FNGCIMM simplifică procedurile de acordare a garanțiilor pentru solicitanții din cadrul Programului Start-Up Nation

27 noiembrie 2017, 03.10 - Bănci / Asigurări   Imobiliare  

București - 27 noiembrie 2017 -

 


Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) aplică noi măsuri în vederea optimizării fluxului de garantare pentru proiectele din cadrul Programului Start-Up Nation.


Consiliul de Administratie al FNGCIMM a aprobat crearea unui mecanism aplicabil exclusiv garanțiilor necontragarantate acordate în cadrul Programului Start-Up Nation, de eliminare a transmiterii Certificatului de Atestare Fiscală, asigurând astfel o și mai mare fluidizare a procesului de avizare a garanțiilor pentru acest program.


Ca urmare, începând cu data de 28.11.2017, pentru solicitarile de garanții pentru care nu se solicită contragarantarea, Certificatul de Atestare Fiscală va trebui să fie în termenul de valabilitate la data aprobării finanțării de către bancă.


În acest fel, expirarea Certificatului de Atestare Fiscală pe parcursul procesului de analiză nu mai constituie un motiv de respingere a dosarelor solicitanților.


FNGCIMM continuă să ia măsuri de optimizare a procesului de garantare și în vederea scăderii intervalelor de timp în care dosarele beneficiarilor proiectelor se află în analiză la Fond.


Măsurile luate au ca scop dinamizarea acordării garanțiilor în cadrul Programului Start-Up Nation.


 


* * *
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale.
În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 42 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 22 de state membre ale UE, precum și Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina și Federația Rusă), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.


 


 


Date de contact :


Direcţia Marketing, Relaţii clienţi şi Consiliere a FNGCIMM


Tel : 021.310.18.74


 


marketing@fngcimm.ro

Direcţia Marketing, Relaţii clienţi şi Consiliere a FNGCIMM
Tel : 021.310.18.74
marketing@fngcimm.ro

http://www.fngcimm.ro

Cuvinte cheie:  fngcimm 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.