Comunicat de presă “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189”

Bucuresti - 17 iulie 2020 -

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 189”, ID MY SMIS 124310, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învăţare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; Apel POR/10/2017/10/10.1a/BI.


Contractul de finanțare semnat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, este în valoare de 8.216.845,94 lei, din care valoarea contribuţiei din FEDR este de 5.796.533,72 lei.


Proiectul se implementează în Bucureşti, Sectorul 2, Şos. Vergului, nr. 12, în perioada 10.02.2020 - 31.01.2022.


Obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivul general al POR 2014-2020, care constă în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale prin sprijinirea dezvoltării condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, şi să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.


Obiectivele specifice ale proiectului vizează:


1.Reabilitare şi modernizare corp Grădiniţa 189;


2.Realizarea unei performanţe energetice superioare cerinţelor minime ce decurg din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi din legislaţia subsecventă aferentă aplicabilă în vigoare, inclusiv prin măsuri de folosire eficientă a resurselor;


3. Creşterea siguranţei preşcolarilor în incinta unităţii de învăţământ, după efectuarea lucrărilor;


4. Creşterea facilităţilor destinate preşcolarilor cu dizabilităţi.


Pentru informaţii suplimentare cu privire la proiectul „Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Gradiniţa nr. 189”, persoana de contact este doamna Bulumac Laura - Manager de Proiect, tel. 021.212.15.44 , int. 222, e-mail:office@dgapi.ro.

Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Str. Luigi Galvani nr. 20, Sectorul 2, Bucureşti,
Tel. 021.212.15.44 Fax 021.212.11.39
E-mail: office@dgapi.ro

Cuvinte cheie:  Ministerul Lucrărilor Publice  POR 2014-2020  Grădiniţa 189  dgapi  Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov 

Imagini

Comunicat de presă “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădinița nr. 189”

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.