One United Properties anunță menținerea structurii cu o singură clasă de acțiuni

București - 05 noiembrie 2021 -

One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, listat la Bursa de Valori București, anunță că va menține structura existentă a companiei, cu o unică clasă de acțiuni, care conferă un drept de vot pentru fiecare acțiune deținută.


În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 10 septembrie 2021, cu 97,6% din voturi exprimate în favoare, acționarii au aprobat introducerea unei noi clase de acțiuni, clasa B, care să confere 5 drepturi de vot per acțiune acționarilor fondatori. Acțiunile clasa B au fost aprobate pentru a fi atribuite exclusiv companiilor Vinci VER Holding S.R.L. si OA Liviu Holding Invest SRL, deținute integral de cei doi acționari fondatori, respectiv Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu în calitatea acestora de asociați unici, în urma conversiei unui număr total de 22,74% din acțiunile ordinare existente, deținute de cele două companii, în proporții egale.


La 1 noiembrie 2021, One United Properties a salutat decizia favorabilă emisă de Tribunalul București privind confirmarea valabilității votului acționarilor la Adunarea Generală Anuală din 10 septembrie 2021, de introducere a unei noi clase de acțiuni. În data de 4 noiembrie, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu au informat Consiliul de Administrație al Companiei că au decis să renunțe la dreptul de a li se atribui acțiunile clasa B. Consiliul de Administrație a luat la cunoștință această decizie și prin urmare, va introduce pe ordinea de zi în următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor revocarea punctelor convenite la AGEA din 10 septembrie 2021, care sunt legate de crearea unei alte clase de acțiuni. În continuare, compania se va abține de la alte proceduri judiciare în acest sens și își va menține structura existentă a claselor de acțiuni.


Claudio Cisullo, Președintele Consiliului de Administrație a declarat: „Suntem mulțumiți de decizia pozitivă a Tribunalului București. One United Properties este axată pe furnizarea de calitate și performanță la cele mai înalte standarde către clienții și acționarii companiei, motiv pentru care am ales să închidem acest capitol. Rămânem devotați acționarilor noștri și ne îndreptăm eforturile către proiectele noastre și traiectoria de creștere a companiei, fără să alterăm structura existentă a claselor de acțiuni.”


One United Properties este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București. Acțiunile companiei au fost listate pe BVB în data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, pe parcursul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru continuarea dezvoltărilor atât pe segmentul rezidențial, cât și pe cel de birouri. Începând cu 20 septembrie 2021, acțiunile One United Properties sunt incluse în indicele BET, cel mai important indice pentru piața de capital din România, care urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni.


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.


One United Properties (BVB: ONE), one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Romania, listed on the Bucharest Stock Exchange, announces that it will maintain the existing, single-class share structure, which confers one voting right per each share held.


In the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on September 10th, 2021, with 97.6% of votes casted in favor, the shareholders approved the introduction of a new class of shares, class B, that would confer 5 voting rights per share to the founding shareholders. The class B shares were approved to be   exclusively awarded to companies Vinci VER Holding S.R.L. and OA Liviu Holding Invest S.R.L., which are wholly owned by the two founding shareholders, respectively Victor Capitanu and Andrei Diaconescu in their capacity as sole shareholders, following the conversion of a total of 22.74% of the existing ordinary shares held by the two companies, in equal proportions.


On November 1st, One United Properties welcomed the favourable decision issued by the Bucharest Tribunal, confirming the validity of the shareholder vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of September 10th, which approved the introduction of a new class of shares. On November 4th, Victor Capitanu and Andrei Diaconescu informed the Board of Directors of One United Properties that they have decided to waive their right to be awarded the B class shares. The Board of Directors acknowledged this decision and will consequently introduce at the next General Meeting of Shareholders the revocation of the points agreed at the EGMS from September 10th that are related to the implementation of the dual share class structure. Going forward, the company will abstain from further proceedings in this regard and will maintain its existing share class structure.


Claudio Cisullo, Chairman of the Board of Directors stated: “We are of course content with the positive decision of the Bucharest Tribunal. The focus of One United Properties is on delivering superior quality and performance to our clients and shareholders, which is why we chose to close this chapter at this point. We aim our efforts on our projects and our company’s growth trajectory while showing full commitment to all our shareholders, which can be achieved without altering our share structures”.


One United Properties is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange. The company’s shares floated on BVB on July 12th, 2021, following a successful IPO, during which the company raised 260 million lei for further developments in both the residential and office segments. As of September 20th, 2021, the shares of One United Properties are included in the BET index, the most important index for the Romanian capital market, which tracks the evolution of the most liquid stocks.


ONE UNITED PROPERTIES is one of the leading green developers of residential, mixed-use and office real estate in Bucharest, Romania. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the“Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE..

Cuvinte cheie:  One United Properties  Claudio Cisullo  acțiuni  proiecte sustenabile 

Imagini

One United Properties anunță menținerea structurii cu o singură clasă de acțiuni

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.