Analiză REI - Harta intensităților de finanțare nerambursabilă cu componentă de ajutor de stat din 2022: Aproximativ jumătate din județele României vor putea beneficia de 60% sprijin nerambursabil din acest an pentru proiecte de investiții, atingând chiar și 70-80% în cazul IMM

12 ianuarie 2022, 02.38 - Afaceri   Social   Tehnologie  

București - 12 ianuarie 2022 -

19 județe vor beneficia de sprijin de 60% prin schemele de ajutor de stat / fonduri europene cu componentă de ajutor de stat;


Conform CE, șapte regiuni din România se numără printre cele mai defavorizate din UE;


Capitala, fără proiecte prin ajutor de stat din acest an;


Sesiune deschisă în mod continuu pe Schema de Ajutor de Stat reglementată de HG 807/2014;


Comisia Europeană a dat undă verde României pentru creșterea sprijinului și intensităților de finanțare cu componentă de ajutor de stat, de la maximum 50%, până la finalul anului trecut, la 60%, din acest an și până în 2027.


Potrivit unei analize REI Finance Advisors, aproximativ jumătate din județele României vor putea obține 60% din sprijinul nerambursabil solicitat de companiile care apelează la ajutoare de stat începând cu acest an, atât pe schemele de ajutor de stat, cum este cea reglementată de HG 807/2014,  cât si pe programele operaționale care au componentă de ajutor de stat, cum este Programul Operational Regional (POR), ce urmează să fie operațional din această vară și pe care companiile vor putea depune proiecte.


Măsurile de modificare a intensităților vin după ce Comisia Europeană a analizat situația alocărilor anterioare și a gradului de absorbție al fondurilor, iar sub noua propunere își dorește să stimuleze investițiile în județele depopulate sau în curs de depopulare, pentru a limita dezechilibrele între regiunile mai dezvoltate și cele mai slab dezvoltate ale României.


Conform CE, șapte regiuni din România (Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Vest) se numără printre cele mai defavorizate din UE, cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE. Prin urmare, acestea sunt eligibile pentru ajutor în temeiul derogării prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE (așa-numitele zone "A"), cu intensități maxime ale ajutorului pentru întreprinderile mari cuprinse între 30% și 60%. Potrivit CE, aproximativ 90% din regiunile României vor putea beneficia de sprijin pentru investiții prin ajutoare de stat.


În acest fel, Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Ialomița, Călărași, Teleorman, Olt, Vâlcea, Gorj, Dolj și Mehedinți sunt cele 19 județe care vor beneficia de alocări de până la 60% în proiectele realizate prin ajutor de stat în următorii ani. Sprijinului de 60% se adaugă 10% pentru companiile mijlocii (50-249 angajați, cu cel mult 50 milioane euro cifră de afaceri) și 20% pentru companiile mici (0-49 angajați, cel mult 10 milioane de euro cifră de afaceri, conform pragurilor stabilite de legea 346/2004).


Județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Iași, Alba, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu sau Constanța vor beneficia de alocări de până la 50% din valoarea proiectelor de investiții derulate în anii următori.


Județele Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Cluj, dar și cele din centrul țării – Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu sau Brașov vor avea alocări cu sprijin nerambursabil prin ajutor de stat de până la 40% din valoarea investițiilor derulate, în timp ce județele Timiș și Arad vor avea o alocare diminuată față de intervalul anterior, de la 35%, la 30%.


„Pe fondul unei absențe totale a fondurilor europene pentru investiții dedicate IMM în ultimii 2-3 ani, a alocărilor la un nivel redus pe care le așteptam, totuși, prin PNRR și a dificultăților generate de pandemia de coronavirus, aceste schimbări sunt binevenite. Suntem pregătiți să depunem peste 200 proiecte în 2022 și să dezvoltăm în continuare echipa cu consultanți seniori cu expertiză în finanțe, industrial și construcții. Ne-am propus să atingem cel puțin 60-70 consultanți în următoarele luni și să mai deschidem încă 2 birouri pentru a fi mult mai aproape de companii, în contextul în care ne așteptam să fie un an mai bogat în surse de finanțare, raportat la 2021. Urmează să depunem proiecte pe POC 4.1.1 începând cu luna februarie, să avem ghiduri și să depunem pe POR în vară, apoi digitalizare și alte programe din PNRR în a doua jumătate a anului”, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors, una dintre cele mai mari companii de consultanță din România, specializată în atragerea de fonduri nerambursabile, atât prin finanțare europeană cât și ajutoare de stat, pentru companii cu activitate pe plan local.


Județul Ilfov, sprijin între 35 și 45%, în funcție de zonă. Capitala, fără proiecte prin ajutor de stat din acest an


Potrivit hărții regionale aprobate de Comisia Europeană, județul Ilfov a fost împărțit în două zone. Astfel, eligibile pentru finanțări nerambursabile de până la 45% sunt localitățile Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon, în timp ce localitățile Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni sunt eligibile pentru 35% finanțare prin ajutor de stat. Procentele de 35%, respectiv 45% sunt valabile pentru companii mari. Companiile mijlocii pot primi în plus încă 10%, iar cele mici încă 20%, atingând 65% finanțare nerambursabilă pe HG 807/2014.


Începând cu acest an, Bucureștiul nu se mai află pe harta finanțărilor nerambursabile cu componentă de ajutor de stat, așa cum este Schema reglementată de HG 807/2014, cu modificările ce urmează a fi adoptate în cursul lunii ianuarie, potrivit documentului aflat în consultare pe site-ul Ministerulu. Companiile care doresc să investească în Capitală vor trebui să apeleze la alte surse de finanțare disponibile pentru această zonă.


„Companiile mici și mijlocii vor avea la dispoziție Programul Operational Regional (POR), cu alocări de circa 80 milioane euro pentru investiți în active corporale și 40-45 milioane euro pentru digitalizare. Companiile mari, din păcate, vor trebui să se reorienteze spre alte surse de finanțare”, a precizat Roxana Mircea.


Sesiune deschisă în mod continuu pe Schema de Ajutor de Stat reglementată de HG 807/2014


Una dintre cele mai populare soluții de finanțare asigurate prin ajutor de stat este HG 807/2014, Schemă care asigură până la 37,5 milioane euro fonduri nerambursabile pentru investiții de minimum 1 milion euro.


Sesiunea este deschisă în mod continuu, proiectele sunt gestionate de Departamentul de Ajutor de Stat al de Ministerul Finanțelor, iar obligațiile principale ale unei companii beneficiare de ajutor de stat sunt să mențină numărul mediu de angajați de pe ultimele 12 luni înaintea depunerii cererii și să să plătească taxe și impozite pe noul proiect de investiții în cuantum egal cu grantul în 5-7 ani, taxe aferente salariilor noilor angajați, impozit pe profit, impozit pe clădire etc.


În cazul în care la finalul perioadei de 5-7 ani societatea nu vă plati taxe la nivelul grantului, va returna strict suma neplatită + dobândă de 2,27 +1%.


„Documentația inițială trebuie să conțină devizul general, devize/obiect și memoriu, studiu de piață care să ateste cerere neonorată, cota de piață etc. La depunerea proiectului societatea nu trebuie să dețină terenul sau să facă dovada cofinanțării. Dreptul real sau dovada de folosință a halei, precum și sursele de finanțare se vor depune în 6 luni de la emiterea Acordului. Perioada de evaluare este mult mai scurtă, cuprinsă între 3-6 luni, raportat la fonduri europene, unde procesul este mai laborios. În plus, poți demara proiectul de investiții imediat ce ai depus cererea de finanțare la Ministerul Finanțelor”, a mai precizat Roxana Mircea.


O modificare extrem de binevenită din acest an pe Schemele de ajutor de stat este creșterea procentului de finanțare nerambursabilă cu 10% pentru companiile mijlocii (50-249 angajati) și 20% pentru companiile mici (0-49 angajați), definite prin Legea 346/2004.


„Sfătuim companiile să analizeze ce taxe pot plăti în 5-7 ani pe proiectele noi de investiții pe care doresc să le realizeze și, plecând de la acest aspect, să solicite ajutor de stat prin Schema reglementată de HG 807/2014. Companiile mici și mijlocii au mai multe surse de finanțare spre deosebire de companiile mari în 2022 și încurajăm antreprenorii să pregătească cu rigurozitate proiectele pe POC 4.1.1 (maxim 95% finanțare, cel mult 1 milion euro), POR, digitalizare etc.”, a mai declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.


Despre REI Grup


REI FINANCE ADVISORS și REI INTERNATIONAL CONSULTING, parte a REI Grup (www.reigrup.ro), sunt companii specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare, PNDR), cât și pe scheme de ajutor de stat (HG 495/2014, HG 807/2014, HG 332/2014, OUG 81/2019, OUG 130/2020).


Potrivit datelor din 2020, REI se situează pe locul al doilea, la nivel național, în topul companiilor de consultanta specializate în atragerea de finanțări prin fonduri europene și ajutoare de stat.


Echipa REI Grup numără în prezent 50 de consultanți, preponderent seniori, în cele nouă birouri regionale, cu o vastă experiență în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local sau internațional.


REI a reușit cu succes atragerea finanțării pentru peste 800 de proiecte la nivel național, cu peste 300 de proiecte implementate și o rată de succes – lider în domeniu – de 99%.


Cu o experiență de peste 10 ani, specialiștii REI se adaptează ușor cerințelor pieței, cunoscând foarte bine mecanismele fondurilor nerambursabile și identifica oportunitățile de obținere de finanțări din surse interne și externe. Aceștia gestionează eficient activitățile proiectelor, relația cu autoritățile publice și pe cea cu companiile private, atât companii multinaționale, cât și companii antreprenoriale, românești. Mai multe detalii despre activitatea REI, aici


19 counties will benefit from 60% support through state aid schemes / European funds with a state aid component;


According to the EC, seven regions in Romania are among the most disadvantaged in the EU;


The Capital, with no state aid projects this year;


Session continuously open through the State Aid Scheme regulated by GD 807/2014;


The European Commission has given the green light to Romania to increase its state aid support and funding intensities from a maximum of 50% until the end of last year to 60% from this year until 2027.


According to a REI Finance Advisors analysis, about half of Romania's counties will be able to obtain 60% of the non-reimbursable support requested by companies applying for state aid starting this year, both on state aid schemes, such as the one regulated by GD 807/2014, and on operational programmes that have a state aid component, such as the Regional Operational Programme (ROP), a programme that will begin this summer and on which companies will be able to submit projects.


The measures to change the intensities come after the European Commission has analysed the situation of previous allocations and the degree of absorption of funds, and under the new proposal aims to stimulate investment in depopulated counties or in the process of depopulation, to limit the imbalances between more developed and less developed regions of Romania.


According to the European Commission, seven regions in Romania (North-West, Centre, North-East, South-East, South-Muntenia, South-West Oltenia and West) are among the most disadvantaged in the EU, with a GDP per capita below 75% of the EU average. They are therefore eligible for aid under the derogation provided for in Article 107(3)(a) TFEU (so-called "A" areas), with maximum aid intensities for large companies ranging from 30% to 60%. According to the EC, around 90% of Romania's regions will be eligible for investment support through state aid.


Thus, Botosani, Suceava, Neamt, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea, Braila, Buzau, Prahova, Ialomita, Calarasi, Teleorman, Olt, Valcea, Gorj, Dolj and Mehedinti are the 19 counties that will benefit from allocations of up to 60% in projects carried out through state aid in the coming years. To the 60% support is added 10% for medium-sized companies (50-249 employees, with no more than €50 million turnover) and 20% for small companies (0-49 employees, no more than €10 million turnover, according to the thresholds set by Law 346/2004).


The counties of Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Iasi, Alba, Arges, Dambovita, Giurgiu or Constanta will benefit from allocations of up to 50% of the value of investment projects carried out in the coming years.


The counties of Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Cluj, as well as those in the centre of the country - Mures, Harghita, Covasna, Sibiu or Brasov - will have allocations of up to 40% of the value of the investments carried out, while the counties of Timis and Arad will have a reduced allocation compared to the previous range, from 35% to 30%.


"Against the backdrop of a total absence of European investment funds dedicated to SMEs in the last 2-3 years, the low level of allocations that we had expected, however, through the PNRR and the difficulties generated by the coronavirus pandemic, these changes are welcome. We are ready to submit over 200 projects in 2022 and further develop the team with senior consultants with expertise in finance, industrial domain and construction. We aim at reaching a number of at least 60-70 consultants in the coming months and open two more offices to be much closer to companies, as we expect this year to be richer in funding sources as compared to 2021. We will submit projects on POC 4.1.1 starting in February, we will have guidelines and will submit on Regional Operational Programme (ROP) in the summer, then digitization and other PNRR programs in the second half of the year", said Roxana Mircea, partner at REI Finance Advisors, one of the largest consulting companies in Romania, specializing in attracting non-reimbursable funds, both through European funding and state aid, for companies operating locally.


Ilfov county, support between 35 and 45%, depending on the area. The Capital, with no state aid projects starting this year


According to the regional map approved by the European Commission, Ilfov county has been divided into two areas. Thus, eligible for grants of up to 45% are the localities Peris, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Gradistea, Petrachioaia, Dascalu, Moara Vlasiei, Balotesti, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroesti and Pantelimon, while Ciorogarla, Domnesti, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Darasti-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copaceni, Vidra and Berceni are eligible for 35% state aid funding. The percentages of 35% and 45% are valid for large companies. Medium-sized companies can receive an additional 10% and small companies another 20%, reaching 65% non-reimbursable funding through GD 807/2014.


As of this year, Bucharest it is no longer on the map of non-reimbursable state aid funding, as is the Scheme regulated by GD 807/2014, with amendments to be adopted during January, according to the document available for consultation on the Ministry's website. Companies wishing to invest in the capital will have to turn to other sources of funding available for the area.


"Small and medium-sized companies will have the Regional Operational Programme (ROP) at their disposal, with allocations of around €80 million for investment in tangible assets and €40-45 million for digitisation. Large companies, unfortunately, will have to turn to other sources of funding", added Roxana Mircea.


Session continuously open through the State Aid Scheme regulated by GD 807/2014


One of the most popular funding solutions provided by State Aid is GD 807/2014, a scheme that provides up to €37.5 million in non-reimbursable funds for investments of at least €1 million.


The session is continuously open, projects are managed by the State Aid Department of the Ministry of Finance, and the main obligations of a company receiving state aid are to maintain the average number of employees in the last 12 months prior to the application and to pay taxes on the new investment project in an amount equal to the grant in 5-7 years, taxes related to salaries of new employees, corporate tax, building tax, etc.


If at the end of the 5-7 year period the company does not pay taxes at the level of the grant, it will strictly return the unpaid amount + interest of 2.27 +1%.


"The initial documentation must contain the general estimate, estimates/objective and memorandum, market study proving unmet demand, market share etc. When submitting the project the company does not have to own the land or prove co-financing. The real right or proof of use of the hall as well as the sources of financing must be submitted within 6 months after the Agreement is issued. The evaluation period is much shorter, between 3-6 months, compared to European funds, where the process is more laborious. In addition, you can start the investment project as soon as you have submitted the funding application to the Ministry of Finance", Roxana Mircea added.


A very welcome change this year to the State Aid Schemes is the increase in the percentage of non-reimbursable funding by 10% for medium-sized companies (50-249 employees) and 20% for small companies (0-49 employees), defined by Law 346/2004.


"We advise companies to analyze what fees they can pay in 5-7 years on new investment projects they want to undertake and, based on this aspect, apply for state aid through the Scheme regulated by GD 807/2014. Small and medium-sized companies have more sources of funding unlike large companies in 2022 and we encourage entrepreneurs to rigorously prepare projects on POC 4.1.1 (maximum 95% funding, maximum 1 million euro), ROP, digitalization etc.", said Roxana Mircea, partner at REI Finance Advisors.


About REI Grup


REI FINANCE ADVISORS and REI INTERNATIONAL CONSULTING, part of REI Grup (reigrup.ro), are companies specialized in developing, implementing and monitoring the investment projects from the EU non-reimbursable funds (Regional Operational Program, Big Infrastructure Operational Programe, The National Rural Development Programme), as well as state aid schemes (GD 495/2014, GD 807/2014, GD 332/2014, GEO 81/2019, GEO 130/2020).


According to 2020 data, REI is the second largest national consulting company specialized in attracting EU funding and state aid.


The REI Grup team currently has 50 consultants, mainly senior-level, in nine regional offices, with extensive experience in attracting non-reimbursable funds for local or international companies.


REI has successfully attracted funding for more than 800 projects at national level, with more than 300 projects implemented and a success rate – leading in the field – of 99%.


With over 10 years experience in this field, REI specialists adapt easily to market requirements, knowing very well the mechanisms of non-reimbursable funds and identifying opportunities for obtaining financing from internal and external sources. The team effectively manage project activities, the relationship with public authorities and private companies, both multinational companies and Romanian business companies. More details about REI Grup activity can be found here.


.

Cuvinte cheie:  Analiză REI  sprijin nerambursabil   IMM  Roxana Mircea   

Imagini

Analiză REI - Harta intensităților de finanțare nerambursabilă cu componentă de ajutor de stat din 2022: Aproximativ jumătate din județele României vor putea beneficia de 60% sprijin nerambursabil din acest an pentru proiecte de investiții, atingând chiar și 70-80% în cazul IMM
Analiză REI - Harta intensităților de finanțare nerambursabilă cu componentă de ajutor de stat din 2022: Aproximativ jumătate din județele României vor putea beneficia de 60% sprijin nerambursabil din acest an pentru proiecte de investiții, atingând chiar și 70-80% în cazul IMM
Analiză REI - Harta intensităților de finanțare nerambursabilă cu componentă de ajutor de stat din 2022: Aproximativ jumătate din județele României vor putea beneficia de 60% sprijin nerambursabil din acest an pentru proiecte de investiții, atingând chiar și 70-80% în cazul IMM

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.