One United Properties a semnat 103.400 mp de spații office din ianuarie 2020 până în prezent

20 septembrie 2022, 10.17 - Afaceri   Construcţii   Social   Imobiliare  

București - 20 septembrie 2022 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România, anunță că a încheiat contracte de închiriere pentru 103.400 mp din ianuarie 2020 până în prezent.


Această cifră reprezintă 25% din volumul total de tranzacții de relocare înregistrate la nivelul global al pieței de la noi, în perioada 2020 - 2022 (trimestrul 2), dovedind încă o dată că One United Properties este un dezvoltator solid pe piața locală, cu o creștere susținută, o companie în care sectoarele office și comercial au o contribuție importantă și cu potențial semnificativ de dezvoltare. Această poziție este cu atât mai importantă într-un context dominat de provocări precum pandemia de COVID 19, criza energetică, inflația în creștere sau războiul din Ucraina, evenimente care continuă să influențeze dinamica sectorului.


„Faptul că One United Properties a atins 103.400 mp GLA deja închiriați, într-un context care a adus numeroase provocări, confirmă încă o dată strategia pe care am adoptat-o în privința segmentului imobiliar și încrederea că spațiile de lucru contemporane au nevoie de schimbare. Această cifră reprezintă 25% din totalul de tranzacții realizat din 2020 până în prezent, ceea ce întărește poziția companiei noastre ca jucător activ și semnificativ și pe segmentul comercial. Atunci când își aleg un sediu, companiile sunt acum interesate de criteriile sanitare și de eficiență energetică, preferând spațiile moderne, care îmbină elemente office cu cele de wellbeing, de relaxare, cu tehnologii integrate. Echipa noastră inovează constant pentru a le pune la dispoziție clienților noștri spații care oferă un mediu de lucru sănătos, în clădiri certificate, care asigură acces la o gamă variată de servicii, facilități, spații verzi, transport și care schimbă paradigma biroului clasic”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.


În prezent, din portofoliul de birouri al dezvoltatorului clădirea One Tower, clădire de birouri care face parte din dezvoltarea mixtă One Floreasca City, a atins un grad de închiriere de 100%, devenind sediul unor companii cunoscute, precum CBRE, Sanador, Saint Gobain, CMS, Altius, McCann România și altele. De asemenea, tot în proporție de 100% este ocupată și clădirea One Herăstrău Office, unde au închiriat spații Techventures Bank, Stratulat, Dr. Reddys, DaaS, Skin Expert, Evo Pharm și alții.


One Cotroceni Park Office avea în august 2022 contracte de închiriere încheiate pentru 83% din spațiile de birouri și comerciale din Faza 1 și 50% din Faza 2, aici avându-și sediile deja companii mari precum Superbet, DB Cargo, FORD, Siemens Energy, Caroli, Rehau și altele.


Dincolo de nivelul excelent de ocupare a spațiilor construite, componenta comercială a dezvoltatorului a fost completată și de importante achiziții realizate în ultimul an. One United Properties a preluat pachetul majoritar de acțiuni al Bucur Obor, centru comercial și clădire emblematică a Bucureștiului, demers care corespunde obiectivului de a crește ponderea profiturilor din chirii în profiturile totale ale companiei. De asemenea, recenta achiziție a One Victoriei Plaza se înscrie în aceeași strategie de creștere a veniturilor recurente din segmentul comercial, mai ales în contextul în care cererea pentru spații de birouri de calitate continuă să crească în București. Confirmând angajamentul de a readuce în circuitul reperelor din București clădiri istorice, emblematice, One United Properties a achiziționat anul acesta și fosta hală Ford din cartierul Floreasca, pe care intenționează să o restaureze integral, păstrându-i frumusețea și moștenirea, și să o transforme într-un spațiu de retail denumit One Gallery, parte integrantă a dezvoltării multifuncționale One Floreasca City.


În urma achizițiilor de mai sus, portofoliul comercial al Grupului va ajunge la o suprafață brută închiriabilă de aproape 190.000 mp până la sfârșitul anului, din care portofoliul de birouri va fi de 148.000 mp după livrarea One Cotroceni Park Office Faza 2.


Toate clădirile de birouri dezvoltate de One United Properties sunt certificate sau pre-certificate WELL Health & Safety și LEED Platinum de către US Green Building Council, una dintre cele mai exigente certificări privind impactul asupra mediului și performanța. Strategia de mediu a One United Properties include dezvoltarea unui portofoliu de spații de birouri 100% certificat LEED și WELL, precum și un angajament ca toate spațiile de birouri nou dezvoltate să respecte standardele LEED Zero Carbon.


One United Properties (BVB: ONE), the leading Romanian green developer of residential, mixed-use and office real estate, announces the signing of lease contracts for 103.400 sqm office space from January 2020 to data.


This represents 25% out of the total relocations registered at the local market level in 2020-2022 (2nd quarter) proving once more that One United Properties is a solid developer on the Romanian market, with sustainable growth, a company where office and commercial segments register an important contribution and still have a significant growth potential. This position is much more relevant within a context marked by challenges such as: COVID 19 pandemics, energy crisis, growing inflation or war in Ukraine, events that continue to have an impact for the construction sector.


”The fact that One United Properties reached 103.400 sqm GLA that is already leased, within a context that brought many challenges, confirms once more the strategy we adopted for the real estate sector and our belief that current working spaces need a change. This figure represents 25% of the total contracts registered starting with 2020 until today, and this reinforces our position as an active and prominent player on the commercial sector as well. When choosing their office headquarters, companies are now interested in sanitary and energy efficiency criteria and prefer modern spaces that combine office with wellbeing or relaxation services, while ensuring modern technologies. Our team is constantly innovating in order to provide our clients with a healthy environment workspace, in certified buildings that grant access to a wide range of services, green areas, transportation and that transform the concept of classical office buildings”, says Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.


In the developer’s current office portfolio, One Tower, which is part of the mixed-use development One Floreasca City, has already reached a 100% occupancy rate, hosting the headquarters for some well-known companies such as CBRE, Sanador, Saint Gobain, CMS, Altius, McCann Romania and others. One Herăstrău Office is, in its turn, 100% leased, with Techventures Bank, Stratulat, Dr. Reddys, DaaS, Skin Expert, Evo Pharm and many other having rented offices there.


By august 2022, One Cotroceni Park Office had signed lease contracts for 83% of its office and commercial spaces in Phase 1 of the development and for 50% in Phase 2, and important companies such as Superbet, DB Cargo, FORD, Siemens Energy, Caroli, Rehau have their headquarters here.


Apart from reaching a great lease level for built spaces, the developer’s commercial portfolio was enriched by important acquisitions completed within the past year. One United Properties acquired the majority shares for Bucur Obor, a famous shopping centre and iconic building of Bucharest. This strategic approach confirms the objective of increasing the revenues generated by rents within the global profits of the company. One Victoriei Plaza recent acquisition is part of the same strategy of increasing revenues from the commercial sector, especially within a context of high demand for quality office spaces in Bucharest. Confirming the engagement for bringing historical buildings back into the circuit of Bucharest’s reference points, One United Properties acquired this year the former Ford factory located in Floreasca. The developer plans to fully restore it, keeping its beauty and legacy, in order to transform it into a retail space called One Gallery, part of the multifunctional development One Floreasca City.


Following these acquisitions above mentioned, the Group commercial portfolio will reach a gross leasing available area of almost 190.000 sqm by the end of this year, out of which the office portfolio will be of 148.000 sqm upon the completion of One Cotroceni Park Office Phase 2.


All building offices developed by One United Properties are certified or pre-certified WELL Health & Safety and LEED Platinum by US Green Building Council, one of the most demanding certifications regarding impact on the environment and building performance. One United Properties environment strategy includes developing a portfolio of office spaces which are 100% LEED and WELL certified, as well as the engagement that all office spaces newly developed respect LEED Zero Carbon standards.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în multiplii indici BET și STOXX, în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  spatii office  Mihai Păduroiu  One Cotroceni Park Office  

Imagini

One United Properties a semnat 103.400 mp de spații office din ianuarie 2020 până în prezent
One United Properties a semnat 103.400 mp de spații office din ianuarie 2020 până în prezent
One United Properties a semnat 103.400 mp de spații office din ianuarie 2020 până în prezent
One United Properties a semnat 103.400 mp de spații office din ianuarie 2020 până în prezent

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.