Sistemele radio Punct-la-Multipunct de generatia a 5-a ale Intracom Telecom furnizate pentru implementarea serviciilor de comunicatie de banda larga din SUA

15 iulie 2020, 10.48 - Afaceri   IT&C  

Atena - 15 iulie 2020 -

Soluția de acces radio la punct fix de banda ultra larga de a 5-a generatie, WiBAS ™ G5, furnizează servicii  de tip Gigabit per abonat în zonele urbane, suburbane și rurale. Echipamentele radio sunt fabricate in Bucuresti, la Intrarom

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme si solutii  de telecomunicații, ofera portofoliul sau avansat de solutii radio punct-la-multipunct  (PtMP) de generatie a 5-a, WIBAS ™ G5, operand atat in mod TDD cat si FDD, în spectrul radio licentiat  al microundelor, pentru a contribui la obiectivul FCC (Federal Communications Commission) de a reduce decalajului digital existent in zonele rurale și suburbane ale SUA. Capacitatea Intracom Telecom de a satisface nevoia de acces radio de banda larga la punct fix -  FWA (Fixed Wireless Access), de înaltă calitate, precum și portofoliul său global de implementari de success ale  rețelelor de tip FWA constituie combinația perfectă care ajuta operatorii și furnizorii de servicii Internet (ISP) in satisfacerea conditiilor de conformitate referitoare la cerintele de comunicare in banda larga (pana la nivel Gigabit) ale programului Finanțării Rurale pentru Oportunități Digitale (RDOF).

Precum a subliniat Comisia Federală de Comunicații,  accesul de tip broadband nu mai este considerat un lux, ci o componentă critică în viața zilnica a tuturor americanilor, evidentiind necesitatea stimularii zonelor rurale și suburbane din SUA. Solutia WIBAS ™ G5, opereaza in benzile de frecvență de 24,25-29,5 GHz furnizand o viteza de transfer per abonat care depășește 550 Mbps, in conditiile utilizarii de canale radio de 100 MHz lățime. Folosind largimi ale canalului de de 2x100 MHz, fiecare abonat va avea posibilitatea de avea o viteza de nivel Gigabit in transfer de tip downlink precum si o viteza de 500 Mbps în transfer de tip uplink.

Bazat pe cea mai avansată tehnologie de pe piață, sistemul radio WiBAS ™ G5 evo-BS, are o flexibilitate ridicata in implementari, fiind capabil de a asigura o conectivitate de nivel inalt intr-o  arie de acoperire larga, suportand in acelasi timp integrarea cu o varietate de antene sectoriale de 90° și 180°, ajungand chiar pana la un nivel de acoperire completa de 360°. Datorită dimensiunilor compacte, această stație de bază PtMP nu necesită existenta unor infrastructuri de telecomunicații complexe pentru instalare. În același timp, noul WiBAS ™ G5 Connect + este o stație de tip terminal, avansată si remarcabil de ușor de instalat, potrivita in special pentru operatorii care doresc să evite situatiile complicate, dar au totodata nevoie de un echipament hardware de înaltă calitate. Mai mult, prin intermediul modulului uniMS ™ SON Gateway a platformei de management uniMS a Intracom Telecom, orice nou terminal poate fi integrat în rețea cu un efort minim. Serviciile de planificare ale retelei pot fi facute prin intermediul modulului de planificare radio din cadrul sistemului uniMS ™, iar ciclul de viață total al retelei poate fi gestionat prin intermediul versiunii 8 al aceluiasi sistem de management uniMS ™. Aceste sisteme noi de comunicatii radio au fost prezentate in premiera cu ocazia expozitiei MWC Los Angeles 2019.

Tehnologia WiBAS ™ PtMP a Intracom Telecom a devenit alternativa preferată la soluțiile de acces prin fibra optica și cupru din Europa, Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Africa. Implementarile recente ale solutiilor de tip FWA ale companiei au fost realizate cu success atat pentru operatori importanti cat si pentru furnizori de servicii de tip Internet din tari precum Italia, Spania, Indonezia și Africa de Sud.

John Tenidis, Director de Marketing al Portofoliului de Soluții Wireless al Intracom Telecom, a comentat: „Dezvoltăm tehnologia de tip acces radio la punct fix - FWA de 22 de ani, plasand conceptele de capacitate și grad de conectivitate in centrul procesului de inovare. Cea de-a cincea generație a platformei noastre FWA se apropie de obiectivul de a furniza serviciul de tip Gigabit locuințelor aflate la distante lungi. Tehnologia noastră asigură un serviciu fiabil ce poate fi livrat populației care trăiește în zonele rurale ”.

Dharminder Chanana, CEO al filialei Intracom Telecom din SUA, Conklin-Intracom, a declarat: „Accesul bidirectional, ultra-rapid, de bandă largă, s-a dovedit a fi un factor critic care influenteaza creșterea economică și prosperitatea unei națiuni. Ne-am angajat să sprijinim operatorii și ISP-urile în exploatarea programului RDOF datorită expertizei noastre internaționale în planificarea și dezvoltarea rețelelor precum și a portofoliului nostru complet de soluții de rețea wireless și a serviciilor necesare pentru construirea rețelelor de banda ultra larga”.Intracom Telecom’s 5th generation Point-to-Multipoint Radios for USA’s RDOF Gigabit Tier service

The WiBAS™ G5 ultra-broadband FWA solution delivers Gigabit Tier throughput per subscriber in urban, suburban and rural areas. These wireless systems are produced in Bucharest, at Intrarom.

Intracom Telecom, a global telecommunication systems and solutions vendor, employs its advanced 5th generation Point-to-Multipoint (PtMP) radio family, the WIBAS™ G5, that operates in TDD and FDD area licensed microwave spectrum, to contribute to FCC’s goal in bridging the digital divide in rural and sub-urban areas in USA. Intracom Telecom’s ability to fulfill the need for high quality broadband FWA and its successful track record in implementing FWA networks across the globe constitute the perfect combination in helping operators and ISPs to claim compliance up to the Gigabit Tier of the Rural Digital Opportunity Funding (RDOF).

As the Federal Communications Commission (FCC) has underlined, broadband access is no longer considered a luxury, but a critical component in everyday life for all Americans, highlighting the need to encourage rural and sub-urban USA areas. The WIBAS™ G5, is operating at the frequency bands 24.25-29.5 GHz and achieving throughput that exceeds 550 Mbps per subscriber with channels of 100 MHz width. With the use of 2x100 MHz channels each subscriber shall be served with Gigabit Tier throughput, and 500 Mbps in the uplink.

Based on the most advanced technology in the market, the WiBAS™ G5 evo-BS, has an exceptional deployment flexibility serving anyone within a large area footprint, and it supports a variety of sectoral antennas ranging from 90°, to 180°, and to full 360° coverage. Due to its compact size this PtMP base station is not demanding heavy telecom infrastructures. At the same time, the new WiBAS™ G5 Connect+ is an advanced terminal station for operators that want to be worry-free and are in need of high quality hardware, as it is remarkably easy to install. Moreover, with Intracom Telecom’s uniMS™ SON Gateway platform, a new terminal can be admitted to the network without effort. The network can be designed with uniMS™ Radio Planner and the total Network Lifecycle can be managed through the uniMS™ Release 8. It is noted that these new wireless systems were firstly showcased at MWC Los Angeles 2019.

Intracom Telecom’s WiBAS™ PtMP technology has become the preferred alternative to fiber and copper access solutions in Europe, Southeast Asia, Middle East and Africa. The company’s recent and successful FWA network deployments are with leading operators and ISPs in Italy, Spain, Indonesia, and South Arica.

John Tenidis, Marketing Director of Intracom Telecom's wireless solutions portfolio, commented: “We have been developing FWA technology for the past 22 years, and at the center of our innovation we have been placing the capacity and range of connectivity. The 5th generation of our FWA platform comes closer to the goal of delivering Gigabit service to homes at long range. Our technology ensures that a reliable service can be delivered to the part of the population living in rural areas”.

Dharminder Chanana, CEO of Intracom Telecom’s subsidiary in USA, Conklin-Intracom, stated: “Access to future-proof, ultra-fast bidirectional broadband has proven to be a very critical factor that influences the economic growth and prosperity of a nation. We are committed to supporting operators and ISPs in exploiting the RDOF support thanks to our international expertise in planning and developing networks and our comprehensive wireless network solutions portfolio and services needed to build Ultra broadband networks”.

More at https://conklin-intracom.com/rdof/rdof_c.htmAbout Intracom Telecom

Intracom Telecom is a global telecommunication systems and solutions vendor operating for over 40 years in the market. The company has become the benchmark in fixed wireless access and it successfully innovates in the 5G/4G wireless RAN transport and small-cell SON backhaul international arena. Intracom Telecom offers a comprehensive revenue-generating software solutions portfolio and a complete range of ICT services, focusing on IoT, SDN/NFV, Big Data analytics & data-driven intelligence, and Smart City solutions. Moreover, it addresses the Energy & Utilities industry, emphasizing on smart metering and end-to-end IT solutions. Intracom Telecom is also active in the defense systems sector providing security integrated systems for critical infrastructure protection and border surveillance. The company has extensive know-how and a proven track record in the market, serving fixed and mobile telecom operators, public authorities and large public and private enterprises. Intracom Telecom maintains its own R&D and production facilities, and operates subsidiaries worldwide. For more information please visit: www.intracom-telecom.com

Comunicat de presă furnizat și asumat de Intracom Telecom

.

Cuvinte cheie:  Intracom Telecom  WiBAS ™ G5  Gigabit  WiBAS ™ G5 Connect +  uniMS ™ SON Gateway  John Tenidis  Dharminder Chanana  

Imagini

Sistemele radio Punct-la-Multipunct de generatia a 5-a ale Intracom Telecom furnizate pentru implementarea serviciilor de comunicatie de banda larga din SUA

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.