Lansarea proiectului “Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești - Mogoșoaia - Buftea - Proiect Complementar” - COD SMIS 124202

Chitila - 21 aprilie 2021 -

Orașul Chitila și Comuna Mogoșoaia, în calitate de parteneri Beneficiari, implementează proiectul „LINIE DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO PE RUTA STRĂULEȘTI - MOGOȘOAIA - BUFTEA - PROIECT COMPLEMENTAR”, cod SMIS 124202, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 4E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, este în valoare de 10.723.112,71 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 8.882.124,73 lei.

Proiectul se implementează în orașul Chitila și în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pe o durată de 55 luni, între 01.03.2018 și 30.09.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem de transport public ecologic care să determine reducerea emisiilor de CO2 și îmbunătățirea accesibilității modurilor de transport prietenoase cu mediul, prin investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători, respectiv achiziția a 4 (patru) autobuze electrice.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Reducerea emisiilor de CO2 de la nivelul arealului de studiu provenite din transportul public prin modernizarea sistemului de transport public local/zonal, ca urmare a achiziției de 4 autobuze electrice destinate transportului public de călători pentru traseul R36: STRĂULEȘTI - MOGOȘOAIA - BUFTEA;

2. Creșterea estimată a numărului de pasageri care utilizează transportul public de călători și încurajarea transportului modal către sistemele de transport public de călători.

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul „LINIE DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO PE RUTA STRĂULEȘTI - MOGOȘOAIA - BUFTEA - PROIECT COMPLEMENTAR”, persoana de contact este dl. Cristian Dincă - Manager de Proiect, tel. (021)436.37.09 int. 112, e-mail: cristian.dinca@primariachitila.ro

ORASUL CHITILA

Primăria Chitila, Strada Ion Olteanu, nr. 6,

Telefon 021.436.37.09;

www.primariachitila.ro

COMUNA MOGOȘOAIA

Comuna Mogoșoaia, Șos. București-Târgoviște, nr. 138,

Județul Ilfov, România, Cod poștal 077135

Tel: 021.351.66.92;

www.primaria.mogosoaia.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programului Operațional Regional 2014 -2020

www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro | www.primariachitila.ro | www.primaria.mogosoaia.ro


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Românie

Comunicat de presă furnizat și asumat de Metropolitan Public Media

.

Cuvinte cheie:  „LINIE DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO PE RUTA STRĂULEȘTI - MOGOȘOAIA - BUFTEA - PROIECT COMPLEMENTAR”  Ministerul Lucrărilor Publice  Dezvoltării și Administrației  UE  Guvernul României 

Imagini

Lansarea proiectului “Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești - Mogoșoaia - Buftea - Proiect Complementar” - COD SMIS 124202

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.