Programul IMM INVEST ROMANIA – o oportunitate de dezvoltare pentru Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

29 decembrie 2017, 01.32 - Afaceri   Bănci / Asigurări  

Bucuresti - 29 decembrie 2017 -

IMM INVEST ROMÂNIA, Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, va aduce Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii o nouă oportunitate de consolidare a rolului de sprijin pragmatic al mediului de afaceri, ca instrument de susţinere a politicilor publice şi a priorităţilor guvernamentale.

În calitatea sa de mandatar al statului român, FNGCIMM va acorda întreprinderilor mici și mijlocii eligibile garanții în nume și cont stat pentru creditele de investiții sau pentru capital de lucru în conformitate cu actele normative specifice Programului.

Experiența acumulată în derularea programelor guvernamentale – Prima Casă, Prima Mașină, Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii -, alături de resursele operaționale existente şi de preocuparea constantă de aliniere la bunele practici în domeniul bancar, confirmă capacitatea FNGCIMM de a asigura implementarea cu succes a Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA.

Ca element de noutate față de programele anterioare, IMM INVEST ROMÂNIA acordă facilități de garantare în cuantum de 80%  pentru credite de investiții pentru realizarea de proiecte de dezvoltare sau înființare de centre de agrement. Noul program oferă astfel cadrul de reglementare necesar creșterii economice pe criterii de sustenabilitate, în perspectiva unei dezvoltări sectoriale durabile.

Adresabilitatea programului este extinsă pentru beneficiarii eligibili: IMM-urile, inclusiv cele de tip start up, vor putea opta pentru credite garantate în proporție de 50% pentru capital de lucru și/sau realizarea de investiții până la valoarea maximă cumulată de 10 milioane de lei. 

Strategia pe termen mediu a FNGCIMM, de diversificare a portofoliului de produse și scheme de garantare destinate susținerii mediului de afaceri prin trecerea de la o abordare globala la una sectoriala, contribuie astfel la punerea în aplicare a acestei componente semnificative a Programului de Guvernare 2017 – 2020.

«Lansarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA catalizează constructiv demersul de repoziționare al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri ca element integrant în ecosistemul de business din România. Optimizarea și simplificarea fluxurilor operaționale interne, digitalizarea proceselor, precum și alte măsuri de îmbunătățire a activității, susțin efortul nostru de transparentizare și consolidare a relației cu mediul de afaceri. IMM INVEST ROMÂNIA reprezintă o reală oportunitate de creștere pentru instituția noastră și de diversificare a produselor de garantare pe care le putem oferi antreprenorilor.»  a declarat Alexandru Petrescu, Director General al FNGCIMM.

După operaţionalizarea programului, FNGCIMM va demara procesul de selectare a băncilor care își manifestă interesul de a participa la Program, iar antreprenorii vor putea solicita credite garantate prin IMM INVEST ROMÂNIA.

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci. FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 42 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 22 de state membre ale UE, precum și Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina și Federația Rusă), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.


Date de contact :

Direcţia Marketing, Relaţii clienţi şi Consiliere

Tel : 021.310.18.74

marketing@fngcimm.ro

.

Cuvinte cheie:  FNGCIMM  IMM 

Imagini

Programul IMM INVEST ROMANIA – o oportunitate de dezvoltare pentru  Fondul Național de Garantare a Creditelor  pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.