DLA Piper lansează un ghid global al regimurilor legislative privitoare la combaterea corupţiei

23 decembrie 2021, 11.01 - Afaceri   Social   Evenimente  

București - 23 decembrie 2021 -

DLA Piper lansează ghidul multijurisdicţional “Global bribery offenses”, un punct de plecare cuprinzător pentru organizaţiile care operează la scară globală şi un material-suport în înțelegerea diferitelor regimuri legislative la care sunt supuse. În acest sens, ghidul este disponibil pentru descărcare aici (https://www.dlapiper.com/en/austria/insights/publications/2019/09/bribery-offenses-guide/) şi permite companiilor să aibă o abordare informată referitor la identificarea și evaluarea riscului asociat corupţiei și implementarea unor sisteme eficiente de conformitate.


Capitolul dedicat Romȃniei, care poate fi consultat aici (https://www.dlapiper.com/en/austria/insights/publications/2019/09/bribery-offenses-guide/romania/), a fost realizat de către Alexandru Arjoca, Counsel în cadrul biroului nostru local, şi oferă o perspectivă la zi a domeniului, ce va suferi, cel puțin la nivel declarativ, modificări pe parcursul anului viitor: “Acest ghid reflectă o sinteză a reglementărilor la zi în materie de anticorupție. În contextul adoptării recente, la 17 decembrie, a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, precum și pe fondul declarațiilor de presă ale ministrului justiției cu ocazia adoptării acesteia de către Guvernul României, este de așteptat ca legislația în domeniu să sufere modificări pe parcursul anului 2022, de natură a combate proliferarea acestui fenomen și a facilita aderarea Romȃniei la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).”


Fenomenul globalizării oferă companiilor o amprentă cu adevărat internațională, ceea ce implică oportunități, dar și riscuri noi, precum cele legate de respectarea legislației locale anti-mită și corupție. Standardele îmbunătățite în identificarea infracțiunilor internaționale de dare şi luare de mită au oferit fundalul pentru comunitatea de afaceri de a gestiona eficient riscurile asociate acestui fenomen. Astfel, angajamentele privind combaterea corupţiei se reflectă şi în numărul tot mai mare (44 în prezent) de ţări semnatare ale Convenţiei Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), la peste 20 de ani de la publicarea textului iniţial.


Ghidul “Global bribery offenses” reprezintă o lectură esențială pentru cei care vor să afle mai multe despre domeniul de aplicare a legilor anticorupţie din întreaga lume. Dacă aveți întrebări sau doriți informații suplimentare în legătură cu problemele legate de corupţie în oricare dintre jurisdicțiile prezentate, vă invităm să contactați biroul DLA Piper din Bucureşti.


Despre DLA Piper


Cu peste 90 de birouri complet integrate, în peste 40 de țări din întreaga lume, DLA Piper este o companie globală de business law care îşi propune să vină în întȃmpinarea nevoilor de performanţă juridică profesională ale clienților din întreaga lume. Biroul DLA Piper din București oferă sprijin clienților săi prin intermediul unei echipe de peste 50 de avocați și consultanți fiscali cu experienţă internațională, capabili să abordeze probleme juridice și economice complexe, atât trasnsfrontaliere cât și locale, acoperind 10 sectoare de afaceri, printr-o abordare integrată a practicilor. dlapiper.com.


Contact


Daniel Secărea, Marketing & Business Development Specialist, DLA Piper, +40 372 155 823, daniel.secarea@dlapiper.com


Titus Percea, Senior Marketing Manager, DLA Piper, +40 372 155 864, titus.percea@dlapiper.com


DLA Piper launched the multijurisdictional guide “Global bribery offenses”, an overview of anti-bribery and corruption legislation in a broad range of countries across the world and a comprehensive starting point for business operating on a global scale in understanding the various legislative regimes to which they are subject. In this respect, the guide is available here for download (https://www.dlapiper.com/en/austria/insights/publications/2019/09/bribery-offenses-guide/) and allows businesses to adopt an informed approach to identifying and evaluating bribery risk and implementing effective compliance systems.


The Romanian chapter, which can be found here (https://www.dlapiper.com/en/austria/insights/publications/2019/09/bribery-offenses-guide/romania/), is authored by Alexandru Arjoca, Counsel in the DLA Piper local office, and offers an up-to-date perspective of the field which will incur, at least at declarative level, amendments throughout next year: „This guide reflects a summary of up-to-date anti-corruption regulations. In the context of the recent adoption, on 17 December, of the National Anticorruption Strategy for 2021-2025, as well as the background of the press statements of the Minister of Justice on the occasion of its adoption by the Romanian Government, the legislation in the field is expected to receive modifications throughout 2022, in order to combat the proliferation of this phenomenon and to facilitate Romania's accession to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).”


Globalization gives companies a truly international footprint, which implies opportunities, but also new risks, such as those related to compliance with local anti-bribery and corruption legislation. Improved standards in identifying bribery and international crime have provided a background for the business community to effectively manage the risks associated with this phenomenon. Thus, anti-corruption commitments are also reflected in the growing number (currently 44) of the signatory countries to the Convention on Economic Co-operation and Development (OECD), more than 20 years after the publication of the original text.


The Global bribery offenses guide is a must-read for those who want to learn more about the scope of anti-corruption laws around the world. If you have any questions or would like further information on corruption issues in any of the jurisdictions presented, please contact the DLA Piper office in Bucharest.


About DLA Piper


DLA Piper is a global law firm with lawyers located in more than 40 countries throughout the Americas, Europe, the Middle East, Africa and Asia Pacific, positioning us to help clients with their legal needs around the world.


Contact


Daniel Secărea, Marketing & Business Development Specialist, DLA Piper, +40 721 283 414, daniel.secarea@dlapiper.com


Titus Percea, Senior Marketing Manager, DLA Piper, +40 722 535 253, titus.percea@dlapiper.com

.

Cuvinte cheie:  DLA Piper  Global bribery offenses  Alexandru Arjoca 

Imagini

DLA Piper lansează un ghid global al regimurilor legislative privitoare la combaterea corupţiei
DLA Piper lansează un ghid global al regimurilor legislative privitoare la combaterea corupţiei

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.