste de alergare în aer liber, înot și ciclism”, declară Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.

În premieră pentru un proiect semnat One United Properties, One Cotroceni Park va fi direct conectat la viitoarea stație de metrou Academia Militară printr-un pasaj subteran, oferind un nivel ridicat de confort angajaților și viitorilor rezidenți. Mai mult decât atât, clădirile vor oferi o vedere panoramică asupra Palatului Cotroceni, Grădinii Botanice sau Palatului Parlamentului. Pe harta Bucureștiului se conturează astfel un nou punct de interes cu beneficii multiple, care va concentra în jurul lui o adevărată comunitate, cu acces la spații de locuire, lucru și relaxare și care va redefini dezvoltările imobiliare clasice.

Un adevărat oraș în oraș, certificat LEED și WELL, cu specificații tehnice de vârf, One Cotroceni Park reprezintă un pol ofertant și pentru segmentul spațiilor de birouri. Localizarea în interiorul inelului central al orașului și accesul direct la metrou, suprafețele flexibile, terasele generoase cu grădini, spațiile verzi, zonele pentru activități sportive în aer liber sunt doar o parte dintre beneficiile angajaților și viitorilor chiriași. Prima fază a proiectului de birouri de 43.000 mp urmează să fie livrată la sfârșitul acestui an și este deja 72% pre-închiriată. De asemenea, lucrările celei de-a doua faze au început și ele, aceasta urmând a fi livrată odată cu componenta rezidențială.

Proiectul One Cotroceni Park va găzdui și un mare centru de Office Hospitality și conferințe, un avantaj competitiv în ceea ce privește eficiența spațiului, căci companiile vor putea utiliza sălile de întâlniri ale centrului și organiza diferite evenimente de business.

____________________

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București. Cu o valoare pe piață de peste 1,1 miliarde EUR, portofoliul companiei cuprinde peste 2.000 de unități rezidențiale exclusiviste și spații de birouri clasa A+. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020.Construction permit approved for One Cotroceni Park residential component

•    Located in a coveted area of Bucharest, the project will provide the community with over 850 modern residential units, commercial and leisure spaces

•    The concept includes integrated facilities, from food operators, to fitness, sports, and leisure services, but also direct connection to Academia Militară metro station

•    One Cotroceni Park is, at the moment, one of the largest urban regeneration mixed-use projects in Bucharest


One United Properties has obtained the building permit for the residential component of One Cotroceni Park, a mixed-use project currently under development on the site of the former Ventilatorul platform. The residential component of One Cotroceni Park provides over 850 residential units with modern design, arranged on 11 storeys and a technical floor, and will be developed in several phases.

One Cotroceni Park is one of the innovative projects signed by One United Properties and the largest urban regeneration project in Bucharest, rewriting the urban landscape of Cotroceni quarter and bringing value to the area and the community. ”Developed on a 5.8 hectares land, the multifunctional concept One Cotroceni Park was imagined in a holistic approach of the Live / Work / Play type, offering the future residents, but also the employees, integrated facilities, such as food operators (canteen, cafes , wine bar, bistro, restaurants), fitness and services (pharmacy, dry cleaning, bank), outdoor running tracks, swimming and cycling areas”, says Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.

One Cotroceni Park is the first project signed by One United Properties that will be directly connected to the future Military Academy subway station through an underground passage. This will offer a high level of comfort to employees and future residents. Moreover, the buildings will offer a panoramic view over Cotroceni Palace, the Botanical Garden or the Parliament Palace. A new point of interest with multiple benefits is thus developing on the map of Bucharest. One Cotroceni Park will gather around a real community that will have full access to living, working and relaxing spaces and will redefine the concept of classic real estate developments.

A city within a city, LEED and WELL certified, with top technical specifications, One Cotroceni Park is a point of interest for the office market as well. The location inside the central area of the city and its direct access to the subway, flexible surfaces, generous terraces with gardens, green spaces and areas for outdoor sports are just some of the benefits for employees and future tenants. The first phase of the 43,000 square meters office project is to be delivered by the end of this year and is already 72% pre-leased. The works for the second phase have also started and it will be delivered together with the residential component.

One Cotroceni Park project will also host a large Office Hospitality and conference centre, a competitive advantage in terms of space efficiency, as companies will be able to use the centre’s meeting rooms and organize various business events.

____________________

ONE UNITED PROPERTIES is one of the largest and most successful high-end residential, office and mixed-use developers in Romania, with gross development value of more than EUR 1.1 Bn and an active project pipeline comprising over 2,000 design residential units. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy- efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications of sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer is awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020.

Comunicat de presă furnizat și asumat de Fabrica de PR

.

Cuvinte cheie:  One Cotroceni Park  One United Properties  Beatrice Dumitrașcu  Office Hospitality  

Imagini

One Cotroceni Park obține autorizația de construire pentru componenta rezidențială

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.