Rezultatele bune ale Mazars pentru anul 2019/20 confirmă poziția sa solidă pe piața auditului și a consultanței în afaceri, ceea ce permite grupului să își reafirme angajamentul de a susţine o activitate de audit sustenabilă

09 februarie 2021, 10.16 - Afaceri   Finanţe / Contabilitate  

Bucuresti - 09 februarie 2021 -

•    Veniturile globale au crescut cu 7,8%, până la 1,9 mld. EUR în 2019/20

•    Strategia următorilor patru ani are un cadru nou și divers de guvernanță

•    Transformarea profesiei de audit rămâne o prioritate

Mazars, companie internațională de audit și consultanță în afaceri, anunță astăzi venituri de 1,9 mld. EUR pentru exercițiul financiar 2019/2020 (1 septembrie 2019 - 31 august 2020), reprezentând o creștere de 7,8% (excluzând impactul Forex de -0,3%) comparativ cu exercițiul financiar anterior. Creșterea veniturilor are la bază o creștere organică puternică (5,9%), completată de o creștere externă pozitivă (1,8%).

„Pentru oameni, companii și societate, 2020 a fost un an fără precedent. Pe fondul unei pandemii globale, când atenția noastră era concentrată pe siguranța angajaților și continuarea furnizării de servicii de calitate clienților noștri, Mazars a demonstrat o rezistență remarcabilă, realizând o creștere de 7,8%, în cea mai mare parte organică. Eforturile angajaților noștri de a-şi susţine clienţii și a-și finaliza proiectele ne-au permis să reușim mai mult decât de a supravieţui provocărilor anului 2020.”, a declarat Hervé Hélias, CEO și Președinte al Grupului Mazars.

Menţinerea unei perspective pe termen lung: planul strategic pentru următorii patru ani

În pofida crizei, Mazars a continuat să investească și să își planifice viitorul. Peste 1.100 de parteneri au votat recent aprobarea noului plan strategic „One24”, un nume care recunoaște unicitatea modelului de parteneriat integrat al Mazars. Planul descrie traseul grupului pentru următorii patru ani, valorificând punctele forte și atributele distinctive ale Mazars: servicii de calitate, integrare operațională transfrontalieră, consecvență internațională, dedicare și grijă pentru clienți și angajaţi. Noul plan continuă procesul de transformare a grupului și consolidează poziția Mazars ca lider internațional în domeniul auditului, fiscalității și consultanței, prin îmbunătățirea continuă a talentelor și a experienței clienților, dar și a serviciilor inovatoare și a modului de lucru. În următorii patru ani, compania va continua să se concentreze asupra priorităților sale: orientarea către client, managementul calității și al riscurilor, creșterea internațională, integrarea operațională, dezvoltarea talentelor și contribuția la construirea unei lumi echitabile și prospere.

„Pandemia și criza economică asociată acesteia reprezintă o perioadă dificilă, dar trebuie să privim dincolo de ea și să investim în organizația și în oamenii noștri pentru a livra ceea ce clienții au nevoie și așteaptă de la noi. Am stabilit o strategie care ne consolidează locul pe piață și continuă să creeze o companie a viitorului, prin care ne asigurăm că atragem și dezvoltăm talente remarcabile, oferim experiențe de înaltă calitate clienților noștri de orice dimensiune și, mai presus de toate, clădim încredere prin acțiuni responsabile.”, a declarat Hervé Hélias, CEO și Președinte al Grupului Mazars.

O echipă nouă și diversă pentru implementarea planului strategic

Pentru a veni în sprijinul programului One24, Mazars și-a revizuit și consolidat cadrul de guvernanță, care este format din Comitetul Executiv al Grupului (GEB)  și Consiliul de Guvernanță al Grupului (GGC) . Noua echipă a fost votată în cadrul conferinței virtuale a partenerilor companiei din decembrie 2020.

Dintre cei 23 de membri aleși în GEB și GGC, 10 sunt femei: aceasta înseamnă că 44% dintre funcțiile de guvernanță ale Mazars sunt deținute de femei, reprezentând o puternică diversitate de gen în conducerea companiei.

Hervé Hélias a fost reales în funcția de președinte al GEB şi lui i se alătură încă doi noi membri: Mark Kennedy, Managing Partner în Irlanda din 2016, și Julie Laulusa, Co-Managing Partner în China din 2010. Laulusa și Kennedy se alătură altor nouă membri GEB re-aleși: Hervé Hélias, Pascal Jauffret, Rudi Lang, Taibou Mbaye, Christoph Regierer, Veronique Ryckaert, Ton Tuinier, Phil Verity și Victor Wahba. Antonio Bover se retrage după trei mandate (12 ani), iar Wenxian Shi trece de la calitatea de membru la cea de invitat permanent.  

Membrii actuali ai GGC sunt Asa Andersson Eneberg, Gertrud Bergmann, Maria Cabodevilla, Frank Bournois, Kathryn Byrne, Juliette Decoux, Fabrice Demarigny, Denise Fletcher, Chris Fuggle, Tim Hudson (Chair), Michelle Olckers și Liwen Zhang.

„Existența unei perspective pe termen lung este la fel de esențială ca existența echipei potrivite care să susţină strategia. Pe măsură ce punem în aplicare planul nostru de patru ani, ne-am dezvoltat echipa de guvernanță pentru a ne asigura că are liderii potriviți, cu o diversitate de medii și stiluri, astfel încât strategia noastră să devină realitate.”, mărturisește Hélias.

În 2020, Mazars a promovat 78 de noi parteneri internaționali din 30 de țări. Noii parteneri reprezintă diverse domenii de servicii – audit (54%), fiscalitate (17%) și outsourcing (12%) – dar și diversitate regională.

„Pe măsură ce ne-am consolidat echipa, situaţia financiară şi comunitatea de clienți din România, Mazars a reuşit să crească sustenabil, fiind alături de companii din toate industriile. În acest an provocator, echipa noastră a demonstrat o atitudine impresionantă în fața unei situații necunoscute și a reușit să se adapteze rapid acestei provocări şi nevoilor sale. Astfel, reiterăm pe deplin strategia noastră de grup și, împreună cu ţările din Europa Centrală şi de Est, vom continua să oferim un serviciu personalizat, de o calitate excepțională fiecărui client, care va beneficia de modelul de parteneriat integrat al Mazars.”, a declarat Dino Ebneter, Country Managing Partner, Mazars Romania.

Dedicați unei noi viziuni, care să redefinească sustenabilitatea auditului, din perspectiva profesiei

În octombrie 2020, Mazars și-a lansat noua identitate de brand, care reafirmă misiunea și valorile tradiționale: integritate, responsabilitate și asumare. Acestea reflectă şi mai bine poziția Mazars din prezent și experiența unică pe care o oferim angajaților și clienților noștri, prin care îi susţinem în parcursul lor către succes şi îi încurajăm să facă ceea ce este corect întotdeauna.

Noua filozofie de brand sărbătorește modul în care Mazars s-a transformat, fără a-și compromite cultura, valorile sau modelul de afaceri unic, dar și modul în care facilitează alegerea și aduce o perspectivă unică pe piața serviciilor de audit, fiscalitate și consultanță. De asemenea, reafirmă un angajament puternic pentru construirea unei lumi corecte și prospere, precum și a unei industrii mai sănătoase. Datorită poziției sale solide pe piața serviciilor de audit în contextul companiilor listate la bursă, Mazars se asigură că auditorii, care au o misiune de interes public, pot obține rezultatele necesare, indiferent de provocări. În concordanță cu misiunea sa, grupul dorește să se poziţioneze în fruntea dezbaterii privind sectorul de audit, să promoveze schimbări semnificative în profesie și face apel la o dezbatere publică în care să fie implicate toate părțile interesate.

Hélias concluzionează: „Noul nostru plan strategic pentru următorii patru ani subliniază intenția companiei de a-și accelera transformarea și de a consolida poziția Mazars ca lider internațional. Vrem să îmbunătățim continuu modul în care ne deservim clienții și ne dezvoltăm talentul, transformând Mazars atât într-o companie bazată pe cunoaștere, cât și într-o școală de excelență. Calitatea va rămâne coloana vertebrală a tuturor activităților pe care le desfășurăm și dorim să continuăm să promovăm o adevărată cultură a calității și a gestionării riscurilor. Transparența financiară și încrederea sunt pilonii unei economii corecte și prospere, iar auditorii sunt o componentă centrală a acestui ecosistem. Este timpul să regândim colectiv modul de funcționare a acestei profesii. Credem că este responsabilitatea noastră să participăm la crearea unei piețe mai sănătoase și vom contribui cu tot ce ne stă în putință la această transformare în următorii ani”.

###

Contact/s

Lorraine Hackett, Brand and Communications Director, Mazars

lorraine.hackett@mazars.co.uk  / +44 (0)7881 283 962

Emilia Popa, Head of Marketing and Communication, Mazars Romania

emilia.popa@mazars.ro / +40 741 111 042

Despre Mazars

Mazars este un parteneriat internațional, ce oferă servicii integrate de audit și consultanță contabilă, fiscală, financiară şi juridică*. Operând în peste 90 de țări și teritorii din întreaga lume, ne bazăm pe expertiza a 42.000 de profesioniști – 26.000 în parteneriatul integrat Mazars și 16.000 prin Mazars North America Alliance – pentru a asista clienți de toate dimensiunile, în fiecare etapă a dezvoltării lor.

*unde este permis de legislația în vigoare a țării

www.mazars.com | Pagina de LinkedIn a Mazars

Cel mai recent raport anual poate fi gasit aici: www.annualreport.mazars.com

Despre Mazars România

În România, Mazars are o experiență de 26 de ani în audit, servicii de consultanță fiscală, financiară, contabilă, HR și salarizare. Puterea noastră constă în oamenii cu care lucrăm – echipa locală cuprinde 7 parteneri şi 230 de profesioniști.

www.mazars.ro | Pagina de LinkedIn a Mazars Romania

Mazars’ good 2019/20 results confirm its strong position on the audit, tax, and advisory market, allowing the group to reaffirm its commitment to shaping a healthier audit industry

•    Global fee income increases 7.8% to €1.9 billion in 2019/20

•    Looking ahead to next four-year strategy with a renewed, diverse governance

•    Reaffirming importance of shaping the transformation of the audit profession

Mazars, the international audit, tax, and advisory firm, today announces revenues of €1.9 billion in its 2019/2020 financial year (1 September 2019 – 31 August 2020), representing a 7.8% increase (excluding forex impact of -0.3%) compared to the previous financial year. The increase in fee income comprises strong organic growth (5.9%), complemented by positive external growth (1.8%).

Commenting on the firm’s financial performance, Hervé Hélias, CEO and Chairman of Mazars Group says: “For people, businesses, and society, 2020 has been a year like no other. Amid a global pandemic, with our focus on keeping our people safe and continuing to deliver top quality services to our clients, Mazars has shown remarkable resilience achieving 7.8% growth, most of it organic. Our people’s remarkable efforts to continue serving our clients and carry out their assignments enabled us to do more than just weather the storm in 2020.”

Keeping a long-term perspective: strategic plan for the next four-years

Despite the crisis, Mazars continued to invest and plan for its future. Over 1,100 partners recently voted to approve the new strategic plan, ‘One24’, a title recognising the uniqueness of Mazars’ united partnership model. The plan articulates the group’s roadmap for the next four years, capitalising on Mazars’ strengths and distinctive attributes: quality services, cross-border operational integration, international consistency, dedication, and care for clients and teams. The new plan seeks to continue the group’s transformation and to secure Mazars’ position as an international audit, tax, and advisory leader, by continuously improving talent and client experience and innovating services and ways to work. Over the coming four-year period the firm will continue to focus on its priorities: client-centricity, quality and risk management, international growth, operational integration, talent development, and contributing to building a fair and prosperous world.

Looking ahead Hélias says: “The pandemic and related economic crisis certainly bring a challenging period, but we are looking beyond that, investing in our organisation and in our people to deliver what our clients need and what they expect from us. We have set a strategy that both secures our place in the market and continues to create the firm of the future, ensuring we attract and grow outstanding talent, deliver high-quality experiences to our clients of all types, and above all, build confidence and trust by acting in a responsible way.”

A renewed, diverse leadership team to implement strategic plan

To support the One24 programme, Mazars has reviewed and reinforced its governance structure, which comprises the Group Executive Board (GEB)  and Group Governance Council (GGC) . The new governance team was elected during the firm’s virtual partner conference in December 2020.

Of the 23 elected members in the GEB and GGC,10 are female: this means 44% of Mazars’ governance positions are held by women, representing strong gender diversity in the firm’s leadership.

Hervé Hélias was re-elected as Chairman of the GEB and two new members were elected: Mark Kennedy, Managing Partner in Ireland since 2016, and Julie Laulusa, Co-Managing Partner in China since 2010. Laulusa and Kennedy join nine other re-elected GEB members: Hervé Hélias, Pascal Jauffret, Rudi Lang, Taibou Mbaye, Christoph Regierer, Veronique Ryckaert, Ton Tuinier, Phil Verity, and Victor Wahba. Antonio Bover steps down after three terms (12 years) and Wenxian Shi transitions from member to permanent invitee.  

The GGC now comprises Asa Andersson Eneberg, Gertrud Bergmann, Maria Cabodevilla, Frank Bournois, Kathryn Byrne, Juliette Decoux, Fabrice Demarigny, Denise Fletcher, Chris Fuggle, Tim Hudson (Chair), Michelle Olckers, and Liwen Zhang.

“Having a long-term perspective is critical, as is having the right team to execute our strategy. As we look to implement our four-year plan, we have evolved our governance team to ensure it has the right leaders with a diversity of backgrounds and styles, to make our strategy happen.”, says Hélias.

In 2020 Mazars welcomed 78 new international partners from 30 countries. The new partners represent varied areas of services - audit (54%), tax (17%), and outsourcing (12%) – as well as regional diversity.

„As we stand on solid feet in terms of personnel, financials, and client base in Romania, our growth path in all areas of our business has continued. During this challenging year, our team showed an impressive attitude in the face of an unknown situation and managed to quickly embrace this challenge and adapt to all needs. Furthermore, we fully reiterate our Group strategy and together with the CEE partnership, we will continue to deliver a seamless experience for our clients, as well as a true recognition of the benefits of Mazars’ uniquely integrated partnership model.”, declared Dino Ebneter, Country Managing Partner, Mazars Romania.

Committed to bringing a different perspective and shaping a healthier audit industry

In October 2020 Mazars launched its new brand identity which reaffirms its purpose and long-standing values of integrity, responsibility, and accountability. It better reflects who Mazars is today, and the unique experience we strive to deliver to our people and our clients, empowering them to lead and thrive, and to always do what is right.

The rebrand celebrates how Mazars has transformed without compromising its culture, values or unique business model and how it brings choice and a different perspective to the audit, tax, and advisory market. It also reaffirms a strong commitment to building a fair and prosperous world as well as a healthier industry. Because of its strong position on the PIE audit market, Mazars takes responsibility in ensuring auditors, who have a mission of public interest, can deliver against the expectations. Consistent with its brand purpose, the group wants to stand at the forefront of the audit debate, to promote significant changes in the profession, and calls for a public debate involving all stakeholders.

Hélias concludes: “Our new four-year strategic plan outlines our intention to accelerate our transformation and further establish Mazars as an international leader. We want to continuously improve the way we serve our clients and develop our talent, making Mazars a knowledge-intensive firm and a school of excellence. Quality will remain the backbone of all our activities, and we want to continue to foster a true quality and risk management culture. Financial transparency and trust are the essence of a fair and prosperous economy, and auditors are a central piece of this ecosystem. It is time to collectively rethink how the profession operates. We believe it is our responsibility to help shape a healthier market and we will play our full part in this transformation in the coming years.”  

###

Contact/s

Lorraine Hackett, Brand and Communications Director, Mazars

lorraine.hackett@mazars.co.uk  / +44 (0)7881 283 962

Emilia Popa, Head of Marketing and Communication, Mazars Romania

emilia.popa@mazars.ro / +40 741 111 042

About Mazars

Mazars is an internationally integrated partnership, specialising in audit, accountancy, advisory, tax, and legal services*. Operating in over 90 countries and territories around the world, we draw on the expertise of more than 42,000 professionals – 26,000+ in Mazars’ integrated partnership and 16,000+ via the Mazars North America Alliance – to assist clients of all sizes at every stage in their development.

*where permitted under applicable country laws.

www.mazars.com | Mazars on LinkedIn

Our latest annual report can be found here: www.annualreport.mazars.com

About Mazars in Romania

In Romania, Mazars has 26 years of experience in audit, tax, financial advisory, outsourcing, and consulting. Our strength lies in the people we work with – the local team has 7 partners and 230 professionals.

www.mazars.ro | Mazars Romania on LinkedIn

Comunicat de presă furnizat și asumat de Mazars

.

Cuvinte cheie:  Mazars  Audit și consultanță în afaceri  Hervé Hélias  "One24"  Dino Ebneter  Mazars North America Alliance 

Imagini

Rezultatele bune ale Mazars pentru anul 2019/20 confirmă poziția sa solidă pe piața auditului și a consultanței în afaceri, ceea ce permite grupului să își reafirme angajamentul de a susţine o activitate de audit sustenabilă
Rezultatele bune ale Mazars pentru anul 2019/20 confirmă poziția sa solidă pe piața auditului și a consultanței în afaceri, ceea ce permite grupului să își reafirme angajamentul de a susţine o activitate de audit sustenabilă

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.