Grupul Digi Communications N.V. anunță rezultatele financiare la 31 martie 2020

Bucuresti - 15 mai 2020 -

La nivel de grup:

o    Răspunsul companiei la pandemia COVID-19

    Grupul a asigurat continuitatea operațională în această perioadă;

    Rețelele fixe și mobile au funcționat fără disfuncționalități majore, sprijinind cu succes creșterea traficului fix și mobil;

o    Creștere susținută: + 11% venituri, pana la EUR 313,2 milioane și 9% creștere a unităților generatoare de venituri (RGU), până la 16,5 milioane;

România:

o    Creșterea RGU pentru serviciile fixe la niveluri record (pe segmentul televiziunii prin cablu și al serviciilor de internet fix): + 9,5 % RGU CATV până la 3,7 milioane și + 11 % RGU internet fix până la 2,9 milioane;

o    Creșterea marjei EBITDA la 47,3 % (inclusiv IFRS 16) datorită performanțelor operaționale, atât pentru serviciile de comunicații fixe, cât și pentru serviciile de comunicații mobile:

Spania:

o    Depășirea pragului de 2 milioane de RGU (telefonie și date mobile);

o    Creșterea ponderii sale în totalul veniturilor Grupului (20%) și EBITDA (11%);


Grupul Digi Communications N.V. a publicat vineri, 15 mai, rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2020, anunțând la 31 martie 2020 venituri în creștere cu 11%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (de la 281,2 milioane EUR la 313,2 milioane EUR) și creșterea RGU cu 9 %, la 16,5 milioane. EBITDA ajustată a fost de aproximativ 114,7 milioane EUR (inclusiv IFRS 16), o creștere cu 26,4 % față de aceeași perioadă a anului 2019.

Grupul Digi a înregistrat performanțe generale importante în primul trimestru al anului 2020. Având în vedere contextul general de sănătate publică de la jumătatea lunii martie, compania s-a concentrat asupra răspunsului la pandemia COVID-19 și asupra măsurilor de restricție luate de autoritățile din toate teritoriile (în România din 23 martie 2020, în Ungaria începând cu 11 martie, în Spania din 15 martie și în Italia din 12 martie).

În perioada de restricții impuse de pandemia COVID-19, Digi Communications N.V. a implementat cu succes măsuri pentru a asigura sănătatea și siguranța clienților, angajaților și partenerilor și a urmărit furnizarea de servicii și derularea operațiunilor la același nivel ca în perioadele de normalitate. În această etapă, dată fiind incertutidinea generată de pandemie, durata acesteia și impactul economic imediat, este dificil să se estimeze efectele financiare la nivelul companiei.

În România, în perioada de restricții, s-a remarcat o creștere a utilizarii de servicii fixe de internet și televiziune prin cablu pentru clienții rezidențiali. Necesitatea de a fi conectați și trecerea masivă la munca de acasă au contribuit la utilizarea susținută de servicii fixe. Aceasta s-a reflectat în creșterea traficului în rețeaua fixă cu 20-30%, în special în a doua parte a zilei. 

Astfel, la finalul primului trimestru, Digi a înregistrat un progres al RGU pentru serviciile de internet și televiziune prin cablu și a atins un număr record de servicii vandute clienților: 3,7 milioane RGU (televiziune prin cablu), respectiv 2,9 milioane RGU (internet fix).

În Ungaria, cu toate că au fost adoptate măsuri restrictive diferite de celelalte teritorii, nu a existat un impact negativ semnificativ în perioada de restricție asupra filialei care a urmat, în linii mari, același ritm ca pentru perioadele normale de activitate.

In Spania, ritmul de creștere a serviciilor vândute (RGU) a fost impactat semnificativ până acum, ca urmare a restricțiilor de portabilitate a numerelor de telefonie fixă și mobilă implementate în această perioadă. Digi Spania a reușit, în primul trimestru al anului, să depășească pragul de 2 milioane RGU pentru serviciile de voce și date mobile, îmbunătățindu-și contribuția la veniturile grupului (20% din veniturile totale ale Grupului) și EBITDA (11% din EBITDA Grup).

“În ultimele 2 luni, prioritățile echipei noastre de management au fost să asigurăm atât condițiile de sănătate pentru angajați și clienți, cât și echipamentele de protecție necesare. Am făcut eforturi pentru a preveni blocajele în lanțul de aprovionare, am continuat să dezvoltăm capacitățile tehnologice și să asiguram lichiditatea companiei. Confruntate cu restricții în toate teritoriile unde operăm și cu schimbarea comportamentului clienților, echipele noastre au depus toate eforturile pentru a păstra același nivel de calitate al serviciilor ca în perioadele de normalitate. Rețelele noastre au susținut o creștere de trafic de până la 30%, pentru datele fixe, la ore de vârf, și o creștere normală a traficului de date mobile de 11%, în martie, comparativ cu februarie, în România. Echipele din vânzările corporate și-au adaptat strategiile la o nouă realitate a pieței, concentrându-se asupra activităților de suport și asistență pentru clienții B2B. 

Suntem recunoscători angajaților pentru incredibila flexibilitate și pentru atitudinea lor proactivă. Grație disciplinei lor și capacității de reacție rapidă, am răspuns cu succes cererilor clienților și am reușit să acordăm sprijin comunităților, familiilor și concetățenilor afectați de criză. Dedicați misiunii noastre de partener pe termen lung al societății și al municipalităților, am alocat aproximativ 1,7 milioane EUR donațiilor constând în echipamente medicale către spitalele din România, servicii de conectivitate pentru elevi și comunități rurale sau pentru inițiative de voluntariat dedicate ajutorării persoanelor vulnerabile în fața pandemiei”, a declarat
Serghei Bulgac, Chief Executive Officer (CEO) al Digi Communications N.V.

Mai multe informații aici.

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este un operator european de top în domeniul comunicațiilor electronice, cu operațiuni în România, Ungaria, Spania și Italia și este compania-mamă a RCS & RDS, liderul de piață în România pe segmentul serviciilor de tip pay-tv și internet fix. Pe parcursul celor aproape 27 de ani de existență, Digi a investit continuu în cele mai revoluționare tehnologii, ajungând să dețină, în prezent, cea mai extinsă rețea de fibră optică din regiune, cu o acoperire de aproximativ 8,4 milioane locuințe, în România și Ungaria (la 31 decembrie 2019).

Digi a adus pe piață servicii de comunicații electronice convergente la cele mai competitive prețuri. În timp, acest avantaj competitiv s-a transformat într-un beneficiu pentru milioane de clienți care au dobândit un acces mai rapid și mai avantajos la servicii de calitate superioară, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și al celor mobile. În România, Grupul Digi este cel mai mare angajator din domeniul antreprenorial local, cu aproximativ 13.000 angajați (circa 16.500 pe toate cele patru piețe unde este prezent).

Grupul Digi pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi 4K, prima televiziune ULTRA HD din România, Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, ProFM, Dance FM, Chill FM și platformele de comunicare online reunite sub umbrela Digi Online.


Pentru mai multe informaţii:

Departamentul Comunicare și CSR

comunicare@rcs-rds.ro

Telefon: +40 31 400 42 44

https://www.digiromania.ro/ www. digi-communications.ro


Digi Communications N.V. Group announces financial results as at March 31, 2020

Group level:

o    COVID 19-outbreak response

    The Group ensured operational continuity during this period;

    Fixed and mobile networks have all been working without any major capacity issues, successfully supporting the increase in fixed and mobile traffic;

o    Sustained growth profile: 11% revenue increase, up to EUR 313.2 million and 9% RGU growth, up to 16.5 million;

Romania:

o    Increase in fixed services RGUs reach historic levels (cable television and fixed internet segments): + 9.5% CATV RGUs up to 3.7 million and +11% fixed internet RGUs up to 2.9 million;

o    Increase in EBITDA margin, up to 47.3% (including IFRS 16) due to strong operational performance in both fixed and mobile communications business lines;

Spain:

o    Reach of 2 million RGU`s achieved on mobile telephony and data services;

o    Increased its contribution to total Group’s revenues (20%) and EBITDA (11%);


On Friday, May 15th, Digi Communications NV Group published its financial results for the first quarter ended March 31st, 2020, increasing revenues by 11% compared to the same period of previous year (from EUR 281.2 million to 313.2 million EUR) and achieving 9% RGU growth, up to 16.5 million. Adjusted EBITDA was EUR 114.7 million (including IFRS 16), 26.4% increase compared to previous period.

Digi Group delivered a strong overall performance in the first quarter of 2020. Given the general public health context, since mid-March, the company focused on responding the pandemic and the restrictive measures taken by authorities in all the territories where it operates. In Romania, this started on the 23rd of March 2020, in Hungary, the 11th of March, in Spain, the 15th  of March, in Italy, the 12th of March.

Digi Communications N.V. successfully implemented measures to ensure the health and safety of customers, employees and partners and the reliable delivery of services during the COVID-19 outbreak, aiming to run operations with minimum disruption. Given the unpredictability associated with the pandemic, its duration and its immediate economic impact, it is difficult at this early stage to quantify the overall financial effects on the business. 

During the period of restriction, in Romania, we have seen an increase of usage for fixed internet and cable TV services for residential customers. The demand of new connections and the significant shift to working from home contributed to a sustained request of fixed services. This pattern was also reflected in the increase of traffic by 20-30% especially in the second half of the day.

As a result, at the end of the quarter, Digi achieved an increase of RGU on the main segments (fixed internet and cable TV) to an historic level of 3.7 million RGU (cable tv), respectively 2.9 million RGU (fixed internet).

In Hungary, despite the different type of restrictive measures implemented, there was no significant negative impact during the period, which remained in line with normal business periods.

In Spain, the pace of RGU growth changed significantly, following the portability for mobile and fixed telephony restrictions implemented during this period. Digi Spain succeeded, in the first quarter of the year, to exceed the threshold of 2 million RGU for mobile voice and data services and improved its contribution to the Group`s revenue (20% out of total Group revenue) and EBITDA (11% out of total Group EBITDA).

“In the last two months, our management team’s top priority was to ensure the health and safety of our employees as well as our customers and ensuring the supply of the necessary protective equipment for the teams. We have also worked hard to prevent any delays in the supply chain, have continued to develop technical facilities and been cautious to preserve liquidity. Confronted with restrictions, in all our territories and with significant changes of customers behavior, our teams focused on maintaining the same quality level of services at all times. Our fixed and mobile networks in Romania successfully supported the traffic increase, up by 30% (fixed) and 11% (mobile), in March compared to February. Corporate sales teams adapted their commercial strategies to a new reality and prioritized client support activities in order to provide the appropriate assistance to B2B clients affected by the crisis. 

We are grateful for the outstanding flexibility and pro-active attitude of all our employees. Thanks to their rapid reaction and discipline, the company continued to fulfil its clients demands and succeeded to support communities, families and individuals affected by the crisis. Dedicated to our mission as a long-term partner for the society and municipalities of Romania, Digi contributed with approximately EUR 1.7 million to donations consisting in medical equipment or connectivity services to Romanian hospitals, students, rural communities or volunteer initiatives aiming to support vulnerable population”,
said Serghei Bulgac, Chief Executive Officer (CEO) of Digi Communications N.V..

About the Digi Communications Group

Digi Communications N.V. is the parent company of the electronic communications operator, RCS & RDS, the leader of the internet market, pay-tv and converging services in Romania, with operations in Hungary, Spain and Italy. Established over 27 years ago, the company holds almost entirely the most modern (state of the art) and extensive optical fiber network in the region, reaching 8.4 million homes passed in Romania and Hungary (December 2019).

Digi brings to the market the most affordable electronic communications services, both in fixed and mobile communications. Over time, this competitive advantage has become a benefit for millions of customers, who have thus gained faster and less expensive access to top-quality services. In Romania, the Group Digi is currently the largest private employer in the local business environment, with approximately 13,000 employees (16,500 in all markets where it operates).

The cross-media content of Digi group comprises TV stations Digi4K, the first ULTRA HD broadcasting television launched in Romania, Digi 24, DigiSport 1, 2, 3, 4, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel and Hit Music Channel, radio stations Digi FM, ProFM, Dance FM, Chill FM and online communication platforms gathered under the umbrella DigiOnline.


More information here.

.

Cuvinte cheie:  Grupul Digi Communications N.V.  Serghei Bulgac  RCS & RDS  Digi24  Digi FM  Digi Online 

Imagini

Grupul Digi Communications N.V. anunță rezultatele financiare la 31 martie 2020
Grupul Digi Communications N.V. anunță rezultatele financiare la 31 martie 2020
Grupul Digi Communications N.V. anunță rezultatele financiare la 31 martie 2020

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.