Siemens Healthineers România o numește pe Elena Dragu în poziția de Chief Financial Officer

09 mai 2023, 12.57 - Afaceri   Sănătate   Social  

București - 09 mai 2023 -

Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul financiar, timp în care a a activat în diverse industrii, Elena Dragu este noul Chief Financial Officer al Siemens Healthineers România, venind în această poziție după mai mult de 15 ani în Siemens AG. Din acest rol ea va fi responsabilă de managementul financiar și de strategiile financiare ale diviziei locale a Siemens Healthineers, lider în tehnologii medicale avansate cu peste 125 de ani experiență în domeniu.


Suntem încântați să avem pe cineva cu experiența și expertiza Elenei Dragu în echipă și suntem convinși că va contribui semnificativ la consolidarea poziției noastre pe piață locală. Elena va coordona și superviza activitățile financiare ale Siemens Healthineers în România, asigurând o gestionare eficientă a bugetelor și a resurselor financiare, precum și o bună colaborare cu echipele de management local și regional. Împreună cu echipa financiară, ne propunem să dezvoltăm soluții și strategii adaptate pieței românești, respectând reglementările fiscale și financiare locale și internaționale”, a spus Dr. Claudia Oanea, Managing Director Siemens Healthineers România.


La preluarea poziției, Elena Dragu a declarat: „Este un pas important pentru mine preiau poziția de CFO la Siemens Healthineers România. Sunt încântată fac parte dintr-o echipă de profesioniști implicați și talentați, care își dedică energia și pasiunea pentru a oferi soluții inovatoare și de calitate pentru pacienți și clienți. În cadrul echipei, ne vom concentra pe îmbunătățirea proceselor financiare, pe creșterea eficienței și pe identificarea oportunităților de creștere a profitabilității pentru Siemens Healthineers România. Dat fiind contextul de piață competitivă, cu mare potențial de creștere, focusul nostru va fi și pe identificarea de soluții optime de finanțare pentru clienții noștri, astfel încât împreună să ne atingem obiectivele de dezvoltare.


Elena Dragu și-a construit o carieră solidă, lucrând pentru mai multe corporații multinaționale, în diverse roluri de care i-au permis să se implice activ în succesul financiar al  companiilor pentru care a activat. Proiectele în care s-a implicat de-a lungul parcursului său profesional i-au permis să acumuleze experiență și în arii precum automatizarea și digitalizarea business-urilor, risk&change management sau demersuri de transformare organizațională.


Experiența relevantă în domeniul taxelor îi va permite Elenei Dragu să alinieze strategia fiscală la obiectivele financiare globale ale Siemens Healthineers, asigurându-se totodată de respectarea reglementărilor fiscale în domeniu existente atât la nivel local cât și la nivel global.


În plus, datorită background-ului în management financiar, inclusiv pe zona de fuziuni și achiziții, Elena Dragu va supraveghea aspectele financiare ale oricăror fuziuni, achiziții sau alte tranzacții pe care Siemens Healthineers România le întreprinde, inclusiv evaluarea potențialelor tranzacții, termenii de negociere, având drept prioritate protejarea intereselor financiare ale companiei.


With over 20 years of experience in finance, during which she has worked in various industries, Elena Dragu is the new Chief Financial Officer of Siemens Healthineers Romania, coming into this position after more than 15 years at Siemens AG. From this role she will be responsible for the financial management and financial strategies of the local division of Siemens Healthineers, leader in advanced medical technologies for more than 125 years.


We are thrilled to have someone with Elena Dragu’s experience and expertise in our team and we are confident that she will contribute significantly to strengthening our position on the local market. Elena will coordinate and supervise the financial activities of Siemens Healthineers in Romania, ensuring an efficient management of budgets and financial resources, as well as a good collaboration with local and regional management teams. With our financial team, we aim to develop solutions and strategies tailored to the Romanian market, respecting local and international tax and financial regulations”, said Dr. Claudia Oanea, Managing Director Siemens Healthineers Romania.


Upon taking over the position, Elena Dragu said: “It is an important step for me to take over the position of CFO at Siemens Healthineers Romania. I am delighted to be part of a team with motivated and talented professionals who devote their energy and passion to providing innovative and high-quality solutions for patients and clients. Along with my team, we will focus on improving financial processes, enhance efficiency and identify opportunities to increase profitability for Siemens Healthineers Romania. Given the context of a competitive market with great growth potential, we will focus on identifying optimal financing solutions for our clients so that together we can achieve our development objectives.


Elena Dragu has built a solid career by working for several multinational corporations in various roles that have allowed her to actively contribute to their financial success. The projects she has been involved in throughout her professional career have allowed her to gain experience in areas such as business automation and digitalization, risk and change management, and organizational transformation initiatives.


Her relevant experience in corporate taxation will enable Elena Dragu to align the tax strategy with Siemens Healthineers’ global financial goals, while ensuring compliance with existing tax regulations both locally and globally.


In addition, due to her experience in financial management, including mergers and acquisitions, Elena Dragu will oversee the financial aspects of any mergers, acquisitions or other transactions that Siemens Healthineers undertakes, including the evaluation of potential transactions, terms of negotiation, with the priority of protecting the company’s financial interests.


Despre Siemens Healthineers


Siemens Healthineers AG (cotată la Bursa din Frankfurt, Germania: SHL) este pionierul inovațiilor în domeniul asistenței medicale. Pentru toată lumea. Oriunde. În calitatea sa de companie lider de piață în domeniul tehnologiei medicale cu sediul în Erlangen, Germania, Siemens Healthineers și companiile sale regionale își dezvoltă în mod continuu portofoliul de produse și servicii cu aplicații susținute de AI și oferte digitale care joacă un rol din ce în ce mai important pentru generația următoare de tehnologie medicală. Aceste aplicații noi vor consolida bazele companiei în domeniul diagnosticării in vitro, terapiei ghidate prin imagine, diagnosticării in vivo și terapiei inovatoare împotriva cancerului. Siemens Healthineers oferă, de asemenea, o gamă de servicii și soluții pentru îmbunătățirea capacității furnizorilor de asistență medicală de a oferi îngrijire eficientă, de înaltă calitate. În exercițiul fiscal 2022, care s-a încheiat la 30 septembrie 2022, Siemens Healthineers, care are aproximativ 69.500 de angajați în întreaga lume, a generat venituri de aproximativ 21,7 miliarde EUR, cu o valoare ajustată a veniturilor înainte de dobânzi și taxe (EBIT) de aproximativ 3,7 miliarde. Mai multe informații sunt disponibile la www.siemens-healthineers.com.

.

Cuvinte cheie:  Siemens Healthineers  Elena Dragu Dr. Claudia Oanea  asistenta medicala 

Imagini

Siemens Healthineers România o numește pe Elena Dragu în poziția de Chief Financial Officer

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.