NNDKP alături de Raiffeisen Bank România în finalizarea tranzacției prin care banca devine acționar în CIT ONE

Bucuresti - 14 octombrie 2020 -

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat Raiffeisen Bank România în finalizarea tranzacției prin care Banca Comercială Română, BRD Group Societe Generale și Raiffeisen Bank România au devenit împreuna acționari cu o cotă egală de acțiuni de câte 33,3% în CIT ONE, una dintre cele mai importante companii de servicii de transport, procesare și depozitare valori de pe piața din România.

Tranzacția a fost finalizată după obținerea tuturor acordurilor din partea autorităților competente și îndeplinirea celorlalte formalități necesare. Lucrând sub coordonarea departamentului de Investment Banking al băncii, NNDKP a fost alături de Raiffeisen Bank România în toate etapele tranzacției de la analiza juridică asupra CIT ONE până la negocierea tuturor documentelor tranzacției și asistarea Raiffeisen Bank în toate demersurile întreprinse în vederea finalizării tranzacției.

Echipa NNDKP implicată în această tranzacție a fost condusă de Alina Radu, Partener și coordonator al ariei de practică de Drept Bancar și Finanțări, alături de Corina Dumitru, Partener, Corporate/M&A și Georgeta Dinu, Partener și coordonator al ariilor de practică Concurență, Ajutor de Stat și Dreptul UE. De asemenea, o contribuție semnificativă a avut Anca Diaconu, asociat senior în cadrul practicii de Concurență, Ajutor de Stat și Dreptul UE.

„Era momentul ca piața de companii de servicii de transport, procesare și depozitare de valori să se dezvolte, iar anvergura acționarilor CIT ONE va contribui cu siguranță la această dezvoltare. Suntem mândri că am fost alături de Raiffeisen Bank în acest proiect care a necesitat un dialog intens, constant, pentru a adresa provocările inerente unei tranzacții care deschide noi perspective în piața noastră” , a declarat Alina Radu, Partener NNDKP, practica de Drept Bancar și Finanțări.

„Este o bucurie sa vedem aceasta tranzacție de referință finalizată, la capătul unui proces complex și într-o perioadă dificilă. Le mulțumim profesioniștilor Raiffeisen Bank care au gestionat aceasta tranzacție, cu care am avut o colaborare excelentă, reușind, împreuna, să armonizam aspectele juridice cu cele de afaceri” , a declarat Corina Dumitru, Partener NNDKP, practica de Corporate/M&A.

Despre NNDKP:

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este promotor al avocaturii de afaceri în România de aproape 30 de ani, fiind recunoscută ca un pionier al pieței de profil locale. Cu birouri la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara și Braşov, NNDKP oferă servicii de avocatură și consultanță fiscală complete companiilor active în diverse sectoare ale industriei. De-a lungul celor trei decenii de activitate, avocații NNDKP au oferit asistență juridică și reprezentare în tranzacții și proiecte reper pentru evoluția comunității de afaceri din România, inclusiv in domenii inovatoare, considerate încă de nișă și care au implicat atât companii internaționale, cât și antreprenori locali.Firma reprezintă România în unele dintre cele mai importante asociaţii profesionale la nivel internaţional – Lex Mundi, World Services Group – şi este membru fondator al South East Europe Legal Group (SEE Legal). NNDKP este clasată în mod constant pe primele poziții în toate ariile de practică de către Chambers & Partners, Legal500 și IFLR1000.

Despre Raiffeisen Bank:

Raiffeisen Bank oferă servicii universale de banking pentru peste 2,1 milioane de clienți persoane fizice, 93.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari și medii. Banca are aproximativ 5000 de angajați, peste 300 de agenții în toată țara, aproximativ 800 de ATM-uri, 335 de mașini multifuncționale (MFM-uri) și o rețea de 23.000 de POS-uri. Raiffeisen Bank - Comunicare – e-mail: comunicare.externa@raiffeisen.ro

***

Pentru informații suplimentare:

Anca Toma, Business Development Manager și Cristian Prevenda, Marketing Executive

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Attorneys & Counselors | Intellectual Property Counseling | Tax Advisory Services

Tel: (40-21) 20 11 200 | Fax: (40-21) 20 11 210 |

M: (40-721) 211 122 (Anca) | (40-745) 068 557 (Cristian)

E: anca.toma@nndkp.ro | cristian.prevenda@nndkp.ro

www.nndkp.roNNDKP Assisted Raiffeisen Bank Romania in Finalizing the Transaction Whereby the Bank Became a Shareholder of CIT ONE

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) assisted Raiffeisen Bank Romania in finalizing the transaction whereby Banca Comercială Română, BRD Group Societe Generale and Raiffeisen Bank Romania became together shareholders holding each a 33,3% equal stake in CIT ONE, one of the most important valuables transportation, processing and storage services companies on the Romanian market.

The transaction was finalized after obtaining all the approvals from the relevant authorities and carrying out all the other necessary formalities. Working under the coordination of the Investment Banking division of the bank, NNDKP assisted Raiffeisen Bank Romania in all the stages of the transaction. The assistance included legal due diligence analysis performed with respect to CIT ONE, negotiation of all the transaction documents and assistance to Raiffeisen Bank in all the actions taken in order to complete the transaction.

Alina Radu, Partner and Head of the Banking and Finance practice area coordinated the NNDKP team involved in this transaction, together with Corina Dumitru, Partner, Corporate/M&A, and Georgeta Dinu, Partner and Head of the Competition, State Aid and EU Law practice areas. Furthermore, one of the lawyers who also had a significant contribution in the project was Anca Diaconu, Senior Associate in the Competition, State Aid and EU Law practice areas.

“It was high time for the market of valuables transportation, processing and storage to move to a new stage of development, and the importance of the current shareholders of CIT ONE will certainly contribute to this process. We are proud that we had the chance to assist Raiffeisen Bank in this project that required an intense and constant communication, which was needed to address the challenges inherent to a transaction opening new perspectives on our market,” stated Alina Radu, NNDKP Partner, Banking and Finance.

“We are very pleased to see this touchstone transaction finalized, at the end of a complex process and during such difficult times. We would like to thank our collaborators from Raiffeisen Bank who managed this transaction and with whom we had an excellent cooperation in which we succeeded together to harmonize the legal and business aspects” , stated Corina Dumitru, NNDKP Partner, Corporate/M&A.

NNDKP

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen is a promoter of business law in Romania, and is acknowledge, for almost 30 years, as a pioneer of the Romanian legal market. With offices in Bucharest, Cluj-Napoca, Timisoara and Brasov, NNDKP offers full-service and integrated legal and tax advice to companies from diverse industry sectors. For the past three decades, NNDKP lawyers have provided expertise in landmark deals and projects in Romania, contributing to the evolution of the Romanian business environment, including in innovative and niche economic sectors that involved both international corporations and local entrepreneurs.

In addition, NNDKP represents Romania in some of the most prestigious international professional alliances - Lex Mundi, World Services Group - and is a founding member of the South East Europe Legal Group (SEE Legal). The firm is constantly top-ranked in all practice areas by the reputed international guides Chambers & Partners, Legal500 and IFLR 1000.

Raiffeisen Bank:

Raiffeisen Bank provides general banking services to over 2.1 billion natural person clients, 93,000 small and medium-sized companies and 5,700 large and medium-sized companies. The bank has approximately 5,000 employees, over 300 agencies across the country, approximately 800 ATMs, 335 MFMs and a network of 23,000 POSs. Raiffeisen Bank – Communication Division  – e-mail: comunicare.externa@raiffeisen.ro

***

For more details, please contact:

Anca Toma, Business Development Manager and Cristian Prevenda, Marketing Executive

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Attorneys & Counselors | Intellectual Property Counseling | Tax Advisory Services

Tel: (40-21) 20 11 200 | Fax: (40-21) 20 11 210 |

M: (40-721) 211 122 (Anca) | (40-745) 068 557 (Cristian)

E:anca.toma@nndkp.ro | cristian.prevenda@nndkp.ro

www.nndkp.ro

Comunicat de presă furnizat și asumat de NNDKP
.

Cuvinte cheie:  NNDKP  Raiffeisen Bank România  CIT ONE  Banca Comercială Română  BRD Group Societe Generale  Alina Radu  Corina Dumitru  Georgeta Dinu  Anca Diaconu  Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen 

Imagini

NNDKP alături de Raiffeisen Bank România în finalizarea tranzacției prin care banca devine acționar în CIT ONE

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.