Centrul de excelență pentru securitatea cibernetică și reziliența infrastructurilor critice (SafePIC)

10 iulie 2020, 02.09 - Afaceri   IT&C  

Bucuresti - 10 iulie 2020 -

SC SAFETECH INNOVATION SRL, cu sediul în Municipiul București, Strada Frunzei, nr. 12-14, sector 2, în parteneriat cu Universitatea Națională de Apărare „Carol I” și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, anunță începerea derulării proiectului „Centrul de excelență pentru securitatea cibernetică și reziliența infrastructurilor critice (SafePIC)”, Cod SMIS 2014+:120436. Proiectul face obiectul contractului de finanțare nr. 270/23.06.2020, încheiat între Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 și SC SAFETECH INNOVATION SRL, în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului este de 26,290,132.90 lei, din care, totalul cheltuielilor eligibile nerambursabile din FEDR este de 16.193.028,56 lei, iar din bugetul național:  4.048.257,14 lei. Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 3.763.795 lei.

Perioada de implementare:Proiectul urmează să fie implementat la sediile celor 3 instituții implicate între 23.06.2020 – 23.06.2023.

Scopul proiectului SafePIC este creșterea capacității Safetech Innovation SRL de a contribui la dezvoltarea unor soluții, produse și servicii inovative în domeniul securității cibernetice, interoperabilității și protecției cibernetice a infrastructurilor critice în baza unui parteneriat de cercetare cu cele două prestigioase instituții de învățământ și cercetare.

Obiectivul general al proiectului se subscrie Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritara 1, Acțiunea 1.2.1.: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Prin urmare, proiectul contribuie la îndeplinirea Directivelor Europene referitoare la îmbunătăţirea dezvoltării și competitivității întreprinderilor nou înființate inovatoare prin tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate.

Rezultatul proiectului îl constituie înființarea, dezvoltarea si operationalizarea unui centru de excelență în securitatea cibernetică a infrastructurilor critice având ca scop principal prevenirea, analiza, monitorizarea și raspunsul la incidente de securitate cibernetice care pot apare la infrastructurile  clienților actuali și potențiali si cresterea rezilientei acestora la atacuri cibernetice.

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:


SC SAFETECH INNOVATION SRL

Sediu: Strada Frunzei, nr. 12-14, sector 2, București

Telefon/Fax: +4 021 316 0565

E-mail: office@safetech.ro

www.safetech.roComunicat de presă furnizat și asumat de SAFETECH INNOVATION


.

Cuvinte cheie:  SAFETECH INNOVATION  SafePIC  Fondul European de Dezvoltare Regională  Programul Operational Competitivitate 2014-2020 

Imagini

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.