Echipele de M&A și Finance ale Leroy și Asociații au asistat EMI într-o tranzacție de peste 15 milioane de euro

01 octombrie 2021, 10.37 - Afaceri   Avocatură  

București - 01 octombrie 2021 -

Echipele de M&A și Finance din cadrul firmei de avocatură Leroy și Asociații au asistat EMI, lider de piață în domeniul sistemelor industriale de acces, în tranzacția prin care fondul de private equity, Morphosis Capital Fund I alături de investitorii fondului, au achiziționat pachetul majoritar de acțiuni, 51% din EMI.


Leroy și Asociații a acordat servicii de asistență juridică fondatorului EMI – Jerome France, coordonarea echipei fiind asigurată de Bruno Leroy – Partner Fondator și de Andreea Toma – Partener. Din echipă au mai făcut parte Ruxandra Manciu, Adriana Spătaru și Anda Tufan – Senior Associates.


Leroy și Asociații a fost implicată pe tot parcursul tranzacției, de la momentul redactării și negocierii documentelor de achizitie si finantare, până la evaluarea îndeplinirii condițiilor privind transferul acțiunilor și asistarea clientului la semnarea procesului verbal de finalizare a tranzacției.


Closingul tranzacției a avut loc în data de 29 septembrie, tranzactia fiind aprobată de către Consiliul Concurenței în data de 25 august 2021.


“Suntem încântați că putem anunța finalizarea unei tranzacții ce ne-a oferit ocazia de a colabora cu Jerome France, un antreprenor vizionar. Suntem onorati că EMI a ales din nou Leroy și Asociații. Această tranzacție a fost gestionată de o echipă experimentată de avocați specializați în M&A și finanțări de achiziții. Proiectele noastre sunt cât se poate de variate și complexe corespunzând dinamicii pieței de M&A din ultima perioadă.a declarat Bruno Leroy, Partener Fondator Leroy și Asociații.


Despre Leroy si Asociații


Leroy şi Asociaţii este una dintre cele mai prestigioase societăți de avocați din România care de peste 22 de ani acordă servicii de asistență juridică și reprezentare în toate domeniile dreptului afacerilor.


Până în februarie 2014, societatea a funcționat ca birou local al cabinetului francez Gide, în prezent fiind o societate independentă. Cei peste 20 avocaţi care lucrează în cadrul societății deţin calificări juridice de înalt nivel precum şi o foarte bună cunoaştere a mediului de afaceri local. Echipa Leroy și Asociații este recunoscută pe plan național și internațional pentru contribuția sa la unele dintre cele mai importante tranzacții și proiecte din România. Societatea noastră este în măsură să ofere clienţilor săi - companii multinaționale, întreprinderi mici şi mijlocii şi instituţii internaţionale - servicii care răspund tuturor nevoilor juridice ale acestora şi care le facilitează interacţiunea cu autorităţile şi partenerii români.


Practicile de M&A și Finanțări de achiziții din cadrul Leroy și Asociații sunt arii de practică cu tradiție, fapt atestat de numeroasele recunoașteri în directoarele internaționale precum Chambers, Legal 500 sau IFLR 1000.


The M&A and Banking & Finance teams within the Leroy și Asociatii law firm assisted EMI, the market leader in the field of integrated solutions and services for industrial access, in the transaction whereby the private equity fund Morphosis Capital Fund I, together with the fund's investors, acquired the majority stake of 51% of EMI.


Leroy și Asociaţii, with Bruno Leroy - Founding Partner and Andreea Toma – Partner coordinating the team, provided legal assistance to the founder of EMI, Jerome France. The Leroy team also included Ruxandra Manciu, Adriana Spătaru and Anda Tufan - Senior Associates.


Leroy și Asociații was involved in all stages of the transaction, from the contractual documentation drafting and negotiation, to the assessment of the fulfilment of the conditions regarding the transfer of shares and the assistance of the client in signing the transaction completion minutes.


The closing took place on September 29 and the transaction was approved by the Competition Council on August 25, 2021.


“We are delighted that we can announce the completion of a transaction that gave us the opportunity to collaborate with Jerome France, a visionary entrepreneur. We are honoured that EMI has once again chosen Leroy și Asociații. This transaction was managed by an experienced team of lawyers specialized in M&A and acquisition finance. Our projects are very complex and diverse, in line with the M&A current market dynamic.” said Bruno Leroy, Founding Partner Leroy și Asociații.


About Leroy și Asociați


Leroy și Asociații is one of the most prestigious law firms in Romania that has been providing legal assistance and representation services in all areas of business law for over 22 years.


Currently an independent law firm, until February 2014 it operated as the local office of the French law firm Gide. The firm has a team of more than 20 lawyers with first rate legal skills and leading market knowledge, which gained national and international recognition due to its contribution on some of the most significant investments and transactions in Romania. The firm provides its client - multinationals, SMEs and international institutions - with the full range of services to meet their specific legal needs and to facilitate smooth interaction with the Romanian authorities and other stakeholders.


The M&A and acquisition finance practices within Leroy și Asociații are longstanding areas of practice, as evidenced by the numerous recognitions in international directories such as Chambers, Legal 500 or IFLR 1000..

Cuvinte cheie:  Leroy și Asociați  asistat EMI  lider de piață  Bruno Leroy Jerome France  servicii de asistență juridică  

Imagini

Echipele de M&A și Finance ale Leroy și Asociații au asistat EMI într-o tranzacție de peste 15 milioane de euro

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.