Misiunea în România a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie solicită Primului Ministru, printr-o scrisoare deschisă, reducerea ratei de cofinanțare în cadrul proiectelor aferente Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare pentru perioada de programare 2014-2020

Bucuresti - 05 mai 2015 - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în România, împreună cu organizaţii beneficiare de finanţare în cadrul Programului General Solidaritatea și Gestionarea Fluxurilor Migratorii (PG SOLID) au transmis luni, 4 mai 2015, o scrisoare deschisă adresată Primului Ministru al României, prin care solicită reducerea cofinanțării sau eliminarea acesteia pentru unele intervenţii specifice (repatriere sau relocare de refugiaţi) în cadrul Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare pentru următoarea perioadă de programare, 2014-2020.

Pentru perioada 2007-2014, beneficiarii PG SOLID au asigurat o contribuție de minim 5% din valoarea totală a finanțării. Susţinătorii scrisorii deschise subliniază faptul că organizațiile care implementează proiecte în cadrul acestui program sunt organizații non-profit, fiind astfel dificilă asigurarea contribuției.

De asemenea, prin intermediul acestor proiecte sunt derulate activități cu caracter social și umanitar menite să susțină demersurile Statului Român în domeniul migrației, în acord cu principiile și normele Comisiei Europene, cum sunt cele de relocare de refugiați, de repatriere voluntară asistată, de asistență socială pentru solicitanți de azil sau migranți cu ședere legală. Pentru asigurarea implementării optime a acestor activități și în noul cadru financiar 2014 – 2020, organizațiile solicită Primului Ministru analiza argumentelor care susțin reducerea contribuției de 5% sau eliminarea ei pentru anumite servicii specializate.

Regsiți mai jos conținutul integral al scrisorii și lista organizațiilor susținătoare.

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați Misiunea OIM în România, persoană de contact Cătălin Bercaru, coordonator media, telefon 021 - 210.30.50, e-mail cbercaru@iom.int.

Nr.917/04.05.2015

Excelenţei Sale, Domnului Victor PONTA
Primul Ministru al României

Ref: Cofinanțarea proiectelor în cadrul Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare, 2014-2020

Excelenţă,

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Misiunea în România, împreună cu organizaţii beneficiare de finanţare în cadrul Programului General Solidaritatea și Gestionarea Fluxurilor Migratorii (PG SOLID) transmit salutul său Guvernului României și doresc să supună atenției o serie de aspecte în ceea ce privește programele care se vor desfăşura în perioada 2014 - 2020 cu finanțare din Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI), gestionat de Ministerul Afacerilor Interne cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrări.

Aspectele sunt menite să aducă îmbunătățiri procesului de utilizare și adresabilitate a fondurilor, precum și alinierea la practicile adoptate de celelalte State Membre.

După cum știți, Regulamentul nr. 514/2014 al Parlamentului și al Consiliului European specifică la Art. 16 următoarele:
• acțiunile susținute în cadrul programelor naționale sunt cofinanțate din surse publice sau private.
• contribuția Uniunii Europene nu va depăși 75% din totalul costurilor eligibile ale unui proiect.

Cadrul legal național prin care a fost reglementată implementarea Programului General Solidaritatea și Gestionarea Fluxurilor Migratorii (PG SOLID) a stabilit că beneficiarii trebuie să asigure o contribuție de minim 5% din valoarea totală a finanțării (Ordonanța de urgență nr. 84 din 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general).

Având în vedere cele mai sus menționate, dar și faptul că:
• Organismele internaționale, inter-guvernamentale, precum și non-guvernamentale care desfășoară în România proiecte și acțiuni specifice, cum sunt cele de relocare de refugiați, de repatriere voluntară asistată, de asistență socială pentru solicitanți de azil sau migranți cu ședere legală, contribuie într-o foarte mare măsură la reglementarea fenomenului migrației și la îndeplinirea obiectivelor strategice ale României în calitatea sa de Stat Membru al Uniunii Europene.

• Astfel, fie că sunt beneficiare de granturi sau furnizoare de servicii specializate în domeniul migrației, aceste organizații intervin cu sprijin umanitar și social în interesul Statului Român care devine beneficiarul final al acestor servicii.

• Atât OIM, cât și celelalte organizații și instituții beneficiare de finanțare în domeniul migrației sunt organizații non-profit, fiind astfel dificilă dacă nu, uneori, chiar imposibilă asigurarea cotei de cofinanțare a proiectelor la nivelul celei stabilite în PG SOLID.

• De asemenea, menționăm că la nivel european, în perioada de programare 2007-2013, pentru implementarea proiectelor specifice de relocare de refugiați, repatriere sau integrare socială a migranților cu ședere legală, Statele Membre au identificat soluții pentru reducerea cotei de cofinanțare sau chiar eliminarea acesteia. De altfel, și în România, beneficiarii de proiecte POSDRU, care în esență sunt proiecte sociale, au contribuit cu o cotă de cofinanțare de 2% față de cota de 5% în PG SOLID.

• Rezultatele și performanțele obținute de beneficiarii de scheme de grant în cadrul PG SOLID demonstrează nu numai profesionalism, ci și o maturitate și seriozitate instituțională, atuurile esențiale pentru a colabora cu încredere cu acestea în următoarea perioadă de programare.

Astfel, vă adresăm rugămintea de a analiza argumentele mai sus menționate care pledează atât pentru reducerea contribuției de 5% din valoarea totală a finanțării pentru schemele de grant în perioada de programare 2014 - 2020, contribuție stabilită prin Ordonanța de urgență nr. 84 din 2008, cât și pentru posibilitatea de eliminare a acestei contribuții în cazul unor proiecte care necesită servicii specializate, cum sunt cele de relocare de refugiați sau repatriere voluntară a migranților, practică întâlnită în toate celelalte State Membre.

Anexăm prezentei lista instituţiilor care susţin demersul nostru.

Excelenţă,
În speranţa unei colaborări deplin avantajoase, vă rugăm să primiţi încredinţarea deplinei noastre consideraţii.

Cu deosebit respect,

Mircea MOCANU
Şef Misiune
OIM România

ANEXA
LISTA ORGANIZAŢIILOR SUSŢINĂTOARE

Nicolae CÂRCU, Preşedinte,
Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi - CNRR

Cătălin ALBU, Director Executiv,
Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România - JRS
Mădălina Argăseală, Director Executiv,
Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii – ARPS

Rodica NOVAC, Coordonator,
Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei SAH ROM

Răzvan SAMOILĂ, Director Executiv,
Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi – ARCA

Georgiana Cristina RENTEA, Preşedinte
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială - ADIS

Francesco ALOISIO, Preşedinte,
Asociaţia Serviciul APEL
Cosmin BÎRZAN, Preşedinte
Centrul pentru Resurse Civice

.

Cuvinte cheie:  OIM  scrisoare  premier 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.