CC Trust Group lansează în România o divizie de business în domeniul energiei inteligente

25 iulie 2022, 12.41 - Afaceri   Social   Energie  

București - 25 iulie 2022 -

CC Trust Group, o afacere de familie fondată și deținută de antreprenorul elvețian Claudio Cisullo, a intrat în sectorul de eficiență energetică cu o franciză în domeniul clădirilor inteligente.


Activând sub umbrela CC Trust Smart Energy Group, compania și-a asigurat drepturile exclusive în cadrul Uniunii Europene pentru o franciză inovatoare specializată în servicii de optimizare a consumului de energie electrică în clădiri. Într-un context în care trendul spre "clădiri smart" este evident, creșterea accelerată a prețurilor la energie din ultima perioadă a intensificat nevoia pentru soluții și servicii care să ducă la reducerea consumului de electricitate.


În prezent, franciza în domeniul eficienței energetice dezvoltă cu succes operațiuni în Orientul Mijlociu, având la activ peste 850 de proiecte finalizate. Serviciile propuse pornesc de la înregistrarea datelor referitoare la consumul de electricitate, realizând analiza, optimizarea și execuția programelor de reducere a consumului de energie electrică pentru ansambluri mari de clădiri ce includ edificii guvernamentale, spitale, hoteluri, clădiri mari de birouri, centre comerciale și complexuri rezidențiale. Prin implementarea măsurilor inteligente de eficientizare a consumului de electricitate se obține o reducere a cheltuielilor cu 20 - 40% per clădire, și o creștere simultană a valorii implicite a acesteia.


Pentru lansarea acestei inițiative în Europa, CC Trust Group a ales România, a 6-a economie a Uniunii Europene. Fondatorul și proprietarul CC Trust Group, Claudio Cisullo este de altfel un investitor cu experiență pe piața din România. El este fondatorul și Președintele Chain IQ Group, furnizor de servicii de achiziții indirecte activ la nivel global, cu peste 250 de angajați în România, proprietarul și Președintele grupului de investiții concentrat pe sectorul imobiliar local, ACC Investments, Președintele Consiliului de Administrație al principalului dezvoltator de proiecte imobiliare ”green” din România, One United Properties și membru al Board-ului Ringier Holding Group, principala companie media europeană prezentă și la nivel local.


Există o nevoie urgentă pentru eficiența energetică a clădirilor în Uniunea Europeană și în România


Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, clădirile sunt responsabile pentru aproape 30% din consumul de energie la nivel global și produc aproape 15% din emisiile directe de CO2, în prezent emisiile generate de clădiri atingând cel mai ridicat nivel din istorie, aproximativ 10 Gigatone (Gt). În consecință, performanța energetică a clădirilor poate contribui în mod semnificativ la reducerea emisiilor de CO2, cu atât mai mult în contextul deficitului global de resurse energetice și al creșterii vertiginoase a prețurilor en-gros la combustibilii lichizi folosiți pentru încălzire (kerosen, păcură), la gaze naturale și curent electric, ca urmare a războiului din Ucraina.


Sectorul construcțiilor din UE este cel mai mare consumator energetic unic din Europa, absorbind 40% din energie, iar aproximativ 75% din clădiri sunt ineficiente din punct de vedere energetic.


În ceea ce privește România, sectorul clădirilor acoperă aproximativ 45% din consumul total de energie. Pentru atingerea obiectivelor și țintelor de eficiență energetică stabilite prin documentele de strategie națională și europeană, fondul local de clădiri are nevoie de o performanță energetică sporită. Spațiile administrației publice, clădirile educaționale și cele comerciale însumează circa 75% din consumul nerezidențial de energie, fiecare cu 20-25% din total (arată un studiu Energy Efficiency Group pentru Asociația Română pentru Promovarea Eficienței Energetice).


Având în vedere aceste niveluri slabe de eficiență energetică, atât la nivel european cât și local, implementarea rapidă de soluții moderne, care și-au dovedit randamentul în eficientizarea consumului de energie, înseamnă un pas înainte în decarbonizarea stocului de clădiri, unul dintre obiectivele pe termen lung ale UE, conform Directivei UE 2018/844 privind performanța energetică.


CC Trust Group, a family office founded and owned by the Swiss entrepreneur Claudio Cisullo, has entered the energy efficiency sector with a franchise in the area of smart buildings.


Operating under the umbrella of CC Trust Smart Energy Group, the company has secured exclusive rights in the European Union for an innovative franchise specialized in services for optimized electricity consumption in buildings. Whereas the trend towards “smart buildings” is meanwhile established, the rapidly increasing energy prices have further intensified the need for electricity consumption reduction services.


The franchise currently runs successful operations in the Middle East with a proven track record comprising more than 850 completed projects. It provides electricity-use data capture, analysis, optimization and execution of electricity reduction programs for large building complexes, including government buildings, hospitals, hotels and large office, commercial and residential properties. Through intelligent electricity efficiency measures, the spending reductions of between 20-40% per building are achieved, while simultaneously increasing its underlying value.


The initial country in the European rollout of the franchise will be the EU’s 6th largest economy, Romania. CC Trust Group’s founder and owner Claudio Cisullo is an experienced investor on the Romanian market. He is the founder and Chairman of Chain IQ Group, a globally active indirect procurement services provider with over 250 employees in Romania, owner and Chairman of the Romania-focused property investment business ACC Investments, Chairman of Romania’s leading green property developer One United Properties and Board member of Europe’s leading media company Ringier Holding Group.


Pressing need for energy efficiency of buildings


According to the International Energy Agency, the buildings sector is responsible for nearly 30% of global energy consumption and produces nearly 15% of the world’s direct CO2 emissions and building sector emissions have reached their highest level in history at around 10 Gt. Accordingly, energy performance of buildings is one of the most important elements of the low-carbon transformation, notably in view of the global shortage of energy commodities and steeply rising wholesale prices for heating oil, natural gas, and electricity resulting from the war in Ukraine.


Building sector is the most significant energy consumer in EU, with 40% of the total energy consumption and with almost 75% of the buildings which are energy inefficient.


As for Romania, building sector makes 45% of the total energy consumption. In order to achieve the energy efficiency targets set via national and european strategy documents, the local buildings fund needs to increase its energy efficiency. Public administration offices, educational buildings and commercial buildings make 75% of the non-residential energy consumption, each having 20-25% of the total consumption. (according to a study driven by Energy Efficiency Group for the Romanian Association for Promoting Energy Efficiency).


Given these low energy efficiency rates, both at european and local level, taking quick and modern energy efficiency measures that already proved their outcome, represent a step forward into the decarbonization of the european building stock, a long term EU objective, according to EPBD 2018 .


CC Trust Group


CC Trust Group este o afacere de familie fondată în 1997 de către antreprenorul și investitorul elvețian Claudio Cisullo, prezent în topul 300 al celor mai bogați oameni din Elveția. Sub conducerea sa, ca Președinte al Grupului, compania a investit, dezvoltat și administrat afaceri de succes atât în Elveția cât și la nivel internațional. Portofoliul său cuprinde companii și participațiuni în domenii precum biotehnologie, farmaceutice, servicii profesionale pentru afaceri, imobiliare, tehnologii, aviație privată și activități de petrecere a timpului liber.


.

Cuvinte cheie:  CC Trust Group  energie inteligenta   

Imagini

CC Trust Group lansează în România o divizie de business în domeniul energiei inteligente

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.