Capgemini demonstrează o performanță record în 2021

Paris - 18 aprilie 2022 -

Venituri de 18.160 milioane EUR, în creștere cu 14,6%


Creștere FY in moneda constanta  de +15,1% și creștere organică* de +10,2%


Creștere T4 in moneda constanta T4 de +12,5% și creștere organică* de +13,2%


Marja operațională* în creștere cu 1,0 puncte până la 12,9% din venituri


Creștere cu +21% a profitului net, cota Grupului, cu o crestere a câștigul normalizat pe acțiune* cu 27%Fluxul de numerar organic* de 1.873 milioane EUR, în creștere cu 754 milioane EUR


Propunerea de dividende de 2,40 EUR per acțiune


Consiliul de Administrație al Capgemini SE, prezidat de Paul Hermelin, s-a întrunit în 14 februarie la Paris pentru a revizui și adopta conturile  Grupului Capgemini pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021.


Aiman Ezzat, Chief Executive Officer al Grupului Capgemini, a declarat: „Capgemini a realizat o performanță remarcabilă în 2021 în ceea ce privește creșterea, profitabilitatea și generarea de numerar. Acesta este un prim pas de succes în atingerea ambiției noastre pentru 2025, condus de accelerarea cererii în cloud, date și AI.


Suntem poziționați ca partener strategic pentru clienții noștri pentru a-i ajuta să reușească în drumul lor către transformarea digitală. Capacitatea noastră de a atrage și de a dezvolta talente este un atu major pentru creșterea noastră susținută. Politica noastră ESG anunțată recent ne permite să valorificăm potențialul tehnologiei pentru un viitor incluziv și durabil.


Având ca bază anul bun precedent, 2021, Capgemini va continua să crească  în 2022. Am deplină încredere în capacitatea Grupului de a ne atinge ambiția și obiectivele setate.”


În 2021, rezultatele Capgemini și-au depășit toate obiectivele, așa cum au fost stabilite în octombrie. Într-un context de redresare economică globală puternică, anul trecut a evidențiat accelerarea transformării digitale a marilor corporații și organizații. Grupul culege beneficiile investiției sale în oferte inovatoare și în poziționarea sa ca partener strategic pentru clienții săi. Această performanță este susținută și de integrarea cu succes a Altran, care a consolidat liderul global Capgemini și a generat veniturile vizate și sinergiile de costuri, mai rapid decât se preconizase.


Capgemini a raportat venituri de 18.160 milioane de euro în 2021, în creștere cu +14,6% față de cifrele publicate în 2020. Creșterea in moneda constantă* a fost de +15,1%, ușor peste intervalul țintă ridicat de +14,5% până la +15,0%. Achizițiile au avut un impact net asupra creșterii de 4,9 puncte, în principal datorită consolidării Altran de la 1 aprilie 2020. Creșterea organică* (ex:excluzând impactul fluctuațiilor valutare și ale modificărilor în sfera Grupului) este prin urmare de +10,2%.


Creșterea solidă observată la începutul anului a continuat în ultimele trei luni în toate regiunile Grupului, atât în ceea ce privește creșterea in moneda constantă  (+12,5%), cât și creșterea organică (+13,2%).


Serviciile digitale și cloud – care reprezintă aproximativ 65% din activitatea Capgemini – s-au accelerat în mod constant pe parcursul anului, raportând o creștere puternică de două cifre la cursuri de schimb constante, reflectând prioritatea acordată de clienții Grupului proiectelor critice de transformare digitală. După cum era de așteptat, Grupul a beneficiat și de sinergiile generate de achiziția Altran, în special pe piața Intelligent Industry.


Valoarea contractelor semnate a reprezentat un total de 19.462 milioane de euro în 2021, o creștere anuală de +15,8% la cursurile de schimb constante, reprezentând un raport contabil/factură pentru anul de 1,07. Valoarea contractelor semnate a crescut cu +10,3% la cursuri de schimb constante în T4, până la 5.726 milioane EUR, ceea ce corespunde unui raport contabil/factură de 1,17.


Marja operațională* a crescut cu +25%, până la 2.340 milioane EUR. La 12,9% din venituri, rata marjei este semnificativ peste rata minimă vizată de 12,7%, așa cum a crescut în octombrie anul trecut. Acesta este cu 1,0 puncte mai mare decât în 2020 și cu 0,6 puncte peste nivelul pre-pandemie (12,3% pentru anul fiscal 2019). Această creștere semnificativă a ratei marjei operaționale este susținută de o îmbunătățire a marjei brute, completată de cheltuieli de exploatare mai scăzute determinate de sinergiile costurilor Altran și o anumită evitare a costurilor în contextul pandemiei.


Alte venituri și cheltuieli din exploatare au ca efect cheltuială netă de 501 milioane EUR, în creștere cu 124 milioane EUR față de anul precedent. Această creștere se datorează în principal câștigului de capital de 120 de milioane de euro realizat în 2020 din vânzarea Odigo.


Prin urmare, profitul operațional al Capgemini a crescut cu +22%, la 1.839 milioane de euro, sau 10,1% din venituri.


Cheltuielile financiare sunt de 159 de milioane de euro, comparativ cu 147 de milioane de euro în 2020. Această creștere ușoară se datorează în principal impactului pe întregul an al datoriilor asociate achiziției Altran.


Cheltuiala cu impozitul pe profit este de 526 de milioane de euro, comparativ cu 400 de milioane de euro anul trecut. Include o cheltuială tranzitorie cu impozitul de 36 milioane EUR, spre deosebire de un venit de 8 milioane EUR în 2020. Ajustată pentru elemente excepționale, cota efectivă de impozitare este de 29,2%, comparativ cu 33,0% în 2020.


Profitul net (cota de grup) crește cu +21% față de an, până la 1.157 milioane EUR, în timp ce câștigul de bază pe acțiune crește cu +20%, până la 6,87 EUR. Excluzând câștigul de capital realizat în 2020 la vânzarea Odigo, creșterea ajunge la +38% pentru ambele măsuri financiare. Câștigul normalizat pe acțiune* este de 8,97 EUR. Câștigul normalizat pe acțiune ajustat pentru cheltuielile cu impozitul tranzitoriu este de 9,19 EUR, în creștere cu +27% față de anul precedent.


Fluxul de numerar liber organic* a totalizat 1.873 milioane EUR, în creștere cu 754 milioane EUR față de 2020, depășind cu mult ținta de 1.700 milioane EUR pentru 2021, care a fost deja crescutade  două ori în cursul anului. Această performanță reflectă în primul rând creșterea puternică a veniturilor Grupului și îmbunătățirea marjei sale operaționale în cursul anului, combinată cu o reducere semnificativă a capitalului de lucru.


În 2021, Capgemini a investit 369 milioane euro net în achiziții. Grupul a plătit, de asemenea, dividende de 329 de milioane de euro (1,95 de euro pe acțiune) și a alocat 200 de milioane de euro pentru răscumpărări de acțiuni în cadrul programului său multianual. În cele din urmă, al optulea plan privind planul de  acțiuni in randul angajaților, instituit în a doua jumătate a anului, a condus la o majorare brută de capital de 589 milioane EUR.


Consiliul de Administrație a decis să recomande plata unui dividend de 2,40 euro pe acțiune în Adunarea Acționarilor din 19 mai 2022. Raportul de plată corespunzător este de 35% din profitul net (cota Grup), în conformitate cu politica de distribuire a Grupului.


Pentru întregul an:


Toate regiunile Grupului au înregistrat o creștere de două cifre la cursuri de schimb constante în 2021, reflectând accelerarea bruscă a activităților Grupului. Această accelerare este vizibilă și în majoritatea sectoarelor, dar în special în industria de producție și bunuri de larg consum, care au fost puternic afectate de pandemie în 2020. Doar sectorul Energie și utilități a raportat o creștere redusă.


Veniturile din America de Nord (29% din veniturile Grupului) au crescut cu +12,0% la cursuri de schimb constante, determinate în principal de sectoarele TMT (Telecom, Media și Tehnologie), Bunuri de larg consum și Producție. Rata marjei operaționale s-a îmbunătățit în continuare la 15,9%, de la 14,8% în 2020.


Regiunea Regatul Unit și Irlanda (11% din veniturile Grupului) a avut un an deosebit de puternic, cu o creștere a veniturilor de +18,3% la cursuri de schimb constante. Această performanță a fost condusă de Sectorul Public, care a rămas foarte dinamic pe tot parcursul anului, și de redresarea puternică a Serviciilor Financiare de la sfârșitul anului. Marja operațională a atins un record de 18,0%, față de 15,5% in anul precendent.


Franța (21% din veniturile Grupului) a raportat o creștere a veniturilor de +10,3% la cursuri de schimb constante, în mare parte determinată de o redresare puternică în sectorul de producție și, într-o măsură mai mică, în sectoarele Servicii și Bunuri de larg consum. Marja operațională s-a îmbunătățit cu 150 de puncte de bază față de an, până la 10,2%.


Restul Europei (31% din veniturile Grupului) a crescut cu +17,6% la cursuri de schimb constante, beneficiind din nou de revenirea semnificativă a sectorului de producție. Acest impuls a fost susținut și de o redresare în sectoarele TMT și Bunuri de larg consum. Marja operațională a crescut la 12,3% de la 11,4% cu un an mai devreme.


În sfârșit, veniturile din regiunea Asia-Pacific și America Latină (8% din veniturile Grupului) au crescut brusc cu +27,3% la cursuri de schimb constante. Ritmul organic a crescut constant pe parcursul anului și a fost completat de achizițiile Grupului în Asia-Pacific. Prin urmare, toate sectoarele majore au raportat o creștere de două cifre la cursuri de schimb constante. Rata marjei operaționale a scăzut la 11,5% de la 13,0% în 2020.


T4 2021:


Tendințele din trimestrul IV sunt în conformitate cu trimestrul precedent, în ciuda unei baze de comparație mai exigente. La cursuri de schimb constante, cresterea solida de bază din Franța este parțial compensata de impactul vânzării Odigo.


Aceste evoluții regionale sunt alimentate de tendințele sectoriale care sunt relativ consistente între regiuni. Toate sectoarele au raportat rate de creștere comparabile cu cele două trimestre precedente, sectoarele Producție (25% din veniturile Grupului), Bunuri de larg consum (13% din veniturile Grupului) și Servicii (5% din veniturile Grupului) înregistrând încă o creștere constantă a monedei de aproximativ 20%. %. Urmează sectoarele Sectorul Public (14% din veniturile Grupului) și TMT (Telecom, Media și Tehnologie, 13% din veniturile Grupului), cu o creștere in moneda constantă de aproximativ 10%. Ritmulul a rămas puternic în Serviciile Financiare (22% din veniturile Grupului), în timp ce sectorul Energie și Utilități (8% din veniturile Grupului) a cunoscut o ușoară scădere.


Pentru întregul an:


Toate liniile de afaceri ale Grupului au raportat, de asemenea, rate de creștere de două cifre în 2021 la cursuri de schimb constante.


Serviciile de consultanță în Strategie și Transformare (7% din veniturile Grupului) au raportat o creștere cu +27,0% a veniturilor totale, reflectând recuperarea puternică a cheltuielilor discreționare ale clienților Grupului. Serviciile de Aplicații și Tehnologie (62% din veniturile Grupului și activitatea de bază a Capgemini) au raportat o creștere cu +13,1% a veniturilor totale.


În cele din urmă, veniturile totale Operațiuni și Inginerie  (31% din veniturile Grupului) au crescut cu +18,5% la cursuri de schimb constante, ținând cont de achiziția Altran și vânzarea Odigo. Creșterea organică a fost determinată în primul rând de redresarea puternică a serviciilor de inginerie pe parcursul anului. În plus, atât serviciile de infrastructură, cât și serviciile cloud și serviciile de afaceri au înregistrat o creștere solidă.


T4 2021:


Toate liniile de afaceri ale Grupului și-au menținut un ritm solid în ultimul trimestru al anului 2021. Serviciile de Strategie și Transformare și serviciile de Aplicații și Tehnologie au continuat să beneficieze de cererea robustă de Digital și Cloud, raportând o creștere la cursuri de schimb constante de +26,0% și, respectiv, +16,0%. Serviciile de Operațiuni și Inginerie au raportat din nou o creștere de două cifre după ajustarea pentru efectul de aplicare al cesionării Odigo. Această performanță a fost din nou determinată de creșterea puternică de două cifre a serviciilor de inginerie, în timp ce serviciile de infrastructură și cloud și serviciile de afaceri au continuat să se bucure de un ritm organic solid.


NUMĂRUL DE ANGAJAȚI


La 31 decembrie 2021, numărul total de angajați ai Grupului era de 324.700. Această creștere de 20% de la an la an, pe o piață a forței de muncă strânsă, demonstrează capacitatea Capgemini de a atrage talente pentru a-și alimenta creșterea.


În special, 189.000 de angajați lucrează în centre de servicii din India, aproximativ 58% din numărul total de angajați, în creștere cu 4 puncte față de sfârșitul anului 2020 și peste nivelul atins înainte de integrarea Altran.


INTEGRAREA ALTRAN ȘI SINERGII


Capgemini a finalizat cu succes integrarea operațională a Altran, care a început când Grupul a preluat controlul efectiv în aprilie 2020, cu rezultate deosebit de bune, în special în ceea ce privește retenția talentelor, dezvoltarea ofertelor comune și impulsul comercial.


Ca o mărturie a rațiunii strategice și operaționale puternice a acestei achiziții și a integrării sale cu succes, Grupul a atins deja sinergiile așteptate în ceea ce privește veniturile și costurile, înainte de perioada de trei ani vizată. Costurile și asocierile modelului de operare au atins o rată de rulare de peste 80 de milioane de euro la sfârșitul anului 2021, comparativ cu o țintă de 70 până la 100 de milioane de euro după trei ani. În mod similar, sinergiile veniturilor au depășit deja 350 de milioane de euro în 2021, comparativ cu un obiectiv de 200 până la 350 de milioane de euro după trei ani.


BILANȚ


Structura bilanțului Capgemini s-a schimbat puțin în 2021. Având în vedere poziția sa puternică de numerar brut, Grupul a finalizat răscumpărarea anticipată a două tranșe de obligațiuni în 2021. O tranșă de 500 de milioane EUR cu scadență în noiembrie 2021 a fost răscumpărată în august, iar o tranșă de 500 de milioane EUR cu scadență în aprilie 2022 a fost răscumpărată în decembrie. La 31 decembrie 2021, Grupul avea numerar și echivalente de numerar și active de gestionare a numerarului de 3,5 miliarde EUR. După contabilizarea împrumuturilor de 6,7 miliarde EUR și a instrumentelor derivate, datoria netă a Grupului* este de 3,2 miliarde EUR la 31 decembrie 2021, în scădere semnificativă față de 4,9 miliarde EUR la 31 decembrie 2020.


RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU


Într-un context de sănătate încă marcat de pandemie, Capgemini și-a continuat eforturile corporative, sociale și de mediu în 2021.


În decembrie 2021, Grupul și-a prezentat politica ESG (Mediu, Social și Guvernare), în conformitate cu angajamentele asumate la începutul anului. Bazându-se pe o lungă istorie de inițiative, Capgemini a stabilit prin această politică un cadru de 8 priorități și 11 obiective ambițioase, acoperind fiecare dintre pilonii ESG și având un impact asupra Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite relevante pentru afacerea sa.


Capgemini a continuat lansarea strategiei sale Net Zero, cu planuri de acțiune executate în întreaga organizație. În 2021, Capgemini și-a redus emisiile totale de CO2 cu 33% de la an la an. Această scădere a fost determinată în primul rând de o reducere a emisiilor legate de călătorii, având în vedere restricțiile cauzate de contextul de sănătate. Printre inițiativele de reducere a emisiilor de carbon, Capgemini și-a redus semnificativ, de asemenea, emisiile de birouri și centre de date, combinând în special acțiuni suplimentare de eficiență și utilizarea sporită a energiei electrice regenerabile. Energiile regenerabile au reprezentat 57% din consumul de energie al Grupului în 2021, comparativ cu 46% în 2020.


De asemenea, Grupul și-a intensificat inițiativele de dezvoltare a capitalului uman: aproape 13 milioane de ore de formare au fost oferite angajaților Grupului în 2021, o medie anuală de 45,7 ore per angajat. Aceasta reprezintă o creștere anuală de peste 5%, în conformitate cu angajamentul Grupulu.


În cele din urmă, Capgemini și-a continuat eforturile de diversitate și incluziune: în special, ponderea femeilor în totalul forței de muncă a atins 35,8% la sfârșitul anului 2021 față de 33,7% cu un an mai devreme și 22,4% în rândul liderilor executivi ai Grupului față de 20,3% la sfârșitul anului 2020, reprezentând o îmbunătățire de peste 2 puncte pentru ambele măsuri.


PERSPECTIVE


Țintele financiare ale Grupului pentru 2022 sunt:


Creștere a veniturilor de la +8% la +10% in monedavalută constantă;


Marja operațională de 12,9% până la 13,1%;


Flux de numerar liberorganic peste 1.700 milioane EUR.


Contribuția anorganică la creștere ar trebui să fie de 1 punct la capătul inferior al intervalului țintă și de 2 puncte la capătul superior.


Toate documentele referitoare la această publicație vor fi postate pe site-ul web al investitorilor Capgemini la: https://investors.capgemini.com/en/.


CALENDAR PROVIZORIU


28 aprilie 2022 Venituri T1 2022


Adunarea Acţionarilor din 19 mai 2022


28 iulie 2022 Rezultatele semestrului I 2022


Programul de plată a dividendului care va fi supus aprobării Adunării Acţionarilor ar fi:


1 iunie 2022 Data ex-dividend la Euronext Paris


3 iunie 2022 Plata dividendului


DECLINAREA RĂSPUNDERII


Acest comunicat de presă poate conține declarații prospective. Astfel de declarații pot include proiecții, estimări, ipoteze, declarații cu privire la planuri, obiective, intenții și/sau așteptări cu privire la rezultate financiare viitoare, evenimente, operațiuni și servicii și dezvoltarea de produse, precum și declarații privind performanța sau evenimentele viitoare. Declarațiile prospective sunt, în general, identificate prin cuvintele „așteaptă”, „anticipează”, „crede”, „intenționează”, „estimează”, „planifică”, „proiectează”, „ar putea”, „ar trebui”, „ar trebui” sau negativele acestor termeni și expresii similare. Deși conducerea Capgemini consideră în prezent că așteptările reflectate în astfel de declarații prospective sunt rezonabile, investitorii sunt atenționați că declarațiile prospective sunt supuse diferitelor riscuri și incertitudini (inclusiv, fără a se limita la riscuri identificate în Documentul de înregistrare universală Capgemini disponibil pe site-ul Capgemini), deoarece acestea se referă la evenimente viitoare și depind de circumstanțe viitoare care pot apărea sau nu și pot fi diferite de cele anticipate, dintre care multe sunt greu de prezis și în general nu pot fi controlate de Capgemini. Rezultatele și evoluțiile reale pot diferi în mod semnificativ de cele exprimate în, implicite sau proiectate de declarațiile prospective. Declarațiile prospective nu sunt destinate și nu oferă nicio asigurare sau confort cu privire la evenimentele sau rezultatele viitoare. În afară de ceea ce prevede legea aplicabilă, Capgemini nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui nicio declarație prospectivă.


Acest comunicat de presă nu conține și nu constituie o ofertă de vânzare de valori mobiliare sau o invitație sau un stimulent de a investi în valori mobiliare în Franța, Statele Unite sau orice altă jurisdicție.


Despre Capgemini


Capgemini este un lider global în construirea parteneriatelor cu companii în vederea transformării și gestionării afacerii, prin valorificarea tehnologiei. Grupul este ghidat zilnic de scopul său de a dezlănțui energia umană prin tehnologie pentru un viitor incluziv și durabil. Este o organizație responsabilă și diversă de 325.000 de membri ai echipei în peste 50 de țări. Cu o moștenire puternică de 55 de ani și o expertiză profundă în industrie, clienții săi au încredere în Capgemini pentru a răspunde nevoilor lor de afaceri, de la strategie și design până la operațiuni, alimentate de lumea inovatoare și în evoluție rapidă a cloud-ului, datelor, inteligenței artificiale, conectivitate, software, inginerie digitală și platforme. Grupul a raportat în 2021 venituri globale de 18 miliarde EUR.


Obțineți viitorul pe care îl doriți | www.capgemini.com


.

Cuvinte cheie:  Capgemini  tehnologie  afaceri  Aiman Ezzat 

Imagini

Capgemini demonstrează o performanță record în 2021

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.