Corteva raportează rezultatele celui de-al treilea trimestru până în prezent și oferă informări pentru întregul an

București - 24 noiembrie 2021 -

Principalele evoluții ale trimestrului


Vânzările nete pentru cel de-al treilea trimestru au crescut cu 27% față de anul precedent, fiind conduse de America Latină și America de Nord2. Vânzările organice1 au crescut cu 24% în aceeiași perioadă, cu creșteri de volum și de preț ca urmare a introducerii continue a noilor tehnologii și o execuție puternică la nivel global.


Vânzările nete pe segmentul de Produse de Protecție a plantelor au crescut cu 22%, iar vânzările organice1 au crescut cu 19% pentru trimestrul al treilea. Toate regiunile au înregistrat creșteri de vânzări pe parcursul trimestrului. Vânzările de produse noi au determinat creșterea volumului, conduse de insecticidul IsoclastTM.


Vânzările nete de semințe au crescut cu 41% iar vânzările organice1 au crescut cu 37%  față de aceeiași perioadă a anului trecut. Creșterile de volum au fost la scară largă, conduse de America de Nord.  Prețul a crescut cu 19% la nivel global, determinat de deciziile de business din America Latină și de reducerea volumului de porumb reînsămânțat în America de Nord.


În standardul GAAP veniturile și câștigul per acțiune (EPS) din operațiuni continue au fost 36 milioane $ și, respectiv, 0.05 $ pe acțiune în cel de-al treilea trimestru din 2021. Creșterea puternică a prețurilor și câștigurile din volum au condus la îmbunățirea EBITDA1 Oprațional cu 72%, comparativ cu aceeiași perioadă a anului trecut.


În cel de-al treilea trimestru, Compania și-a continuat progresul de creștere al productivității compensate parțial de impactul creșterii continue a costurilor cu materiile prime și al altor condiții din piață.


Compania a declarat anterior că a furnizat estimări privind EBITDA operațional1 cuprinse în intervalul de 2.5 - 2.6 milarde $. Corteva și-a mărit estimatul veniturilor nete pentru a se încadra în intervalul 15.0 - 15.7 miliarde $ și a crescut EPS1 operațional pentru a se încadra în intervalul de 2.05$ - 2.15$ pe acțiune.


Sistemul Enlist™ de control al buruienilor a fost consolidat prin omologarea Conkesta E3™


A fost lansat sistemul Enlist E3™4 pentru cultura de soia în Brazilia, Uruguay și Argentina și lansat Conkesta E3™4 în Brazilia au fost inițiate studii ale consumatorilor în regiune, cu aceasta tehnologie care se așteaptă să consolideze poziția pe piata culturii de soia în America Latină.


Anticipează performanța puternică a sistemului Enlist E3™4   pentru cultura de soia pe piețele din SUA pentru sezonul 2021, pe baza rapoartelor inițiale, cu o cerere mai mare preconizată în 2022.


Se așteaptă ca sistemul Enlist™ de control al burienilor să genereze venituri de peste 800 milioane $ pentru întregul an 2021 pe cale de a dubla performanța din 2020.


Creșterea continuă a noilor produse de protecție a plantelor consolidează puterea portofoliului


Creșterea vânzărilor pe produsele de protecție a plantelor – până la 335 milioane $ față de anul 2020, reflectând perspective de creșteri în toate regiunile.


A continuat să impulsioneze progresul în ceea ce privește noile lansări de produse de protecție a plantelor5, prima înregistrare fiind cea a fungicidului Adavelt™ care a fost peste așteptări.


Consolidarea poziției în sectoare de mare valoare, cum ar fi gestionarea nutrienților și produselor biologice – se așteaptă ca 17 tehnologii biologice să se lanseze5 în 2021 și 2022,  acoperind fiecare regiune.


Prețurile, productivitatea și execuția lanțului de aprovizionare permit extinderea marjei comerciale


Gestionarea activă a costurilor determinate de piață asupra materiilor prime esențiale prin executarea puternică a prețurilor și a productivității pentru a îmbunătăți marja de profit.


Provocările legate de transport și logistică în mai multe industrii au dus la întârzieri și la creșterea costurilor de producție, cererea rămânând ridicată și serviciile contractate.


Atenuarea impactului unor provocări date de aprovizionarea externă și maximizarea operațiunilor prin strategia flexibilă de aprovizionarea în protecția plantelor, împreună cu rețeaua gloabală de producție de semințe.


Consolidarea angajamentului de a oferi plus valoare investitorilor


Au fost reafirmate obiectivele pe termen mediu cu privire la așteptările anului 2022 pentru dezvoltarea continuă a tehnologiei și avantajele geografice, reflectând puterea pieței și execuția Corteva.


S-au returnat aproximativ 1 miliard $ către acționari în primele 3 trimestre, prin dividente și răscumpărări de acțiuni.


Compania se așteaptă să livreze acționarilor cel puțin 1.3 miliarde $ pentru tot anul, inclusiv minim 900 de milioane $ în răscumpărări de acțiuni.


Rezumatul anului până în prezent - 2021


Pentru cele nouă luni încheiate la 30 septembrie 2021, vânzările nete au crescut cu 11% față de aceeiași perioadă a anului trecut. Vânzările organice1 au crescut cu  9%. Vânzările au crescut în toate regiunile, cu câștiguri organice1 de două cifre în America Latină.


Volumul vânzărilor a crescut cu 6% față de aceeiași perioadă a anului anterior, cu câștiguri în ambele segmente conduse de introducerea permanentă a noilor tehnologii. Vânzările de noi produse de protecție a plantelor au condus la creșterea vânzărilor nete de două cifre pe segment, cu o creștere organică1 de 13%.


Vânzările nete pentru segmentul de semințe au crescut cu 8% la începutul anului, în principal datorită creșterii suprafeței semănate în America de Nord2 și a câștigurilor din acțiuni datorită produsului Safrinha din Brazilia.


Prețurile au crescut cu 3% față de anul anterior, cu câștiguri în ambele segmente și în toate regiunile. Prețurile mai mari reflectă execuția continuă a unei strategii de preț-valoare la nivel global și prețurilor pentru materii prime și costuri logistice mai mari.


Veniturile din operațiunile continue după impozitul pe profit conform standardului GAAP au fost 1.7 miliarde $ până în prezent în 2021. EBITDA Operațional1 pentru perioada dată a fost 2.31 miliarde $, în creștere cu 25% față de anul precedent.


Rezumat Segment Protecția Plantelor


Vânzările nete pentru segmentul de protecție al plantelor au fost de aproximativ 1.6 miliarde $ în al treilea trimestru al anului 2021, comparativ cu aproximativ 1.3 miliarde $ în al treilea trimestru din 2020. Rezultatul s-a datorat unei creșteri de 16% a volumului de vânzări, a unui impact favorabil a cursului valutar de 3% și a unei creșteri de 3% a prețului local.


Creșterea volumului de vânzări a fost determinată de lansarea continuă de noi produse, inclusiv insecticidul IsoclastTM și erbicidul ArylexTM, împreună cu cererea puternică a consumatorilor și un început accelerat al sezonului în America Latină, care, în acest trimestru, s-au materializat în vânzări de aproximativ 100 milioane $ care, în mod obișnuit se petreceau în trimestrul al patrulea.


Aceste câștiguri de volum au fost parțial afectate de un impact negativ de aproximativ 70 milioane $, ca urmare a deciziei noastre de a elimina treptat produsele selectate cu marjă mică de vânzare.


Creșterea prețului a fost determinată de câștigurile din America Latină. Impactul favorabil al cursului valutar s-a datorat Realului Brazilian.


Marja EBITDA operational a fost 206 millioane $ în al treilea trimestru al anului 2021, în creștere cu 58% față de al treilea trimestru al anului 2020.


Creșterea volumului de produse noi, menținerea execuției prețurilor, productivitatea și impactul favorabil al cursului valutar, depășesc costurile de achiziție mai ridicate, inclusiv costurile materiilor prime și costurile generale.


Vânzările nete pe segmentul de produse de Protecția Plantelor au fost de aproximativ 5,2 miliarde $ pentru primele 9 luni a anului 2021, comparativ cu aproximativ 4.5 miliarde $ în primele nouă luni ale anului 2020.


Creșterea s-a datorat unei creșteri de 9% a volumului, a unei creșteri de 4% a prețurilor și a unui impact favorabil a cursului valutar de 3%, compensată parțial cu un impact nefavorabil de 1% asupra portofoliului.


Creșterea volumului de vânzări a fost determinată de lansarea continuă de produse noi, inclusiv a erbicidului ArylexTM  și insecticidului IsoclastTM. Aceste câștiguri au fost afectate parțial de un impact negativ de aproximativ 200 milioane $ ca urmare a deciziei noastre de a elimina treptat produsele cu marjă mică de vânzare.


Creșterea prețurilor a fost determinată în primul rând de câștigurile din America Latină și America de Nord, inclusiv prețuri mai mari pentru materii prime și costuri logistice. Impactul favorabil al cursului valutar s-a datorat în primul rând monedei euro. Impactul asupra portofoliului a fost determinat de cesionările din Asia Pacific, care au avut loc în cursul anului trecut.


EBITDA operațional pe segment a fost de 897 milioane $ pentru primele nouă luni ale anului 2021, în creștere cu 32% față de primele nouă luni ale anului 2020. Mixul favorabil de produse oferite clientilor, lansarea continuă de noi produse, precum și acțiunile continue privind costurile și productivitatea au compensat costurile de achiziție mai ridicate, inclusiv costurile materiilor prime. Marja EBITDA pe segment s-a îmbunătățit cu mai mult de 230 de puncte de bază față de perioada anterioară a anului.


Rezumat Segment Semințe


Vânzările nete pentru segmentul de Semințe au fost de aproximativ 738 milioane $ în al treilea trimestru al anului 2021, în creștere cu aproximativ 523 milioane $ față de al treilea trimestru al anului 2020. Acest rezultat s-a datorat creșterii prețurilor cu 19%, creșterii volumului cu 18% și a unui impact favorabil al cursului valutar de 4%.


Creșterea prețului a fost condusă de execuția puternică în America Latină, asociată cu un volum mai mic de replantare a porumbului în America de Nord.


Volumele mai mari au fost determinate de randamentul mai mic al porumbului și al bumbacului în America de Nord, împreună cu vânzările mai mari ale altor semințe în India. Aceste creșteri de volum au fost parțial compensate de cererea timpurie robustă pentru porumb în America Latină și de o soluționare timpurie a sezonului rapiță în Canada, care a transferat aproximativ 80 milioane $ din vânzări în trimestrul al doilea.


Impactul favorabil al cursului valutar s-a datorat în principal monedelor locale, și anume Randului Sud African și Realului Brazilian.


EBITDA operațional pe segment a fost de (217) milioane $ în al treilea trimestru al anului 2021, în creștere cu 23% față de anul anterior. Execuția continuă a prețurilor, volumele mai mari, redevențe mai mici și acțiuni continue în materie de costuri și productivitate, care să depășească compensarea costurilor mai ridicate, inclusiv a costurilor materiilor prime și a costurilor cheltuielilor fixe cu administrarea afacerii.


Vânzările nete pentru segmentul de semințe au fost de aproximativ 7.0 miliarde $ pentru primele nouă luni ale anului 2021, în creștere de la aproximativ 6.5 miliarde $ în aceeiași perioadă a anului trecut. Creșterea s-a datorat unei creșteri de 4% a volumului, unei creșteri de 3% a prețurilor și impactului favorabil al cursului valutar.


Creșterea volumului a fost determinată de creșterea vânzărilor de soia și porumb în America de Nord, de creșterea cotei de piață în Brazilia Safrinha și de creșterea de rapița în Canada. Câștigurile generate de creșterea prețurilor au fost determinate de adoptarea puternică a unei noi tehnologii pentru semințe, cât și de execuția prețurilor în America Latină și EMEA; un alt factor pozitiv a fost creșterea prețului porumbului cu 4% la nivel global. Aceste câștiguri au fost parțial compensate de presiunea competitivă a prețurilor la soia din America de Nord, unde prețul a scăzut cu 3%.


Cursul valutar favorabil a fost determinat în primul rând de dolarul canadian și de euro care au compensat impactul negativ al ratei de schimb al monedei braziliene.


EBITDA operațional pe segment a fost de 1,5 miliarde $ pentru primele nouă luni ale anului 2021, în creștere cu 13% față de anul anterior. Execuția prețurilor, creșterea volumului, redevențele mai mici, acțiunile continue privind costurile și productivitatea și reducerea cheltuielilor aferente datoriilor neperformante au compensat mai mult decât costurile mai mari de aprovizionare, transport și depozitare.


Marja EBITDA operațional pe segment s-a îmbunătățit cu mai mult de 240 de puncte de bază față de aceeași perioadă a anului anterior.


Anul 2021 actualizat


Compania și-a revizuit în sens pozitiv estimările privind vânzările nete furnizate anterior pentru tot anul 2021, iar în acest moment se așteaptă vânzări nete între 15.5 - 15.7 miliarde $, care la mijlocul anului reprezintă o creștere netă a vânzărilor de aproximativ 10% pe anul curent.


Compania se așteaptă ca EBITDA1 operațional să fie în intervalul de 2.5 - 2.6 miliarde $, ceea ce reprezintă o creștere anuală estimată de 22%. EPS (câștigul pe actiune) operațional a fost crescut de la 2.05 $ la 2.15 $ pe acțiune, ceea ce reprezintă o creștere de 40%. Corteva declară ca nu poate să reconcilieze rezultatele financiare viitoare non-GAAP cu cele GAAP; Compania nu poate previziona, fără a face eforturi nerezonabile, apariția anumitor evenimente ulterioare semnificative asupra cărora nu are nici un fel de control.


Conferință online cu investitorii pentru al treilea trimestru


Compania va organiza ‘o conferință ’on-line’’ cu investitorii pentru a prezenta rezultatele celui de-al treilea trimestru si perspectivele pentru activitatea viitoare. Prezentarea care va acompania conferinta ‘’on-line’’ poate fi găsită pe ‘’site’’-ul Companiei la pagina ’’Investor ‘’Events and Presentation’’. O înregistrare a acestui eveniment va putea fi gasita pe ’site’’-ul Companiei pe pagina Investor Events and Presentations page..

Cuvinte cheie:  Corteva  Vânzările organice  investitori  CHUCK MAGRO  

Imagini

Corteva raportează rezultatele celui de-al treilea trimestru până în prezent și oferă informări pentru întregul an
Corteva raportează rezultatele celui de-al treilea trimestru până în prezent și oferă informări pentru întregul an
Corteva raportează rezultatele celui de-al treilea trimestru până în prezent și oferă informări pentru întregul an
Corteva raportează rezultatele celui de-al treilea trimestru până în prezent și oferă informări pentru întregul an
Corteva raportează rezultatele celui de-al treilea trimestru până în prezent și oferă informări pentru întregul an

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.