Comunicat de presă

București - 19 decembrie 2022 -

Sectorul 6 al Municipiului București implementează proiectul “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componentă 1 - Apel : POCA/470/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 6/27.01.2022.


Proiectul se realizează în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (DGASPC Sector 6).


Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței serviciilor de asistență socială la nivelul DGASPC Sector 6 prin dezvoltarea si implementarea unei soluții informatice integrate inovative, ca măsura de simplificare a procedurilor administrative către cetățeni.


Proiectul livrează inovație la nivel de proces, fiind pentru prima dată când la nivelul DGASPC Sector 6, procesele interne și serviciile oferite cetățenilor sunt simplificate prin introducerea de noi tehnologii IT&C cu impact ridicat asupra eficienței și eficacității instituționale interne și externe.


Bugetul proiectului are valoarea totală de 2,995,605.75 lei (inclusiv TVA) din care finanțare nerambursabilă în sumă de 2,935,693.63 lei, reprezentând 98% și contribuția beneficiarului în sumă de 59,912.12 lei, reprezentând 2%.


Rezultatele așteptate:


Platforma informatica (front-office, back-office) de gestiune integrata si standardizata a serviciilor de asistență socială la nivelul DGASPC Sector 6 implementată.


Website pentru facilitarea accesului cetățenilor la serviciile oferite de către DGASPC Sector 6, implementat.


Proiectul se derulează în perioada 05.04.2022 – 05.07.2023.


Informații suplimentare se pot obține de la domnul Valeriu Bunea, Manager Proiect, prin e-mail la adresa vali.bunea@primarie6.ro sau telefon la numărul 0752.302.470.

.

Cuvinte cheie:  Sectorul 6  Municipiului București  DGASPC  Valeriu Bunea 

Imagini

Comunicat de presă

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.