Garanția susținerii și dezvoltării comunităților rurale - subiect al unui seminar susținut de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri cu sprijinul Primăriei Comunei Săvârșin

Bucuresti - 29 martie 2019 -

În data de 2 aprilie 2019, începând cu ora 10.30, în Sala de Ședințe a Primăriei Săvârșin, județul Arad, va avea loc cel de-al doilea eveniment din seria de seminarii de informare “Soluții de dezvoltare a antreprenoriatului și comunităților locale românești”, susținut de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN).

Seminarul, organizat cu sprijinul Primăriei Săvârșin, va fi dedicat beneficiarilor publici, antreprenorilor și fermierilor din Regiunea de Vest, precum și din județele Alba și Bihor.

Autoritățile locale la nivel de județ, alături de repezentanți ai Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și ai Autorității de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime, vor prezenta aspecte relevante privitoare la proiectele și programele de finanțare destinate dezvoltării durabile la nivel local, precum și aspecte legate de dezvoltarea acvaculturii și pescuitului în România.

„Sprijinul oferit de Primăria Comunei Săvârșin ne oferă oportunitatea dialogului direct și deschis cu comunitățile din această regiune, cu potențialii beneficiari ai soluțiilor de garantare din portofoliul nostru. Prin seria de seminarii “Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri - Garanția susținerii și dezvoltării comunităților rurale, dorim să venim în întâmpinarea nevoilor de finanțare ale fermierilor, antreprenorilor și ale beneficiarilor din sectorul public, cu soluții de garantare adaptate. ” a declarat Gheorghe Lăpădat, Director General al FNGCIMM.

FNGCIMM și OTP Bank, în calitate de finanțator, vor completa tabloul de oportunități prezentat reprezentanților comunităților locale, mediului antreprenorial și fermierilor cu soluții de finanțare și garantare destinate susținerii proiectelor de infrastructură, a proiectelor de investiții și dezvoltare din sectorul agricol.

***

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

Pentru informații suplimentare :


021.310.18.74 int.193

info@fngcimm.ro

Direcția Marketing, relații clienți și consiliere

.

Cuvinte cheie:  FNGCIMM SA-IFN  Gheorghe Lăpădat  OTP Bank  Primăria Săvârșin 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.