DOCPROCESS LANSEAZĂ NOUA POZIȚIONARE DE BRAND CA PARTE A PLANULUI DE EXPANSIUNE LA NIVEL GLOBAL

16 septembrie 2020, 04.22 - Afaceri   Tehnologie  

Bucuresti - 16 septembrie 2020 -

DocProcess, o companie românească de tehnologie cu o reprezentare puternică la nivel internațional, lansează o nouă poziționare de brand și o nouă identitate vizuală ca parte a efortului de extindere a serviciilor la nivel global. Cu o prezență comercială în România, Franța, Belgia și Luxemburg, DocProcess se pregătește pentru noua etapă de expansiune, în care își propune să traverseze Europa și să atragă noi clienți din Statele Unite ale Americii și regiunea Asia-Pacific.

„Am lucrat la o nouă strategie de dezvoltare a companiei, ceea ce ne-a condus către necesitatea de repoziționare a brand-ului DocProcess, precum și lansarea unei noi identități vizuale. Astăzi mai mult ca oricând, liderii companiilor înțeleg puterea și valoarea adăugată a transformării digitale. Ceea ce noi aducem în plus, o viziune pe care am aplicat-o constant dar pe care nu am comunicat-o ca atare, este transformarea digitală la nivelul întregului ecosistem de business. Așadar, nu doar o automatizare în interiorul companiei, ci o automatizare a tuturor proceselor documentare existente între o companie și partenerii acesteia, fie că sunt furnizori, clienți, instituții financiare sau administrative. La DocProcess, definim viitorul colaborării între organizații și ne dorim ca de astăzi să facem acest lucru și la nivel glo-bal,” a declarat Liviu Apolozan, fondator DocProcess.

Aplicațiile construite cu ajutorul platformei DocProcess sprijină companiile în vederea creșterii rentabili-tății, acestea având controlul complet al proceselor operaționale cu partenerii lor. Cu control deplin și vizibilitate asupra proceselor, care includ gestionarea contractelor, Purchase-to-Pay, Order-to-Cash, logistică și multe altele, companiile se pot dezvolta mai rapid, economisind timp și bani. Platforma DocProcess este personalizabilă și compatibilă cu peste 200 de programe de contabilitate sau sisteme ERP.

În 15 ani de la înființare, DocProcess a crescut de la un start-up românesc la un scale-up cu o repre-zentare la nivel internațional. Compania are birouri în București, Brașov, Paris și Grenoble, iar echipa sa numără peste 50 de angajați. În prezent, DocProcess are un portofoliu de peste 3.500 de clienți de re-nume în Europa. Conducerea se așteaptă să tripleze numărul de clienți și să atingă o cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro în următorii 5 ani.

Noua poziționare de brand și identitatea vizuală au fost realizate cu sprijinul agenției de creație din Lon-dra, Omobono, companie specializată în colaborarea cu firme de tehnologie B2B. Proiectul face parte din strategia de creștere adoptată de DocProcess în urma infuziei de capital primită de la Morphosis Capital în septembrie 2019.

Strategia de dezvoltare cuprinde creșterea cotei de piață în Franța, precum și continuarea extinderii în țările Benelux, urmată de Marea Britanie și Statele Unite. Pentru a accelera acest proces, DocProcess are în vedere accesarea de noi runde de finanțare din partea unor fonduri de investiții internaționale re-numite.

Despre DocProcess

DocProcess reprezintă o platformă în cloud de ultimă generație prin intermediul căreia companiile își pot eficientiza și automatiza procesele cu partenerii. DocProcess definește modul în care întreprinderile, indiferent de dimensiunea lor, își desfășoară activita-tea având oportunitatea de a prelua controlul proceselor de-a lungul întregului lor ecosistem de parteneri și de a se conecta în mod digital cu clienții, furnizorii sau partenerii financiari și logistici.  Datorită flexibilității oferite de platforma DocProcess, companiile își pot alege si combina soluțiile propuse, astfel încât acestea să fie adaptate la nevoile lor operaționale: Purchase-2-Pay, Order-2-Cash, logistică, gestionarea contractelor, reconcilierea plăților și multe altele. Toate armonizate cu soluții de administrare documen-tara și arhivare electronică. Înființată în 2005, DocProcess este reprezentată la nivel global de birourile sale din București, Brașov, Paris și Grenoble, o echipă internațională și un portofoliu de peste 3.500 de clienți de renume, inclusiv Carrefour, Cora, Mondelez sau Lactalis.  DOCPROCESS LAUNCHES NEW BRAND POSITIONING AS PART OF GLOBAL EXPANSION PLAN

DocProcess, a Romanian technology company with an international footprint, launches a new brand positioning and a new visual identity as a part of a global expansion strategy. With an established presence in Romania, France, Belgium and Luxembourg, DocProcess is now ready for the new phase of expansion roll out as it targets to reach beyond Europe and to gain new clients in the United States and APAC region.

“We’ve been working on a new business and growth strategy, which required a repositioning of our brand and a new identity. Today more than ever, business leaders understand the power and added val-ue of digital transformation. What we bring on top of it, a vision we’ve always executed, but not quite communicated as such, is the digital transformation at the business ecosystem level. So not just auto-mation inside the company but automation of processes, flows and documents between a company and all its partners: suppliers, customers or even financial institutions. At DocProcess, we are shaping the future of how businesses work together, and we now want to do it at a global scale” said Liviu Apolozan, founder of DocProcess.

The applications built with the help of DocProcess platform help companies increase returns by allowing them to take control of their business processes end-to-end, with their partners. By having full control and visibility over processes, which include contract management, Purchase-to-Pay, Order-to-Cash, logistics and many others, companies can scale faster, while saving time and money. DocProcess plat-form is customizable and is compatible with over 200 different accounting software and ERPs.

In 15 years since its establishment, DocProcess has grown from a Romanian start-up to a scale-up with an international footprint. The company has offices in Bucharest, Brasov, Paris and Grenoble and its team counts over 50 employees. Today, DocProcess has a portfolio of over 3,500 reputable clients in Europe. The management expects to triple the number of customers and reach a turnover of over 10 million euro in the next 5 years.

The new brand positioning and visual identity were developed by the London-based creative agency, specialized in working with B2B technology brands, Omobono. The rebranding project is part of the growth strategy adopted by DocProcess following the capital infusion from Morphosis Capital in Sep-tember 2019.

The development strategy encompasses growing market share in France as well as further expansion to Benelux countries, followed by the UK and the United States. To accelerate this process, DocPro-cess wants to access new financing rounds from reputable international investment funds.

About DocProcess

DocProcess offers a next-generation cloud platform that helps companies streamline and automate processes. DocProcess shapes the future of how companies of all sizes run their business by enabling them to take control of processes through their whole partner ecosystem and connecting them digitally with their clients, suppliers or financial and logistics partners.  Thanks to the flexibility of the platform, companies can mix solutions to fit their changing business needs and connect all aspects of their busi-ness workflows: Purchase-2-Pay, Order-2-Cash, Logistics, Contract Management, reconciliation processes and more. All cross-referenced against record management and archiving. Established in 2005, DocProcess has a strong global footprint with offices in Bucharest, Brasov, Paris and Grenoble, an international team and a portfolio of over 3,500 reputable clients including Carrefour, Cora, Mondelez or Lactalis.


Comunicat de presă furnizat și asumat de DocProcess

.

Cuvinte cheie:  DocProcess  Liviu Apolozan  Purchase-to-Pay  Order-to-Cash  Omobono  Morphosis Capital 

Imagini

DOCPROCESS LANSEAZĂ NOUA POZIȚIONARE DE BRAND CA PARTE A PLANULUI DE EXPANSIUNE LA NIVEL GLOBAL

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.