Noi parteneri se alătură reţelei DANUBEPARKS

22 septembrie 2010, 11.55 - Social   Turism   Mediu  

Bucureşti - 22 septembrie 2010 - Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) implementează proiectul DANUBEPARKS, Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării, alături de 12 organizaţii partenere din 8 ţări diferite.

Eforturile depuse de către cei implicaţi în proiectul DANUBEPARKS şi măsurile de sensibilizare a opiniei publice cu privire la patrimoniul natural comun dunărean sunt deja recunoscute şi apreciate de tot mai multe ţări interesate în cooperarea transnaţională pe termen lung. Acesta era unul din rezultatele aşteptate, de vreme ce întreg proiectul DANUBEPARKS a fost menit să ajute toate ţările riverane Dunării în protejarea mediului lor natural la un nivel mai extins.

Un alt rezultat urmărit este extinderea reţelei şi, la Întâlnirea Comitetului de Conducere (Steering Committee) al proiectului DANUBEPARKS, organizată de Parcul Naţional Duna-Drava din Ungaria, la Mohács, un nou partener observator s-a alăturat Reţelei de Arii Protejate Dunărene: Parcul Natural Lonjsko Polje din Croaţia. Cu acelaşi prilej, reţeaua DANUBEPARKS a fost invitată să devină observator oficial al ICPDR (Comisia Internaţională pentru Protecţia fluviului Dunărea).

De asemenea, Parcul Naţional Djerdap din Serbia şi-a exprimat interesul pentru o mai strânsă cooperare în viitor. S-a convenit deja asupra unei viitoare întâlniri şi vizite de studiu care să contribuie la o mai bună înţelegere şi armonizare a iniţiativelor.

Ce este DANUBEPARKS?

Proiectul DANUBEPARKS- Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării, ce se implementează în perioada 1.03.2009 – 29.02.2012 este un parteneriat conceput ca o platformă de cooperare practică între ariile naturale protejate din ţările riverane Dunării.

În martie 2009, a fost aprobată aplicaţia de finanţare prin Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est (SEE Programme 2007 – 2013) ceea ce a făcut posibilă cooperarea în pregătirea unor strategii comune de restaurare a fluviului şi conservare a speciilor, precum şi a unor proiecte transfrontaliere pilot.

Reţeaua de Arii Protejate Dunărene a fost înfiinţată prin semnarea Declaraţiei de la Viena, în iunie 2009. Ca un prim pas, parteneriatul extinde cooperarea, coordonarea, consultarea şi întăreşte legăturile între administraţiile naţionale ale ariilor protejate din ţările riverane Dunării. Acestea sunt menite să îmbunătăţească conservarea naturii şi administrarea cu înţelepciune a patrimoniului natural şi cultural atât între graniţele Ariilor Protejate Dunărene cât şi dincolo de acestea.

Cooperarea transnaţională în baza proiectului ETC-SEE “DANUBEPARKS” este axată pe următoarele direcţii:

1. Morfologia şi revitalizarea fluviului Dunărea
2. Managementul zonelor inundabile şi Reţeaua de habitate
3. Conservarea speciilor Dunărene reprezentative
4. Monitorizarea şi NATURA 2000
5. Turismul Dunărean în Natură

O serie de reuniuni periodice, ateliere de lucru, programe şi proiecte internaţionale comune, manifestări culturale şi schimburi de experienţă vor îmbunătăţi cooperarea transfrontalieră şi vor contribui la creşterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la patrimoniul natural şi problemele de mediu comune tuturor ţărilor dunărene.

Relaţii suplimentare se găsesc pe pagina web a proiectului: www.danubeparks.org

Guvernator,
Grigore BABOIANU

Persoană de contact :
Grigore Baboianu,
Manager de proiect,
T: +40 240 518945,
E: gbaboianu@ddbra.ro,

http://www.ddbra.ro/

Cuvinte cheie:  DANUBEPARKS  mediu  rezervaţie  natură  proiect 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.