One United Properties își extinde portofoliul destinat închirierilor prin achiziționarea unei noi clădiri de birouri, One Victoriei Plaza

București - 28 iulie 2022 -

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță finalizarea achiziționării unei noi clădiri de birouri, One Victoriei Plaza. Aceasta este situată în București, pe Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 29-31, iar în prezent găzduiește sediul First Bank. Valoarea tranzacției este de aproximativ 28 de milioane de euro.


„2022 este deja un an determinant pentru One United Properties, care marchează tranziția noastră de la dezvoltator la investitor de top în domeniul imobiliarelor sustenabile pe piața din România. Tranzacția de astăzi este în concordanță cu strategia noastră de creștere a veniturilor recurente din segmentul comercial, mai ales în contextul în care cererea pentru spații de birouri de calitate continuă să crească în București. Există o mulțime de oportunități pe piață pentru achiziții cheie, precum One Victoriei Plaza. În acest context, demarăm operațiunea de majorare a capitalului social care ne va permite să continuăm investițiile strategice, fie că vorbim de achiziții de terenuri pentru dezvoltări rezidențiale, ori de active comerciale deja dezvoltate, care vor genera profituri solide pentru acționarii noștri în următorii ani”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.


One Victoriei Plaza are o suprafață închiriabilă totală de aproximativ 12.000 mp și patru niveluri subterane cu 93 de locuri de parcare. Clădirea este închiriată în totalitate către First Bank pentru o perioadă rămasă de 12 ani, cu opțiune de întrerupere după șapte ani. Venitul anual din chirie generat de One Victoriei Plaza este de aproximativ 1,9 milioane de euro și este indexat cu inflația anuală. 


Achiziția One Victoriei Plaza se înscrie în strategia One United Properties de a crește veniturile recurente din chirii în cifra de afaceri totală generată de companie. În urma acestei achiziții, portofoliul de birouri al companiei numără 113.000 mp de suprafață închiriabilă totală de spații de birouri și include One Tower, One Cotroceni Park Office Faza 1, One Victoriei Plaza, One Herăstrău Office și One North Gate. Portofoliul de birouri One United Properties va ajunge la o suprafață închiriabilă totală de 148.000 mp după livrarea One Cotroceni Park Office Faza 2 până la sfârșitul anului 2022. Împreună cu portofoliul de retail, care este format în principal din Bucur Obor și One Gallery, fosta fabrică Ford, portofoliul total al companiei destinat închirierilor comerciale va ajunge la o suprafață închiriabilă de aproape 190.000 mp.


Valoarea totală a achiziției One Victoriei Plaza este de aproximativ 28 de milioane de euro, din care o componentă de capital propriu se ridică la aproximativ 9 milioane de euro și un împrumut bancar la aproximativ 19 milioane de euro, acordat de Garanti Bank pentru 15 ani. Împrumutul va fi utilizat pentru rambursarea împrumuturilor scadente, datorate foștilor acționari ai clădirii achiziționate.


„Garanti BBVA este un susținător activ al comunității de afaceri din România. Astfel, ne bucură să fim alături de One United Properties într-una dintre cele mai importante tranzacții din acest an de pe piața de birouri din România. Acest demers arată încrederea pe care o acordăm planurilor îndrăznețe de dezvoltare ale companiei One United Properties, pe măsură ce își crește an de an portofoliul de birouri și retail, menținându-și în același timp poziția de lider pe sectorul imobiliar rezidențial”, a declarat Bilge Demirer, Director General Adjunct, Garanti BBVA.


Veniturile care urmează să fie generate de One Victoriei Plaza nu au fost incluse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2022 aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care a avut loc în aprilie 2022.


One United Properties (BVB: ONE), the leading green investor and developer of residential, mixed-use, and office real estate, finalizes the acquisition of a new office building. One Victoriei Plaza is located in Bucharest at 29-31 Nicolae Titulescu Boulevard, and it currently hosts the headquarters of First Bank. The value of the transaction is approximately 28 million euro.


2022 is already a milestone year for One United Properties, marking our transition from a developer to a leading green real estate investor in the Romanian market. Today’s transaction is aligned with our strategy of growing the recurring revenues from the commercial portfolio, especially in the setting where the demand for quality office spaces continues to grow in Bucharest. There are a lot of opportunities in the market for key acquisitions, such as One Victoriei Plaza. In this context, we are carrying out the capital increase operation to continue deploying capital strategically, be it in the acquisitions of land for residential developments, or already developed commercial assets, that will generate solid returns for our shareholders in the years to come,” stated Victor Căpitanu, co-CEO at One United Properties.


One Victoriei Plaza has a total Gross Leasable Area (GLA) of approximately 12,000 sqm and four underground levels with 93 parking spaces. The building is fully leased to First Bank for a remaining period of 12 years with a break option after seven years. The annual rental income generated by One Victoriei Plaza is approximately 1.9 million euro, and it is indexed with the yearly inflation.


The acquisition of One Victoriei Plaza is part of the strategy of One United Properties to increase the recurring rental revenue in the total turnover generated by the company. Following this acquisition, the company’s office portfolio counts 113,000 sqm of standing GLA office space. It includes One Tower, One Cotroceni Park Office Phase 1, One Victoriei Plaza, One Herastrau Office and One North Gate. One United Properties office portfolio will reach a GLA of 148,000 sqm after the delivery of One Cotroceni Park Office Phase 2 by the end of 2022. Together with the retail portfolio, which consists primarily of Bucur Obor and One Gallery, the former Ford factory, the total commercial rental portfolio will reach a GLA of almost 190,000 sqm.


The total value of the acquisition of One Victoriei Plaza is approximately 28 million euro, comprising an equity component of approximately 9 million euro and a bank loan of approximately 19 million euro granted by Garanti Bank for 15 years. The loan will be used to repay the outstanding shareholder loans due to the former owners of the building. 


Garanti BBVA is a proud supporter of the Romanian business community. Thus, we are thrilled to be alongside One United Properties in one of this year’s most important deals on the Romanian office market. Through this transaction, we are showing constant confidence in the ambitious development plans of One United Properties as it grows year by year its office and retail portfolio while maintaining the leading position in the residential segment,” stated Bilge Demirer, Deputy General Manager, Garanti BBVA.


The revenues to be generated by One Victoriei Plaza were not included in the 2022 Revenue and Expense Budget approved in the Ordinary General Meeting of Shareholders, which took place in April 2022.


ONE UNITED PROPERTIES este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume, și în indicele FTSE EPRA Nareit EMEA Emerging, care urmărește evoluția companiilor active în sectorul imobiliar din piețele emergente.

.

Cuvinte cheie:  One United Properties  One Victoriei Plaza  Victor Căpitanu 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.