One United Properties atrage 253,7 milioane de lei pentru dezvoltarea companiei, în cea mai mare majorare de capital social a unei companii listate la bursă

București - 04 august 2022 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România, anunță închiderea operațiunii de majorare a capitalului social în data de 3 august și atragerea a 253,7 milioane de lei. Procesul a constat în două etape – prima, în care acționarii existenți au subscris pe baza drepturilor de preferință și cea de-a doua etapă, cu noi investitori care au participat la plasamentul privat. Prețul final per acțiune pentru ambele etape a fost stabilit la 1,25 lei.


„Suntem încântați de rezultatul operațiunii de majorare a capitalului social – cea mai mare realizată vreodată de un emitent listat la bursă, pe care am derulat-o cu succes într-un context global cu multe provocări, la un preț care este atractiv atât pentru noii investitori, cât și pentru companie. Le mulțumim tuturor acționarilor noștri existenți și celor noi pentru încrederea acordată planurilor noastre de dezvoltare. Strategia noastră pentru următoarele 12 luni rămâne una ambițioasă, cu focus pe opt noi tranzacții. Aceste noi acorduri vor susține pipeline-ul de dezvoltare al companiei pentru următorii șase până la opt ani. Sectorul dezvoltărilor imobiliare din România, încă semnificativ subdezvoltat în comparație cu piețele europene, continuă să prezinte perspective excelente pentru anii viitori, iar în prezent ne aflăm într-o poziție de lider ce ne permite să maximizăm profiturile pentru acționarii noștri în perioada următoare”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.


Capitalul atras va susține strategia de creștere a One United Properties, permițând companiei să valorifice noi oportunități de pe piață. Noul capital va fi investit cu prioritate în dezvoltări rezidențiale noi situate în principal în București. Compania își propune să investească acest capital în zece noi dezvoltări. Primele acorduri, pentru două locații în București, au fost deja semnate în iulie 2022. Dezvoltările care vor fi construite pe acele terenuri sunt One City Club, situat în sectorul 2 al Capitalei, care va conține aproximativ 200 de apartamente în clădiri cu regim redus de înălțime, precum și One Herăstrău City, situat în sectorul 1 al Bucureștiului, unde One United Properties intenționează să construiască 900 de apartamente în cadrul a șapte turnuri înalte. Acordurile pentru restul de opt noi dezvoltări sunt estimate a fi semnate în următoarele 12 luni.


La data de 31 mai 2022, One United Properties a pre-vândut 84% ​​din unitățile rezidențiale disponibile în dezvoltări viitoare, planificate a fi recepționate între 2022 și 2023: One Floreasca Vista, One Timpuri Noi, One Verdi Park, One Modrogan, One Peninsula și One Cotroceni Park. Prin urmare, conform datelor disponibile la 31 mai 2022, compania urmează să primească de la clienții săi, în următoarele 18 luni, 163,6 milioane de euro. Pe 22 august 2022, One United Properties va raporta rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2022, inclusiv cifrele de vânzări actualizate pentru primul semestru al anului.


Această operațiune a fost a cincea majorare de capital pentru One United Properties. Totodată, a reprezentat cea mai mare majorare de capital social realizată vreodată de un emitent deja listat pe Bursa de Valori București, în care veniturile au fost atrase pentru dezvoltarea companiei. Prima etapă a operațiunii de majorare a capitalului a fost intermediată de BRK Financial Group, iar plasamentul privat de Raiffeisen Bank International și UniCredit, în calitate de Joint Bookrunners, și Swiss Capital, în calitate de Co-Bookrunner.


One United Properties (BVB: ONE), the leading green investor and developer of residential, mixed-use, and office real estate in Romania, announces the closing of the share capital increase operation on August 3rd, raising 51.5 million euros. The process consisted of two stages – first, where existing shareholders subscribed based on preference rights, and second, with new investors participating in a private placement. The final price per share for both stages was established at 1.25 lei.


“We are thrilled about the result of the share capital increase – the largest ever share capital increase of a listed issuer, which we successfully completed in a very challenging global context, at a pricing that is attractive both to new investors as well as to the company. We thank all our existing and new shareholders for their trust in our development plans. Our strategy for the next 12 months remains ambitious, as we target eight new transactions. These new deals will fuel our development pipeline for the next six to eight years. The Romanian real estate development sector, still significantly underdeveloped compared with European peers, continues to present excellent perspectives for the years to come, and we are now in the pole position to maximize the returns to our shareholders in the years to come,” stated Victor Căpitanu, co-CEO at One United Properties.


The capital raised will fuel the growth strategy of One United Properties, allowing the company to seize additional opportunities in the market. The new equity will be invested with priority in new residential developments located primarily in Bucharest. The company targets to invest the capital raised in ten new developments. The first agreements, for two locations based in Bucharest, were already signed in July 2022. The developments that will be built on those plots are One City Club, located in sector 2 of Bucharest, which will host approximately 200 apartments organized in a low-rise community, as well as One Herastrau City, located in sector 1 of Bucharest, where One United Properties plans to build 900 apartments arranged in seven high-rise towers. The agreements for the remaining eight new developments are expected to be signed over the next 12 months.


As of May 31st, 2022, One United Properties pre-sold 84% of the units available in the following developments, which are due between 2022 and 2023: One Floreasca Vista, One Timpuri Noi, One Verdi Park, One Modrogan, One Peninsula and One Cotroceni Park. Consequently, as of May 31st, 2022, the company is due to receive from the clients over the next 18 months, 163.6 million euro. On August 22nd, 2022, One United Properties will report the financial results for the first half of 2022, including updated sales numbers for the first semester of the year.


The share capital increase was the fifth capital raise for One United Properties. It was the largest ever share capital increase of an already listed issuer, where the proceeds were raised for the company’s development. The first stage of the capital increase operation was intermediated by BRK Financial Group, and the private placement by Raiffeisen Bank International, and UniCredit as Joint Bookrunners, and Swiss Capital as the Co-Bookrunner.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  Swiss Capital 

Imagini

One United Properties atrage 253,7 milioane de lei pentru dezvoltarea companiei, în cea mai mare majorare de capital social a unei companii listate la bursă

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.