One United Properties închide prima etapă a operațiunii de majorare a capitalului social cu 71 milioane de lei atrași de la acționarii existenți

București - 29 iulie 2022 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță închiderea primei etape a operațiunii de majorare a capitalului social, în urma căreia a atras 71 milioane de lei. Operațiunea de majorare a capitalului va continua cu a doua etapă – plasamentul privat, care vizează investitorii instituționali locali și internaționali.


„Le mulțumim tuturor investitorilor noștri pentru încrederea acordată într-un moment în care piețele globale au cunoscut frământări, înregistrând volatilități semnificative. Rezultatul excelent al subscrierilor acționarilor existenți, peste estimările noastre inițiale, confirmă încrederea pe care am reușit să o construim de-a lungul anilor. Pe măsură ce continuăm operațiunea de majorare a capitalului social printr-un plasament privat, reconfirmăm perspectivele bune pentru sectorul imobiliar românesc, precum și existența unor oportunități unice pe piața de astăzi. În ciuda provocărilor globale, performanța pe care am înregistrat-o până acum în 2022 este dovada că atât segmentul rezidențial, cât și cel de birouri continuă să crească în România și suntem pe cale să livrăm rezultatele pe care le-am promis acționarilor noștri la începutul acestui an. Mai mult decât atât, chiar dinainte de închiderea majorării de capital, am reușit să valorificăm oportunități rare în piață, extinzându-ne portofoliul rezidențial cu două noi dezvoltări în care vom construi peste 1.100 de apartamente și portofoliul comercial cu 12.000 mp de birouri de calitate, închiriate integral”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.


Capitalul atras în cadrul operațiunii de majorare va sprijini strategia de creștere a One United Properties, permițând companiei să capteze oportunități suplimentare din piață. Noul capital propriu va fi investit cu prioritate în noi dezvoltări rezidențiale situate în principal în București. Compania își propune să investească capitalul atras în zece noi dezvoltări. Primele acorduri, pentru două locații din București, au fost deja semnate în ultima lună. Dezvoltarile care vor fi construite pe acele terenuri sunt One City Club, situat in sectorul 2 al Bucureștiului, care va găzdui aproximativ 200 de apartamente organizate într-o comunitate cu regim redus de înălțime, precum și One Herăstrău City, localizat în sectorul 1 al Capitalei, unde One United Properties intenționează să construiască 900 de apartamente organizate în șapte turnuri înalte.


Pe lângă investițiile în noi dezvoltări rezidențiale, compania a achiziționat și o nouă clădire de birouri, One Victoriei Plaza. Noua clădire de birouri are o suprafață închiriabilă brută de 12.000 mp și este închiriată în totalitate către First Bank pentru o perioadă rămasă de aproximativ 12 ani. Venitul anual din chirie generat de clădire este de aproximativ 1,9 milioane de euro și este indexat cu inflația anuală. Odată cu această tranzacție, portofoliul comercial al One United Properties va ajunge până la sfârșitul anului 2022 la o suprafață de 190.000 mp, din care portofoliul de birouri se va ridica la 148.000 mp. Achiziția One Victoriei Plaza este în linie cu strategia One United Properties de a crește veniturile recurente din portofoliul comercial.


În prima etapă a operațiunii, acționarii existenți au subscris acțiuni nou emise în baza drepturilor de preferință ONER01. Investitorii au subscris un total de 50.021.464  acțiuni ONE. În etapa 1 a operațiunii de majorare a capitalului social, prețul de subscriere pentru o acțiune nouă a fost stabilit la un preț de maximum 1,42 lei, dar prețul final de subscriere pentru o acțiune nou subscrisă în etapa 1 va fi publicat după închiderea etapei 2. În cazul în care prețul final de subscriere în etapa 1 este stabilit ca fiind mai mic decât prețul maxim de subscriere, compania va returna investitorilor diferența dintre prețul maxim și prețul final.


Prima etapă a majorării capitalului social, care a avut loc între 27 iunie și 27 iulie, a fost intermediată de BRK Financial Group. Pentru plasamentul privat, One United Properties lucrează cu UniCredit Bank, Raiffeisen Bank și Swiss Capital.


Operațiunea de majorare a capitalului social care se desfășoară în prezent este a cincea majorare de capital pentru One United Properties, care în iulie 2021 s-a listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, în urma unui IPO de succes finalizat cu atragerea a 252 milioane de lei. La un an de la IPO, investitorii au tranzacționat acțiuni ONE în valoare de peste 362 milioane de lei, compania devenind astfel al nouălea cel mai tranzacționat emitent de la Bursa de Valori București între iulie 2021 și iulie 2022.


One United Properties (BVB: ONE), the leading green investor and developer of residential, mixed-use, and office real estate in Romania, announces the closing of the first stage of the share capital increase operation, having raised 14.4 million euros. The capital increase operation will continue with the second stage – private placement targeting local and international institutional investors.


“We thank all our investors for their trust at a time when the global markets have been in turmoil, registering significant volatilities. The excellent result of the subscriptions of the existing shareholders, above our initial estimates, confirms the trust that we have managed to build over the years. As we continue the share capital increase operation through a private placement, we reconfirm once again the good prospects for the Romanian real estate sector as well as the existence of unique opportunities in the market today. Despite global challenges, the performance we have thus far recorded in 2022 is proof that both the residential and office segments continue to grow in Romania, and we are on track to deliver the results we promised to our shareholders at the beginning of this year. Moreover, already ahead of the closing of the capital increase, we have managed to seize rare opportunities in the market, expanding our residential portfolio with two new developments where we will build over 1,100 apartments and the commercial portfolio with 12,000 sqm of fully leased quality office space,” stated Victor Căpitanu, co-CEO at One United Properties.


The capital raised in the share capital increase operation will fuel the growth strategy of One United Properties, allowing the company to seize additional opportunities in the market. The new equity will be invested with priority in new residential developments located primarily in Bucharest. The company targets to invest the capital raised in ten new developments. The first agreements, for two locations based in Bucharest, were already signed over the last month. The developments that will be built on those plots are One City Club, located in sector 2 of Bucharest, which will host approximately 200 apartments organized in a low-rise community, as well as One Herastrau City, located in sector 1 of Bucharest, where One United Properties plans to build 900 apartments organized in seven high-rise towers.


In addition to investing in new residential developments, the company also acquired a new office building, One Victoriei Plaza. The new office building has a GLA of 12,000 sqm, and it is fully leased to First Bank for a remaining period of approximately 12 years. The annual rental income generated by the building is approximately 1.9 million euro, and it is indexed with the yearly inflation. With his transaction, One United Properties commercial portfolio will reach GLA of 190,000 sqm by the end of 2022, out of which the office portfolio will amount to 148,000 sqm. The acquisition of One Victoriei Plaza is aligned with the strategy of One United Properties to grow the recurring revenues from the commercial portfolio.


During the first stage, the existing shareholders subscribed to newly issued shares based on ONER01 preference rights. The investors have subscribed 50,021,464 ONE shares. During stage 1 of the share capital increase, the subscription price for a new share was set at a maximum price of 1.42 lei, but the final subscription price for a new share subscribed during stage 1 will be published after the closing of stage 2. In case the final subscription price in stage 1 is set as lower than the maximum subscription price, then the company will return to the investors the difference between the maximum price and the final price.


The first stage of share capital increase, which ran between June 27th and July 27th, was intermediated by BRK Financial Group. For the private placement, One United Properties is working with UniCredit Bank, Raiffeisen Bank and Swiss Capital. 


The ongoing share capital increase is the fifth capital raise for One United Properties, which in July 2021 listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange after having successfully raised 52.8 million euro in an IPO. In the first year since the IPO, investors traded ONE shares amounting to over 73 million euros, placing the company as the ninth most traded issuer between July 2021 and 2022 on the Bucharest Stock Exchange.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  Victor Căpitanu 

Imagini

One United Properties închide prima etapă a operațiunii de majorare a capitalului social cu 71 milioane de lei atrași de la acționarii existenți

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.