6 noi parteneri la Ţuca Zbârcea & Asociaţii

07 decembrie 2010, 03.51 - Justiţie   Avocatură  

Bucureşti - 07 decembrie 2010 - Ţuca Zbârcea & Asociaţii a numit 6 noi avocaţi în echipa de conducere, ridicând astfel la 21 numărul partenerilor firmei. De asemenea, alţi 5 avocaţi au fost promovaţi la statut de senior în cadrul firmei de avocatură.

Societatea de avocaţi Ţuca Zbârcea & Asociaţii a efectuat 11 promovări interne pe finalul anului 2010, ca urmare a evaluărilor care au avut loc în luna noiembrie.

Începând cu 01 ianuarie 2011, echipa de conducere va număra 6 noi parteneri, şi anume: Mihai Dudoiu, Ionuţ Şerban, Christina Vlădescu, Ioana Gelepu, Silvana Ivan şi Irina Moinescu.

„Este un moment foarte important în evoluţia firmei iar o asemenea decizie marchează nu doar un simplu salt numeric, ci mai ales recunoaşterea unor performanţe excelente ale acestor oameni şi a aportului lor formidabil la succesele firmei”, ne-a declarat Florentin Ţuca, Managing Partner al Ţuca Zbârcea & Asociaţii.

Cei 6 noi parteneri sunt specializaţi în drept financiar-bancar, litigii şi arbitraje, pieţe de capital, drept societar/comercial, fuziuni şi achiziţii, precum şi energie.

Mihai Dudoiu este specializat în drept financiar-bancar, cu o experienţă de peste 11 ani, acumulată în cadrul birourilor locale ale unor importante firme de avocatură internaţionale.

Ionuţ Şerban este specializat în litigii şi arbitraje interne, lucrând alături de echipa Ţuca Zbârcea & Asociaţii încă de la înfiinţarea firmei şi având o experienţă de 6 ani ca avocat pledant.

Christina Vlădescu, fost magistrat, este specializată în litigii şi arbitraje interne, cu o experienţă de 6 ani ca judecătoare şi 11 ani ca avocat pledant.

Ioana Gelepu este specializată în litigii interne, având o experienţă de 8 ani în calitate de avocat pledant.

Silvana Ivan este specializată în pieţe de capital, drept societar şi comercial, având totodată o experienţă vastă în fuziuni şi achiziţii, privatizare şi post-privatizare. Ea lucrează în cadrul firmei încă de la înfiinţarea Ţuca Zbârcea & Asociaţii, având 9 ani de experienţă juridică.

Irina Moinescu are 9 ani de experienţă juridică, fiind specializată în principal în gestionarea problemelor de drept specifice sectorului energetic, îndeosebi energie electrică. Ea lucrează alături de echipa Ţuca Zbârcea & Asociaţii încă de la înfiinţarea firmei.

Toţi cei 6 avocaţi au gestionat proiecte de anvergură ale firmei, coordonând tranzacţii complexe sau reprezentând cu succes clienţi de marcă în faţa instanţelor de judecată locale şi internaţionale. De asemenea, anterior promovării la statutul de partener, ei au făcut parte din grupa de elită a firmei (Managing Associates) şi, în această calitate, au deţinut o serie de responsabilităţi administrative şi s-au implicat efectiv în luarea anumitor decizii în firmă.

„Rezultatul evaluărilor din acest an vine să confirme încă o dată încrederea noastră în forţa şi calitatea echipei. După doi ani de expectativă, în care ne-am luptat cu incertitudinile generate de criză şi cu dificultatea de a evalua în mod just perspectivele de business, decizia cooptării a 6 noi parteneri, alături de cea a promovării a 5 avocaţi la statut de senior sunt un semn de normalitate şi, nu în ultimul rând, reflectă angajamentul asumat de la înfiinţarea firmei privind accesul real la structura de parteneriat, promovarea celor merituoşi în baza unor criterii de evaluare transparente şi egale”, a adăugat Gabriel Zbârcea, Managing Partner al Ţuca Zbârcea & Asociaţii.

Cei 5 avocaţi promovaţi la statut de senior sunt Andreea Oprişan, Andreea Lisievici, Dan Cristea, Ciprian Timofte şi Gabriela Costescu.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii a anunţat că, în paralel cu eforturile de consolidare a echipei prin recompensarea avocaţilor merituoşi, firma va continua să-şi mărească echipa, urmând să recruteze minim 10-12 avocaţi şi, în acelaşi timp, intenţionează să se extindă, prin închirierea de noi spaţii de birouri.

Note către editori

Despre noii avocaţi asociaţi ai Ţuca Zbârcea & Asociaţii:

Mihai Dudoiu, 34 de ani, a devenit partener al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, având rolul de co-coordonator al departamentului de Drept Financiar-Bancar al casei de avocatură. Cu o experienţă de practică juridică de peste 11 ani în domeniul finanţărilor şi dreptului de afaceri, Mihai Dudoiu a lucrat în birourile locale ale unor firme de avocatură internaţionale, înainte de a se alătura echipei Ţuca Zbârcea & Asociaţii în anul 2009, ca Managing Associate. El este specializat in gestionarea aspectelor legale privind finanţarea de proiecte (project finance), asistând instituţiile de credit locale şi internaţionale in tranzacţii cu o valoare cumulată de peste 2 miliarde euro. Experienţa sa profesională include finanţarea unor proiecte de dezvoltare a unor centre comerciale, spaţii de birouri, proiecte rezidenţiale şi hoteluri, în finanţarea de proiecte energetice, în special pentru producerea de energie din surse regenerabile (eoliene, hidro, biomasă, biogaz, cogenerare) dar şi finanţări de achiziţii şi investiţii în noi capacităţi de producţie. Printre clienţii săi se numără instituţii de credit, alte instituţii financiare, societăţi de investiţii, fonduri de investiţii şi instituţii financiare nebancare. În ultima perioadă, Mihai s-a specializat şi în acordarea de asistenţă juridică în domeniul restructurării şi insolvenţei, îndeosebi în ceea ce priveşte restructurarea portofoliilor de credite neperformante şi ale proiectelor având dificultăţi financiare. Absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, Mihai este membru în Baroul Bucureşti din anul 2000. El vorbeşte fluent limba engleză.

Ionuţ Şerban, 33 de ani, a devenit partener al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, având o experienţă de 6 ani în calitate de avocat pledant în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele, a curţilor de arbitraj intern şi a instituţiilor arbitrale internaţionale, în cauze de drept civil, drept comercial şi societar, contencios administrativ, litigii de dreptul muncii, litigii fiscale, proceduri complexe de faliment, litigii penale şi proceduri arbitrale diverse. Anterior Managing Associate în cadrul departamentului de litigii şi arbitraje interne al firmei, el a reprezentat cu succes societăţi naţionale şi multinaţionale, instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, instituţii guvernamentale şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi personalităţi publice. În mod special, Ionuţ Şerban a dobândit o experienţă semnificativă în ceea ce priveşte soluţionarea cauzelor având ca obiect retrocedarea unor imobile naţionalizate, litigii imobiliare, calomnii prin presă, contracte civile şi comerciale, dreptul familiei, tranzacţii internaţionale, privatizări, joint ventures etc, raporturi de drept administrativ şi fiscal, litigii de drept societar rezultate din relaţii comerciale de drept românesc şi internaţional. Experienţa sa de instanţă include soluţionarea de litigii de contencios administrativ şi fiscal, dreptul muncii, cauze penale şi reprezentarea clienţilor firmei în proceduri complexe de executare silită efectuată de autorităţile fiscale în scopul colectării impozitelor, precum şi în cadrul unor proceduri complexe de faliment. Ionuţ Şerban a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, fiind membru al Baroului Bucureşti din anul 2004. El vorbeşte fluent limba engleză.

Christina Vlădescu, 40 de ani, a devenit partener al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, după ce anterior a ocupat poziţia de Managing Associate în cadrul departamentului de litigii şi arbitraje interne al firmei. Având o experienţă profesională de aproape 6 ani în calitate de judecător, cărora li se adaugă alţi 11 ani ca avocat pledant, ea a îmbinat într-un mod eficient excelenta cunoaştere şi înţelegere a sistemului judiciar din România cu activitatea de consultant şi avocat pledant. Astfel, Christina Vlădescu a reprezentat cu succes clienţi de marcă ai firmei în litigii la toate nivelurile, inclusiv în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Curţii Constituţionale. În mod special, ea a pregătit strategia de apărare şi a susţinut numeroase cauze complexe în materia dreptului civil şi comercial, îndeosebi în dispute privind dreptul de proprietate asupra imobilelor sau alte drepturi reale (acţiuni în revendicare în materie de imobile naţionalizate, în materie de expropriere, litigii cu privire la vânzări - cumpărări de imobile), contracte civile şi comerciale, executare silită, diverse cauze derivând din raporturi contractuale şi delictuale, litigii de drept societar (dispute între asociaţi, retrageri şi excluderi din societate, anularea unor decizii ale adunărilor generale ale asociaţilor), cauze în materie de concurenţă neloială şi în materie de insolvenţă. De asemenea, experienţa sa se extinde şi în domeniile dreptului administrativ (litigii fiscale şi vamale, litigii vizând contestarea procedurilor de achiziţii publice, concesiuni), dreptului familiei şi dreptului muncii. Totodată, Christina Vlădescu a fost implicată în diverse dosare de arbitraj intern. Ea a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 1993 şi este membră a Baroului Bucureşti din anul 1999. Christina Vlădescu vorbeşte fluent limba engleză şi are bune cunoştinţe de franceză.

Ioana Gelepu, 33 de ani, a fost numită partener al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, fiind un avocat pledant cu experienţă de 8 ani. Anterior Managing Associate în cadrul firmei, ea deţine o experienţă vastă în litigii civile, comerciale, administrative şi de dreptul muncii. Activitatea sa include reprezentarea cu succes a unui portofoliu important de clienţi ai firmei în cauze complexe, multe din acestea cu o miză de zeci şi sute de milioane de euro, derivând din raporturi contractuale, delictuale, specifice dreptului societar, privind acte emise în procedura privatizării sau având ca obiect anularea unor acte emise de autorităţi administrative (inclusiv a celor emise în cadrul procedurilor de achiziţie publică), administrativ fiscale sau vamale, precum şi în dosare complexe de dreptul muncii având ca obiect anularea unor decizii de sancţionare disciplinară, plata drepturilor salariale şi anularea contractelor colective încheiate la nivelul unităţii. Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, Ioana Gelepu este membră a Baroului Bucureşti din 2002. Ea vorbeşte fluent limba engleză.

Silvana Ivan, 32 de ani, a devenit partener al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, fiind specializată în pieţe de capital, drept societar şi comercial, având totodată o experienţă vastă în fuziuni şi achiziţii, privatizare/post-privatizare. Cu o experienţă practică de peste 9 ani, ea a asistat clienţi importanţi ai firmei în ceea ce priveşte o paletă largă de operaţiuni de pe pieţele de capital/cu instrumente financiare precum şi cu privire la cerinţele de autorizare şi reglementare aplicabile diverselor entităţi reglementate din domeniu. Silvana Ivan a aprofundat cunoştinţele din domeniul pieţelor de capital participând la workshop-uri aplicate organizate de Bursele de Valori din Viena şi Praga, precum şi de depozitarii/operatorii sistemelor de compensare-decontare ce deservesc aceste burse, dobândind în acelaşi timp o experienţă semnificativă în elaborarea şi implementarea reglementărilor şi procedurilor existente în vederea optimizării cadrului juridic actual în domeniul pieţelor de capital, alinierii acestuia standardelor şi practicilor internaţionale. Silvana Ivan a fost implicată în proiecte investiţionale de anvergură şi a asistat unele dintre cele mai importante societăţi comerciale cu capital privat active în varii domenii industriale (ex: industria siderurgică, bancară, farmaceutică, a bunurilor de larg consum) în legătură cu operaţiunile şi planurile investiţionale din România, inclusiv fuziuni, achiziţii/privatizare, aspecte post-privatizare, restructurări de activitate sau de model de afacere, de drept comercial şi corporativ. Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, Silvana Ivan este membră a Baroului Bucureşti din anul 2001 şi deţine o diplomă de Master (L.L.M.) în Dreptul Afacerilor Internaţionale urmare a cursurilor absolvite în cadrul Central European University. Vorbeşte fluent limba engleză.

Irina Moinescu, 32 de ani, a devenit partener al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, fiind specializată în principal în gestionarea problemelor de drept specifice sectorului energetic, îndeosebi energie electrică. În cei 9 ani de activitate juridică, ea a dobândit o experienţă semnificativă în cadrul unor proiecte complexe în domeniu, precum primele procese de privatizare a societăţilor de distribuţie de electricitate şi gaze naturale sau dezvoltarea unor proiecte investiţionale de anvergură în sectorul energetic, cu precădere în domeniul energiei regenerabile. Paleta sa de activităţi a inclus şi gestionarea de aspecte complexe de reglementare, precum amendarea cadrului legislativ în domeniul energiei regenerabile, fiind direct implicată în redactarea propunerilor de modificare a legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, dar şi a problemelor de drept societar şi comercial, fuziuni şi achiziţii aferente implementării proiectelor firmei în domeniul energetic. De asemenea,
Irina Moinescu are o experienţă vastă în operaţiuni specifice societăţilor comerciale (cesiune de acţiuni/părţi sociale, proceduri de management, acorduri între acţionari/asociaţi, majorări de capital) şi în redactarea, negocierea şi încheierea contractelor comerciale. Alte domenii de activitate sunt comunicaţiile electronice, media şi publicitate. Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, Irina Moinescu a devenit membru al Baroului Bucureşti în anul 2001 şi vorbeşte fluent limba engleză.

Despre Ţuca Zbârcea & Asociaţii:

Cu o echipă formată din 88 de avocaţi în cadrul biroului din Bucureşti, Ţuca Zbârcea & Asociaţii este singura firmă de avocatură independentă din România cu prezenţă în Spania.

De asemenea, societatea deţine un sediu secundar în Cluj-Napoca, care funcţionează în asociere cu Nistorescu, Şomlea & Asociaţii, precum şi o reţea de parteneriate în principalele oraşe ale României.

În luna septembrie 2010, Ţuca Zbârcea & Asociaţii a anunţat formalizarea unei relaţii de cooperare strategică cu firma de avocatură Ţurcan & Ţurcan, liderul pieţei de avocatură de business din Chişinău, Republica Moldova.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă asistenţă juridică în toate domeniile dreptului, fiind recomandată de prestigioase directoare internaţionale de specialitate pentru serviciile în domenii precum drept societar şi comercial, fuziuni, achiziţii / privatizări, litigii şi arbitraje internaţionale, energie şi resurse naturale, drept financiar-bancar etc.

Cu venituri de 22,7 milioane de Euro în 2009, în creştere de la 18,6 milioane de Euro în 2008, Ţuca Zbârcea & Asociaţii a înregistrat cele mai bune performanţe financiare din România, potrivit unor clasamente realizate de diverse publicaţii locale şi internaţionale.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii a primit numeroase recunoaşteri şi distincţii pe plan local şi internaţional, fiind câştigătoarea premiului „Firma de Avocatură a Anului” în ultimii patru ani şi desemnată „Cea mai inovatoare casă de avocatură din Europa Continentală” în 2009 de către Financial Times. De asemenea, firmei i-a fost acordată cea mai importanţă distincţie a directorului internaţional de specialitate Chambers Europe – premiul „Firma de Avocatură a Anului” (Chambers Europe Awards for Excellence 2010), pentru performanţele înregistrate în anul 2009, proiectele semnificative gestionate, evoluţia strategică impresionantă şi excelenţa în relaţia cu clienţii. Recent, Ţuca Zbârcea & Asociaţii a câştigat premiul „Firma de Avocatură a Anului pentru Europa de Est şi Balcani” în cadrul ceremoniei anuale The Lawyer European Awards 2010.

De asemenea Ţuca Zbârcea & Asociaţii a fost desemnată „Cel mai bun angajator” în categoria IMM, în cadrul studiului „Best Employers 2009/10” realizat anual de Aon Hewitt.

Portofoliul Ţuca Zbârcea & Asociaţii include numeroase companii naţionale şi multi-naţionale, importante instituţii financiare, precum şi autorităţi publice şi instituţii guvernamentale. Printre cei mai reprezentativi clienţi se numără: Erste Bank / Banca Comercială Română (BCR), OMV Petrom, CEZ, Rompetrol, ArcelorMittal, Carrefour, Romtelecom, Orkla Foods, Colgate Palmolive, GED Capital Development, Cadbury, Bursa de Valori Bucureşti, BRD-Groupe Société Générale, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Philip Morris, Alstom Transport, Siemens, Ericsson Telecommunications Romania, ING Real Estate etc.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:
Alina Pintică
PR & Marketing Executive
Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Telefon: (021) 204 88 90
Telefon mobil: 0723 526 389
E-mail: alina.pintica@tuca.ro

http://www.tuca.ro/

Cuvinte cheie:  Ţuca Zbârcea&Asociaţii  avocatură  parteneri 

Imagini

6 noi parteneri la Ţuca Zbârcea & Asociaţii
6 noi parteneri la Ţuca Zbârcea & Asociaţii
6 noi parteneri la Ţuca Zbârcea & Asociaţii
6 noi parteneri la Ţuca Zbârcea & Asociaţii
6 noi parteneri la Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.