“Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”

Bucuresti - 13 februarie 2020 -

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”, ID MY SMIS 124312, finanțat prin cadrul POR/10/2017/10/10.1a/BI - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; Apel: POR/324/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, este în valoare de 8.213.495,44 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 7.240.601,24 lei.

Proiectul se implementează în București, Sectorul 2, pe o durată de 49 de luni, între 15.12.2017 și 31.12.2021.

Obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivul general al POR 2014-2020, care constă în îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, și să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1.    Reabilitare și modernizare corp Grădinița Steluța;

2.    Realizarea unei performanțe energetice superioare cerințelor minime ce decurg din Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor și din legislația subsecventă aferentă aplicabilă în vigoare, inclusiv prin măsuri de folosire eficientă a resurselor;

3.    Creșterea siguranței preșcolarilor în incinta unității de învățământ, după efectuarea lucrărilor;

4.    Creșterea facilităților destinate preșcolarilor cu dizabilități.

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”, persoana de contact este Popa Daniela -  Manager de Proiect, tel. 021.212.15.44, int.108, e-mail: office@dgapi.ro.

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Str. Luigi Galvani nr. 20, Sectorul 2, București,

Tel. 021.212.15.44 Fax 021.212.11.39

Email: office@dgapi.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro

.

Cuvinte cheie:  Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2  Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov  Popa Daniela 

Imagini

 “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”
 “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”
 “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”
 “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”
 “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Steluța”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.