Studiul Veeam arată că managerii IT se simt din ce în ce mai vulnerabili în fața atacurilor cibernetice și a altor dezastre

17 ianuarie 2023, 05.05 - Afaceri   IT&C   Social   Mediu  

Ohio - 17 ianuarie 2023 -

Raportul Veeam privind tendințele în protecția datelor în 2023 arată că bugetele pentru backup-ul datelor vor continua să crească pentru a se alinia cu nevoia tot mai mare de coerență și fiabilitate pentru protecția datelor în cloud-urile hibrid, în vreme ce organizațiile își continuă lupta împotriva ransomware-ului .


Veeam® Software, liderul în protecția modernă a datelor, a lansat astăzi concluziile celei de-a patra ediții a  Veeam Data Protection Trends Report pentru a înțelege mai bine cum evoluează protecția datelor într-o lume digitalizată. Companiile se confruntă cu medii IT hibride mai complexe și, în consecință, își măresc bugetele pentru a evita atacurile cibernetice și pentru a ține pasul cu diversificarea continuă a mediilor de producție din cloud-uri, constată raportul. Mai mult, acesta arată că factorii decizionali din departamentele IT nu simt că datele organizației sunt suficient de bine protejate. O prioritate a organizațiilor în acest an este creșterea fiabilității și succesului backup-urilor, urmată de asigurarea faptului că protecția mediilor de tip IaaS și SaaS merge în paralel cu protecția pe care se bazează pentru sarcinile de lucru din centrele de date.


Veeam Data Protection Trends Report 2023 relevă câteva puncte cheie privind tendințele în domeniul protecției datelor pentru acest an:


·       Protecția modernă a datelor este necesară pentru supraviețuirea afacerilor: patru din cinci organizații consideră că au un decalaj - sau un sentiment de nemulțumire ori neliniște - între așteptările zonei de business și ceea ce pot oferi serviciile IT. 82% au un „decalaj de disponibilitate” între cât de rapid e nevoie ca sistemele companiillor să fie recuperate în caz de pierdere și cât de repede le poate recupera, în realitate, departamentul lor de IT. 79% invocă și un „decalaj de protecție” între cât de multe date pot fi pierdute și cât de des poate departamentul de IT să protejeze aceste date. Astfel de lacune reprezintă unul dintre motivele pentru care 57% dintre organizații doresc să-și schimbe modalitatea principală de protecție a datelor în 2023, dar și să-și mărească bugetele pentru protecția datelor.


·       Bugetele pentru protecția datelor sunt în creștere: la nivel global, organizațiile se așteaptă să-și mărească bugetul pentru protecția datelor cu 6,5% în 2023, procent considerabil mai mare decât totalul celorlalte creșteri planificate în alte domenii IT. Dintre cele 85% dintre organizații care intenționează să-și mărească bugetul pentru protecția datelor, creșterea medie planificată este de 8,3% și, în cele mai multe cazuri, în acord cu investiții crescute în instrumentele de securitate cibernetică.


·       În ciuda gradului de conștientizare și totodată a creșterii gradului de pregătire, ransomware-ul iese învingător: atacurile cibernetice au cauzat cele mai importante întreruperi în activitatea organizațiilor în 2020, 2021 și 2022. Potrivit raportului, 85% dintre organizații au fost atacate cel puțin o dată în ultimele 12 luni, în creștere - de la 76% - față de anul trecut. Recuperarea datelor este o preocupare principală, având în vedere că, potrivit celor raportate de organizații, doar 55% din datele lor criptate/distruse au putut fi recuperate în urma atacurilor. Potrivit sondajului, cel mai important aspect pe care îl caută organizațiile într-o soluție modernă de protecție a datelor este „integrarea protecției datelor într-o strategie de pregătire cibernetică”.


·       Ransomware-ul este cel mai mare obstacol în calea transformării digitale: ca urmare a greutății pe care o pune asupra bugetelor, dar și a forței de muncă, ransomware-ul și situația actuală a securității cibernetice au prioritate în activitatea echipelor IT. Acest lucru face ca resursele IT și bugetele alocate inițial pentru inițiativele de transformare digitală să se orienteze mai mult către prevenție. Nu numai că atacurile cibernetice consumă bugetele operaționale pentru a acoperi răscumpărările și eforturile de recuperare, dar reduc și capacitatea organizațiilor de a se moderniza pentru a avea în succes în viitor. În schimb, companiile trebuie să  opteze pentru prevenție și reducerea status quo-ului.


·       Abordarea bazată pe containere devine tot mai populară: containerele open source, mai precis Kubernetes, întrunesc toate caracteristicile unei platforme de producție obișnuite, cu aceleași tipuri de diferențe în strategiile de protecție a datelor ca cele observate la companiile care adoptau SaaS acum cinci ani sau cele care foloseau virtualizarea în urmă cu 15 ani. 52% dintre respondenți folosesc deja Kubernetes, în timp ce 40% dintre organizații intenționează să le implementeze în viitor. Totuși, majoritatea organizațiilorprotejează doar stocarea de bază, în loc să abordeze holistic protejarea fluxurilor în sine. Aceasta este o practică tot mai întâlnită pe măsură ce noile platforme de producție intră în mainstream, iar metodele vechi devin insuficiente. Astfel, se creează o oportunitate pentru instrumentele de backup de la terți în ceea ce privește asigurarea unei protecții complete.


„Factorii decizionali din departamentele IT se confruntă cu o dublă provocare. Ei construiesc și susțin medii hibride din ce în ce mai complexe, în timp ce volumul și performanțele atacurilor cibernetice cresc”, a declarat Danny Allan, CTO și Senior Vice President of Product Strategy la Veeam. „Aceasta este o preocupare majoră, întrucât liderii se gândesc tot mai mult la modul în care ar putea gestiona și recupera eficient operațiunile de business în eventualitatea oricărui tip de întreruperi a activității. Vechile abordări de backup nu vor face față sarcinilor de lucru moderne - de la IaaS și SaaS la containers – având ca rezultat o recuperare instabilă și lentă a datelor tocmai atunci când este cea mai mare nevoie. Acesta este unul dintre lucrurile asupra cărora se concentrează manageriiIT atunci când pun bazele planului de reziliență cibernetică. Au nevoie de o protecție modernă a datelor.”


Câteva descoperiri notabile din raport:


·       Fiabilitatea și consecvența (de protecție a IaaS și SaaS alături de serverele centrelor de date) sunt factorii cheie pentru îmbunătățirea protecției datelor în 2023. Acele organizații care se străduiesc să-și protejeze datele găzduite în cloud folosindu-se de soluții de backup vechi  își vor completa cel mai probabil centrul de date cu capabilități IaaS/PaaS și/sau SaaS.


·       Ransomware-ul este cea mai întâlnită cauză a întreruperilor de activitate, cât și cea care are cel mai mare impact asupra companiilor, alături de dezastrele naturale (incendii, inundații etc.) și de erorile utilizatorilor (suprascriere, ștergere etc.). Organizațiile ar trebui să implementeze soluții de backup și recuperare care să susțină o abordare holistică a protecției datelor și care se pot integra cu alte tehnologii de detectare și remediere cibernetică pentru a asigura o reziliență cibernetică integrală.


·       Serviciile bazate pe cloud sunt aproape de neînlocuit pentru companiile de toate dimensiunile. Dar, așa cum nu există un singur tip de cloud de producție, nu există nici posibilitatea unui singur scenariu de protejare a cloud-ului. Companiile ar trebui să ia în considerare diferite niveluri de protecție a datelor din cloud, de la Backup as a Service (BaaS) la Disaster Recovery as a Service (DRaaS).


Descărcați raportul complet Veeam privind tendințele de protecție a datelor 2023, accesând https://vee.am/DPR23. Pentru mai multe informații, vizitați www.veeam.com.


Despre Raport


Veeam® a comandat sondajul la sfârșitul anului 2022, prin intermediul unei firme de cercetare independentă. Raportul a chestionat 4.200 de manageri și implementatori IT din întreaga lume și din toate tipurile de companii cu privire la o varietate de factori, provocări și strategii de protecție a datelor. Acest studiu de piață amplu este realizat anual în numele Veeam pentru a înțelege modul în care piața de protecție a datelor continuă să evolueze, astfel încât Veeam să se asigure că strategiile de produs și inițiativele de piață sunt aliniate cu direcția în care se îndreaptă piața.


Despre Veeam Software


Veeam® oferă organizațiilor reziliență în mediul cloud hybrid cu ajutorul serviciilor de securitate, protecție și recuperare a datelor. Platforma Veeam Data oferă o singură soluție pentru mediile cloud, virtuale, fizice, SaaS și Kubernetes, care oferă companiilor siguranța că aplicațiile și datele lor sunt protejate și disponibile în orice moment pentru a asigura funcționarea business-urilor fără întreruperi. Cu sediul central în Columbus, Ohio, și birouri în peste 30 de țări, Veeam protejează 450.000 de clienți din întreaga lume, inclusiv 82% de companii din Fortune 500 și 72% din Global 2000. Ecosistemul global al Veeam include peste 35.000 de parteneri tehnologici, distribuitori și furnizori de servicii, precum și parteneri aliați. Pentru a afla mai multe, vizitați https://www.veeam.com sau urmăriți Veeam pe LinkedIn @veeam-software și Twitter @veeam.


Veeam® Software, the leader in Modern Data Protection, today released findings of the company’s fourth annual Data Protection Trends Report to better understand how data protection is evolving in a digital world. The survey found that companies are challenged with more complex hybrid IT environments and are raising budgets to fend off cyberattacks as well as keep up as production environments continue to diversify across various clouds. The result is that IT leaders feel they aren’t sufficiently protected. A top priority of organizations this year is improving reliability and success of backups, followed by ensuring that Infrastructure as a Service (IaaS) and Software as a Service (SaaS) protection is equitable to the protection they rely on for datacenter-centric workloads.


Highlights of the Veeam Data Protection Trends Report 2023:


Modern Data Protection is needed to keep businesses running: Four out of five organizations believe that they have a gap, or a sense of dissatisfaction or anxiety, between what their business units expect and what IT services can deliver. 82% have an ‘Availability Gap’ between how quickly they need systems to be recoverable and how quickly IT can bring them back. 79% cite a ‘Protection Gap’ between how much data they can lose and how frequently IT protects their data. These gaps are one reason that 57% of organizations expect to change their primary data protection in 2023, as well as the justification for increased data protection budgets.


Data protection budgets are increasing: Globally, organizations expect to increase their data protection budget in 2023 by 6.5%, which is notably higher than overall spending plans in other areas of IT. Of the 85% of organizations planning on increasing their data protection budgets, their average planned increase is 8.3% and often in concert with increased investments in cybersecurity tools.


Despite the awareness and increase in preparedness, ransomware is winning: Cyberattacks caused the most impactful outages for organizations in 2020, 2021 and 2022, according to the report. 85% of organizations were attacked at least once in the past 12 months; up from 76% in last year’s report. Specifically, recovery is a main concern as organizations reported that only 55% of their encrypted/destroyed data was recoverable from attacks. According to the survey, the single most important aspect that organizations are looking for in a Modern Data Protection solution is the “integration of data protection within a cyber preparedness strategy.”


Ransomware is the biggest hindrance to Digital Transformation:Due to its burden on budgets and manpower, ransomware and the current volatile cyber security landscape are taking priority for IT teams. This is causing IT resources and budgets originally allocated towards Digital Transformation initiatives to pivot to cyber prevention. Not only do cyberattacks drain operational budgets from ransoms to recovery efforts, but they also reduce organizations’ ability to modernize for their future success; instead, they must pay for prevention and mitigation of the status quo.


Container-centric workloads are growing in popularity: Containers, and more specifically Kubernetes, show all the characteristics of a mainstream production platform, with the same kinds of data protection strategy disparities as seen in early adopters of SaaS five years ago or virtualization 15 years ago.52% of respondents are currently running containers, while 40% of organizations are planning to deploy containers – and yet, most organizations are merely protecting the underlying storage, instead of holistically protecting the workloads themselves. This is typical as new production platforms enter mainstream, followed by recognition that legacy methods are insufficient, thereby creating an opportunity for third-party backup tools to ensure comprehensive protection.


“IT leaders are facing a dual challenge. They are building and supporting increasingly complex hybrid environments, while the volume and sophistication of cyberattacks is increasing,” said Danny Allan, CTO and Senior Vice President of Product Strategy at Veeam. “This is a major concern as leaders think through how they mitigate and recover business operations from any type of disruption. Legacy backup approaches won’t address modern workloads - from IaaS and SaaS to containers - and result in an unreliable and slow recovery for the business when it’s needed most. This is what’s focusing the minds of IT leaders as they consider their cyber resiliency plan. They need Modern Data Protection.”


Notable insights from the report include:


Reliability and consistency (of protecting IaaS and SaaS alongside datacenter servers) are the key drivers for improving data protection in 2023. For organizations that are struggling to protect cloud-hosted data with legacy backup solutions, it is likely they will supplement their data center backup solution with IaaS/PaaS and/or SaaS capabilities.


Ransomware is both the most common and most impactful cause of outages, alongside natural disasters (fire, flood, etc.) and user errors (overwrites, deletion, etc.). Organizations should implement backup and recovery solutions that support a holistic approach to data protection, and that can integrate with other cyber detection and remediation technologies to ensure comprehensive cyber resilience.


Cloud-based services seem nearly inevitable for organizations of all sizes. But similar to how there isn’t just one type of production cloud, there isn’t just one protection cloud scenario. Organizations should consider cloud tiers for retention, Backup as a Service (BaaS) and ultimately, Disaster Recovery as a Service (DRaaS).


Download the complete Veeam Data Protection Trends Report 2023 at https://vee.am/DPR23. For more information, visit www.veeam.com.


About the Report


Veeam® commissioned the survey in late 2022 through an independent research firm. The report surveyed 4,200 unbiased IT leaders and implementors from all over the world and all sizes of organizations on a variety of data protection drivers, challenges, and strategies. This broad-based market study is conducted annually on Veeam’s behalf to understand how the data protection market continues to evolve, so that Veeam can ensure product strategies and market initiatives align with where the market is going.


About Veeam Software


Veeam® provides organizations with resiliency through data security, data recovery and data freedom for their hybrid cloud. The Veeam Data Platform delivers a single solution for Cloud, Virtual, Physical, SaaS and Kubernetes environments that give businesses peace of mind their apps and data are protected and always available so that they can keep their businesses running. Headquartered in Columbus, Ohio, with offices in more than 30 countries, Veeam protects over 450,000 customers worldwide, including 82% of the Fortune 500 and 72% of the Global 2,000. Veeam’s global ecosystem includes 35,000+ technology partners, resellers, service providers, and alliance partners. To learn more, visit www.veeam.com or follow Veeam on LinkedIn @veeam-software and Twitter @veeam.

.

Cuvinte cheie:  Veeam  studiu  atacuri cibernetice  Veeam Software 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.