Comunicat PMP

Bucuresti - 30 aprilie 2020 -

Tinerii din PMP solicită accelerarea programului EURO 200 pentru sprijinirea accesului la educație

Organizația de Tineret a Partidului Mișcarea Populară a transmis astăzi către Ludovic Orban, prim-ministrul României, şi către Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, o propunere de accelerare a calendarului programului EURO 200 pentru sprijinirea accesului la educație în timpul pandemiei.

Tinerii solicită luarea măsurilor pentru introducerea educației online pentru toate ciclurile de învățământ. Printre modificările şi completările pe care tinerii populari le consideră necesare se regăsesc identificarea imediată a elevilor proveniți din familii cu venituri reduse și modificarea calendarului programului Euro 200 pentru implementarea urgentă în luna mai.

Una din cele mai importante datorii ale statului este de a proteja și promova dreptul la educație, statuat prin art. 32 din Constituția României care prevede că „dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare”.

    Ținând seama de contextul actual și de continuarea cursurilor școlare în regim online până la sfârșitul anului școlar, statul ar trebui să aplice măsuri de urgență care să asigure buna desfășurare a acestor cursuri împreună cu toți actorii din sistemul de învățământ și să garanteze accesul tuturor elevilor la educație.

Conform celui mai recent ordin de ministru emis de către Ministerul Educației și Cercetării, prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată de unitățile de învățământ. Art. 4, alin (2), lit. e, din același ordin, prevede analiza fiecărei unități de învățământ și a fiecărei structuri subordonate cu privire la „numărul și procentajul elevilor care dispun de terminale de tip desktop, laptop, tabletă și telefon inteligent, conectate la internet, în folosința exclusivă și/sau partajată cu alți membri ai familiei”. „Suntem de părere că existența programului Euro 200, stabilită prin Legea 269/2004, și a unui calendar pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2020 reprezintă un avantaj în gestionarea problemei actuale. Modificarea calendarului, ce prevede în momentul de față eliberarea bonurilor valorice către beneficiari în perioada 27 iulie – 14 august, poate evita absentarea elevilor proveniți din familii cu venituri reduse de la cursurile școlare în sistem online. Cea mai indicată perioadă pentru eliberarea acestor bonuri, în contextul de față, ar fi luna mai a acestui an.”, a declarat drd. ing. Marius Lucian Lupu, președinte OT PMP.

    În încheiere, tinerii populari consideră că o problemă de reală importanță este faptul că avem în discuție un număr de aproape trei milioane de elevi din care o proporție foarte mare provin din familii cu venituri reduse, familii monoparentale sau familii în care sunt mai mult de doi copii, elevi in clase diferite, chiar cicluri diferite de invățământ. OT PMP sprijină orice inițiativă care are ca scop facilitarea accesului la educație a tuturor cetățenilor.

.

Cuvinte cheie:  PMP  Organizația de Tineret a Partidului Mișcarea Populară  EURO 200  Monica Anisie  Ludovic Orban  Marius Lucian Lupu 

Imagini

Comunicat PMP

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.