Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

05 septembrie 2014, 10.21 - Afaceri   Ştiinţă / Cercetare  

Magurele - 05 septembrie 2014 -

COMUNICAT DE PRESĂ


 


privind semnarea contractului de finanţare aferent proiectului “Centrul de Cercetare, Inovare şi Tehnologii pentru Materiale Noi”


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM), cu sediul în Măgurele, strada Atomiştilor nr. 105bis, derulează începand cu data de 07.08.2014, proiectul „Centrul de Cercetare, Inovare şi Tehnologii pentru Materiale Noi” cod SMIS-CSNR 49185,  co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finantare nr. 654/07.08.2014, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).


Valoarea totală a proiectului este de 43.246.998,80 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000,00 lei.


Proiectul se implementeaza în localitatea Magurele pe o durata de 14 luni.


Obiectivul major al proiectului este realizarea unui pas important, cu impact ireversibil, pentru străpungerea zidului dintre cercetarea românească şi aplicaţiile ei industriale în domeniul materialelor. În cadrul proiectului va fi construită o clădire care să găzduiască acest centru şi vor fi achiziţionate echipamente de cercetare specifice pentru realizarea a trei laboratoare noi, complementare infrastructurii actuale a INCDFM. Prin implementarea proiectului urmărim să obţinem, exploatând la adevarata sa valoare know-how-ului deja existent, dezvoltarea unor tehnologii de preparare a materialelor avansate cu potenţial aplicativ ridicat, compatibile cu procesele industriale moderne, precum şi dezvoltarea tehnicilor de caracterizare adecvate.


Prin plasarea cercetărilor desfăşurate în INCDFM într-o zonă atractivă din punct de vedere aplicativ şi prin stimularea cooperării cu industriile orientate spre producţia de bunuri cu valoare adăugată ridicată, proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 2 din cadrul programului POS CCE, “Competitivitate prin Cercetare-Dezvoltare şi Inovare”.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Persoană de contact: Ionuţ Enculescu
Funcţie: Director General, Director proiect
Tel: 021.369.01.85, fax: 021.369.01.77, e-mail: secretariat@infim.ro


Cuvinte cheie:  INCDFM  proiect  fonduri 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.