Lansare Proiect de cercetare științifică și inovare: Corelarea datelor audio, video si text prin produsul informatic inovativ AllNews

București - 22 septembrie 2016 -

Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020 - co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


Lansare Proiect de cercetare științifică și inovare: Corelarea datelor audio, video si text prin produsul informatic inovativ AllNews

Premia Software Solutions SRL, cu sediul în București, Aleea Marius Emanoil Buteică 18-20, Sector 3, anunţă demararea proiectului de cercetare ştiinţifică și inovare: „Corelarea datelor audio, video si text prin produsul informatic inovativ AllNews”, începând cu data de 09.09.2016.

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul derulat de Premia Software Solutions are următoarele caracteristici: 

· Tipul de program: Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020;

· Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivității Economice și Dezvoltării Afacerilor;

· Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere;

· Tipul Proiectului: Proiecte  pentru întreprinderi nou înființate inovatoare;

· Domeniul în care se încadrează proiectul: „2. Tehnologii Informaționale și de Comunicare, Spațiu și Securitate”;

· Subdomeniul în care se încadrează proiectul: „2.1 Tehnologii informaționale și de comunicații” - „2.1.1 Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni”;

· Titlul proiectului: Corelarea datelor audio, video si text prin produsul informatic inovativ AllNews;

· Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020;

· Valoarea totală a proiectului este de 4.282.063,21 lei; 

· Valoarea alocării financiare nerambursabile de 3.990.187,50 lei;

· Numărul contractului de finanţare: 103 din 09.09.2016;

· Proiectul se desfăşoară în localitatea București, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr. 18-20, sector 3, cod poștal 031823;

· Durata de realizare: 24 luni.

Obiectivul general al proiectului dezvoltat de Premia Software Solutions SRL este de a crea valoare adăugată în domeniul tehnologiei informației în baza rezultatelor de cercetare obținute în domeniul analizei, managementului și securității datelor de mari dimensiuni. Prin prezentul proiect, societatea dorește să își întărească capacitatea de cercetare dezvoltare în domeniul tehnologiei informației și să atragă profesioniști în vederea dezvoltării produsului informatic AllNews. 

Obiectivul de cercetare vizat de Premia Software Solutions este de a realiza un produs inovativ – AllNews – capabil să coreleaze date nestructurate de tip audio, video sau text, provenite din diverse medii de difuzare (internet, ziare, reviste, furnizori diverși,etc).

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Cosmin Grosu, Director de proiect, tel. 0760.09.57.00, email: cosmin.grosu@premia.ro

Detalii firmă:

SC Premia Software Solutions SRL

Aleea Marius Emanoil Buteica 18-20 , sector 3, București

Date Contact:
Email: office@premia.ro
Telefon: 0314.255.908

Cuvinte cheie:  Premia Software Solutions  lansare  proiect  cercetare ştiinţifică și inovare  

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.