Introducerea e-TVA

09 iulie 2024, 01.41 - Afaceri   Social  

București - 09 iulie 2024 -

În data de 21 iunie 2024, Guvernul României a publicat Ordonanța de Urgență nr. 70/2024 („Ordonanța”) în scopul implementării și utilizării decontului precompletat RO e-TVA („decontul e-TVA”), cu aplicabilitate începând cu 1 iulie 2024.  În urma unei puternice opoziții din partea mediului de afaceri și a celui profesional, privind termenul scurt de implementare și impactului negativ pentru companiile din România, Guvernul României a modificat Ordonanța vineri, 28 iunie 2024, prin publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr. 87/2024, în aceeași zi.


Vă prezentăm un rezumat al celor mai importante prevederi ale Ordonanței modificate pe care companiile românești ar trebui să le cunoască și să se pregătească în viitorul apropiat.


Începând cu 1 August 2024:


-       Decontul e-TVA se implementează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România (inclusiv companiile nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România) începând cu data de 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024;


-       Decontul e-TVA se transmite, pentru fiecare perioada fiscală de raportare (luna sau trimestru), persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA


-       Autoritățile fiscale completează declarația e-TVA folosind informațiile din alte declarații și rapoarte transmise de contribuabili, precum RO e-factura, RO e-Transport, RO e-SAF-T, sistem vamal, RO e-Sigiliu, RO e-Case de marcat electronice;


-       În cazul în care există diferențe mai mari de 20% sau 5.000 lei între valorile TVA din decontul e-TVA și decontul de TVA depus de contribuabili, autoritățile fiscale vor notifica contribuabilii în acest sens până la data de 5 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA;


Începând cu 1 Ianuarie 2025:


-       Contribuabilii au obligația de a răspunde la notificare și de a explica diferențele, în termen de 20 de zile de la primirea notificării de la autoritățile fiscale;


-       Autoritățile fiscale analizează răspunsul primit de la contribuabili și dispun, după caz, măsuri legale. Acestea pot consta, de exemplu, în verificări suplimentare ale contribuabililor sau inițierea unei inspecții fiscale privind TVA;


-       În cazul în care contribuabilii nu răspund la notificare și/sau nu explică diferențele, aceștia:


-      sunt pasibili de amendă între 1.000 lei și 10.000 lei, în funcție de categorie (mari, mijlocii sau mici), și


-      sunt incluși în lista contribuabililor cu risc fiscal ridicat, ceea ce înseamnă că vor fi sub vizorul autorităților fiscale și vor crește șansele pentru o inspecție fiscale, iar rambursările de TVA nu pot fi efectuate fără inspecție fiscală anticipată.

.

Cuvinte cheie:  e-TVA RO e-TVA RO e-SAF-T RO e-Sigiliu Tax Romania 

Imagini

Introducerea e-TVA
Introducerea e-TVA

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.