One United Properties încheie un parteneriat cu Raiffeisen Bank International

23 decembrie 2021, 10.03 - Afaceri   Construcţii   Social   Imobiliare  

București - 23 decembrie 2021 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, încheie un parteneriat cu Raiffeisen Bank International pentru furnizarea de servicii aferente de pieței de capital de către bancă. Astfel, Raiffeisen Bank International AG va furniza servicii de market making pentru acțiunile ONE și de analiză a activității companiei pe piața de capital. Mai mult, Raiffeisen Centrobank AG, afiliatul Raiffeisen Bank International, va lansa, de asemenea, patru produse structurate – două certificate turbo și două warrant-uri având ca activ suport acțiunile ONE.


Suntem încântați să începem colaborarea cu Raiffeisen Bank International și, prin urmare, să ne extindem acoperirea către investitori instituționali din Austria. De la debutul nostru la Bursa de Valori București, am avut în vedere ca One United Properties să se afle pe radarul investitorilor globali. Drept urmare, acțiunea noastră este în prezent una dintre cele mai analizate acțiuni românești, fiind cercetată de șase analiști, inclusiv un analist de la Raiffeisen Bank International. În același timp, continuăm să ne concentrăm pe asigurarea unei lichidități mari care poate sprijini intrarea investitorilor importanți în acționariatul nostru, precum și pe lansarea de noi produse care pot atrage investitori avansați, cum ar fi certificatele turbo și warrant-urile,” a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.


Conform acordului încheiat între cele două entități, Raiffeisen Bank International va furniza servicii de market making pentru acțiunile ONE. Volumul minim corespunzător cotațiilor ferme de tip bid-ask furnizate de Raiffeisen Bank International va fi de 100.000 de acțiuni, diferența maximă între bid și ask fiind de 1,75%. Raiffeisen va furniza servicii de market making pe parcursul a cel puțin 70% dintr-o sesiune de tranzacționare. Serviciile de market making vor fi lansate în prima săptămână a anului 2022. Raiffeisen Bank International este al doilea market making pentru One United Properties, compania beneficiind deja de aceste servicii furnizate de casa de brokeraj românească BRK Financial Group.


În paralel, Raiffeisen Bank International va iniția analize privind acțiunile ONE, care vor fi distribuite în baza de date vastă a investitorilor din cadrul băncii. One United Properties este în prezent printre cele mai analizate acțiuni românești, fiind cercetată de șase analiști locali și internaționali.


One United Properties este a treia companie antreprenorială ca mărime listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, precum și cel mai mare dezvoltator imobiliar listat pe piața de capital locală. Acțiunile companiei au debutat la BVB pe 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, în cadrul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru dezvoltări ulterioare atât în segmentul rezidențial, cât și în cel de birouri. Începând cu data de 20 septembrie 2021, acțiunile ONE sunt incluse în indicele BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 19 companii listate la BVB. Pe 20 noiembrie 2021, FTSE Russell a anunțat că acțiunile ONE vor fi incluse în indicele FTSE Russell pentru piețele emergente, FTSE Global All Cap.


ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.


One United Properties (BVB: ONE), the leading green developer of residential, mixed-use and office real estate, enters an agreement with Raiffeisen Bank International for the provision of capital markets-related services. Under the partnership agreement, Raiffeisen Bank International AG will deliver market making services for ONE shares, as well as will provide research coverage on ONE stock. Moreover, Raiffeisen Bank International‘s affiliate Raiffeisen Centrobank AG will also launch four structured products – two turbo certificates and two warrants with ONE shares acting as underlying.


“We are thrilled to begin our collaboration with Raiffeisen Bank International and consequently expand our reach towards Austrian institutional investors. Since our debut on the Bucharest Stock Exchange, we have paid a lot of attention to ensuring that One United Properties is a company on the radar of global investors. As a result, we are currently one of the most covered Romanian stocks, benefitting from research coverage from six analysts, including an analyst from Raiffeisen Bank International. At the same time, we continue to focus on ensuring high liquidity that can support entry of significant investors into our shareholding as well as launching new products which can attract more savvy investors, such as turbo certificates and warrants,” said Victor Capitanu, co-CEO of One United Properties.


Under the agreement concluded between the two entities, Raiffeisen Bank International will provide market making services for ONE shares. The minimum volume corresponding to the firm bid-ask quotes provided by Raiffeisen Bank International will be 100,000 shares, with the maximum spread between the bid and ask being 1.75%. Raiffeisen will deliver the market making services during a minimum of 70% of a trading session. The market making services will be launched in the first week of 2022. Raiffeisen Bank International is the second market marker for One United Properties, the company already benefitting from these services delivered by Romanian brokerage house BRK Financial Group.


In parallel, Raiffeisen Bank International will initiate research coverage on ONE shares, which will be distributed to the Bank’s vast investor database. One United Properties is currently amongst the most covered Romanian stocks, benefitting from the coverage of six local and international research analysts.


One United Properties is the third-largest entrepreneurial company listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, as well as the largest real estate developer listed on the local capital market. The company’s shares floated on BVB on July 12th, 2021, following a successful IPO, during which the company raised 260 million lei for further developments in both the residential and office segments. As of September 20th, 2021, ONE shares are included in the BET index, which follows the evolution of the 19 most liquid companies listed on the Bucharest Stock Exchange and as of December 20th, 2021, in the FTSE Russell index for Emerging Markets, FTSE Global All Cap.


ONE UNITED PROPERTIES is the leading green developer of residential, mixed-use and office real estate. One United Properties is an innovative company dedicated to accelerating the adoption of construction practices for energy-efficient, sustainable, and healthy buildings. All the company’s buildings have superior certifications for sustainability, energy efficiency and wellness, and the developer has been awarded at numerous galas and conferences in the field. One United Properties is the first real estate developer in Romania to be internationally awarded, being the recipient of the “Best Sustainable Residential Development” in the world at International Property Awards 2019-2020. The company is listed on the Main Market of the Bucharest Stock Exchange, with the symbol ONE


.

Cuvinte cheie:  One United Properties  Raiffeisen Bank International  parteneriat  Victor Capitanu 

Imagini

One United Properties încheie un parteneriat cu Raiffeisen Bank International

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.