Cegeka continuă creșterea europeană prin extinderea în Grecia

22 mai 2023, 12.24 - Afaceri   IT&C   Social  

București - 22 mai 2023 -

Cegeka, furnizor european de servicii ICT cu sediul în Belgia, a anunțat extinderea sa în Grecia prin deschiderea unui nou birou în Atena. Această nouă locație va fi cel de-al patrulea centru european de livrare al Cegeka, după România, Moldova și Cehia. În plus, față de regiunile sale de livrare europeană, de unde sunt serviți clienții, Cegeka operează în mai mult de 10 țări europene.


Specialiști IT calificați și adaptarea culturală conduc extinderea Cegeka în Grecia


Extinderea Cegeka în Grecia se bazează pe o combinație de specialiști IT calificați, adaptare culturală și antreprenoriat. Valorile lor de respect, autenticitate și dezvoltare a oamenilor joacă un rol crucial în această decizie. „Suntem angajați să creăm un mediu de lucru incluziv care să promoveze creșterea și dezvoltarea angajaților. Având în vedere istoria mândră a Greciei în ceea ce privește meșteșugurile, măiestria și creativitatea, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu forța de muncă talentată a țării pentru a stimula inovația și excelența. Cu o creștere așteptată de 300 de angajați în următorii trei ani, ne propunem să valorificăm bogăția de talente IT din Grecia pentru a ne consolida capacitățile europene în serviciul clienților noștri”, afirmă Tom De Vos, Director la Cegeka European Delivery Center.


Investiția în oameni și infrastructură pentru mai multă flexibilitate și scalabilitate


„În urma deschiderii noului birou din Grecia, ne propunem să anticipăm viitoarea creștere a companiei și să ne asigurăm că suntem pregătiți să răspundem nevoilor tot mai mari ale clienților noștri”, afirmă Stijn Bijnens, CEO-ul Cegeka. „Suntem încrezători că această nouă locație ne va oferi mai multă flexibilitate și scalabilitate, permițându-ne să servim mai bine clienții noștri din Europa. Investim în oamenii noștri și în infrastructură pentru a asigura cel mai înalt nivel de servicii partenerilor noștri.”


Creșterea viitoare anticipată prin extinderea în Grecia, alte orașe luate în considerare


În timp ce Cegeka va începe în Atena, compania ia în calcul deja extinderea în alte orașe precum Salonic în viitorul apropiat. Extinderea în Grecia consolidează poziția Cegeka ca furnizor de tehnologie de top din Europa, investind în tehnologii precum cloud hibrid, AI, securitate cibernetică și în oameni. „Așteptăm cu nerăbdare să construim relații de durată cu talentele IT din Grecia”, a concluzionat Stijn Bijnens.


Despre Cegeka


Cegeka este un furnizor de soluții ICT  ambițios și lider în Europa. În conformitate cu motto-ul nostru "In close cooperation", ne străduim să oferim cel mai bun customer service  și să-i sprijinim pe cei peste 2500 de clienți în călătoria lor de digitalizare. Cegeka oferă soluții complete în următoarele domenii: date, aplicații și infrastructură, care sunt puternic interconectate. În cadrul organizației Cegeka, Citymesh este specialistul nostru în conectivitatea mobilă pentru piața business-to-business. Nexuzhealth dezvoltă soluții personalizate pentru sectorul sănătății, iar Cegeka Business Solutions este un partener de încredere pentru soluțiile Microsoft D365 și lider în domeniul dinamicilor europene. Smartschool este platforma digitală pentru școli din Belgia, concepută pentru a sprijini colaborarea între școli, profesori, elevi și părinți. Cegeka are peste 6000 de angajați cu sedii în Benelux, Germania, Austria, România, Moldova, Italia, Republica Cehă, Slovacia, Suedia și Grecia și o cifră de afaceri consolidată de 871 milioane de euro (în 2022). Cegeka este o companie europeană deținută de o familie. A fost fondată în 1992 de André Knaepen, care este în prezent președintele consiliului de administrație. CEO-ul Stijn Bijnens conduce compania din sediul său din Hasselt, Belgia.


Despre Cegeka România


Cegeka este prezentă pe piața din România începând din 2011 și are aproximativ 900 de angajați care oferă servicii de dezvoltare de aplicații end-to-end, extindere echipă IT, servicii cloud, infrastructură IT, date și servicii de automatizare, cum ar fi Inteligența Artificială/Machine Learning, Business Intelligence, RPA, IoT și DevOps. Cegeka ajută clienții să rămână relevanți în mediul digital, dincolo de digitalizare și  migrare în cloud, oferind soluții care au impact asupra afacerilor clienților.


Cegeka, a European ICT service provider with headquarters in Belgium, has announced its expansion to Greece with the opening of a new office in Athens. This new location will serve as Cegeka's fourth country of their European Delivery Center after Romania, Moldova and the Czech Republic. In addition to Cegeka’s European Delivery Center regions, from where customers are serviced, Cegeka operates in more than 10 European countries.


Skilled IT professionals and cultural fit drive Cegeka's expansion to Greece


Cegeka's expansion to Greece is based on a combination of skilled IT professionals, cultural fit, and entrepreneurship. Our values of respect, authenticity, and development of people play a crucial role in this decision. “We are committed to creating an inclusive work environment that fosters employee growth and development. With Greece's proud history of craftsmanship and creativity, we look forward to collaborating with the country's talented workforce to drive innovation and excellence. With an expected growth of 300 employees within the next three years, we aim to tap into the wealth of IT talent in Greece to strengthen our European capabilities to service our customers”, says Tom De Vos, Director European Delivery Center of Cegeka.


Investment in people and infrastructure for more flexibility and scalability


“With the opening of our Greek office, we want to anticipate the future growth of Cegeka and the need for additional capacity to service our customers”, says Stijn Bijnens, CEO of Cegeka. “We are confident that this new location will provide us with more flexibility and scalability, enabling us to better serve our clients in Europe. We invest in our people and infrastructure to ensure the highest level of service to our customers.”


Future growth anticipated with expansion to Greece, additional cities considered


While Cegeka will start in Athens, the company is already considering expanding to other cities like Thessaloniki in the near future. The expansion to Greece is solidifying the position of Cegeka as a leading technology provider in Europe, investing in technologies as hybrid cloud, AI, cyber security, and in people. We are looking forward to build long-lasting relationships with the IT talent in Greece”, concludes Stijn Bijnens.


About Cegeka


Cegeka is an ambitious and leading European ICT solutions provider. In line with our motto 'In close cooperation' we strive to provide the best possible customer service and support our more than 2,500 customers in their digitization journey. Cegeka offers end-to-end solutions in the fields of Data, Applications and Infrastructure, which are strongly interconnected. 


Within the Cegeka organization, Citymesh is our mobile connectivity specialist for the business-to-business market. Nexuzhealth develops tailor-made solutions for the healthcare sector and Cegeka Business Solutions is the European Dynamics house, the go-to partner for Microsoft D365 solutions. Smartschool is the digital school platform in Belgium, designed to support collaboration between schools, teachers, students and parents.


Cegeka has over 6,000 employees with locations in the Benelux, Germany, Austria, Romania, Moldova, Italy, the Czech Republic, Slovakia, Sweden and Greece, and a consolidated turnover of 871 million euros (in 2022).


Cegeka is a European family-owned company. It was founded in 1992 by André Knaepen, who is currently the chairman of the board of directors. CEO Stijn Bijnens has been managing the company from its head office in Hasselt, Belgium.


Contact presă:


Claudia Munteanu


Marketing Director


claudia.munteanu@cegeka.com


0726366222

.

Cuvinte cheie:  Cegeka Romania  Specialiști IT  Stijn Bijnens 

Imagini

Cegeka continuă creșterea europeană prin extinderea în Grecia

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.