Veeam Software își extinde Programul de Internship în România

21 septembrie 2023, 02.03 - Afaceri   IT&C   Social   Tehnologie  

București - 21 septembrie 2023 -

Veeam Software®, liderul mondial în protecția datelor și recuperare în caz de atacuri ransomware, anunță lansarea programului de internship din România, organizat pe o perioadă de opt săptămâni, între 16 octombrie și 8 decembrie.


Tinerii care își încep cariera și își doresc să profeseze în București se pot înscrie pe site-ul companiei până pe 25 septembrie, pentru a candida pentru unul dintre cele 20 de posturi de stagiar la Veeam în domeniile Vânzări, Marketing și Talent Acquisition.


Stagiarii vor avea un program part-time, în format hibrid, pentru care vor fi remunerați cu salarii și beneficii atractive. Cerințele minime obligatorii pentru candidați sunt diploma de licență sau master în domeniile specifice pozițiilor vizate, vorbirea fluentă a limbii engleze, precum și cunoașterea unei alte limbi străine.


Facem eforturi să susținem noile generații și să le facilităm tranziția din mediul universitar către piața muncii, întrucât pentru noi este important să contribuim la o comunitate profesională mai educată și mai bine pregătită. Intrarea în programul de internship Veeam poate fi o oportunitate excelentă de a face primii pași spre o carieră de succes, de a-ți face cunoscute abilitățile și de a colabora îndeaproape cu o rețea puternică de profesioniști IT și nu numai. Acestea sunt câteva dintre calitățile care definesc stagiarul ideal pentru Veeam sau pentru un viitor coleg performant din echipa Veeam, incluzând energie, spirit de echipă și abilitatea de a colabora și interacționa cu succes cu ceilalți”, spune Andrei Romanescu, Managing Director Veeam Software România și mentor în cadrul programului de internship.


Multă practică și aprofundare a specificului domeniului IT


Timp de 2 luni, internii se vor familiariza cu compania și vor urma un curs intensiv care îi va pune la curent cu procesele de lucru din domeniile respective, urmând să primească tot mai multe responsabilități pe măsură ce aprofundează metodele. Spre exemplu, în domeniul vânzărilor, internii vor învăța să întocmească oferte comerciale, să calculeze cotații de preț, să-și utilizeze abilitățile lingvistice pentru a relaționa eficient cu clienții și să înțeleagă în profunzime specificul vânzărilor în domeniul IT.


Programul de internship Veeam se bazează în mare parte pe proiecte concrete, care simulează situații reale de lucru într-un mediu relaxat. Internii beneficiază și de ajutorul unui mentor, care-i ghidează pe tot parcursul învățării. Aceștia participă la workshop-uri, rezolvă o varietate probleme interesante și interacționează constant cu mentorul lor. Fiecare săptămână de internship este conectată cu diferite competențe (e.g. comunicare, managementul timpului, branding personal, colaborare, creativitate, abilități de prezentare), pentru a face mai accesibilă trecerea de la etapa de studii la primul loc de muncă.


Este al doilea an în care Veeam organizează programul de internship, de această dată compania dublând numărul pozițiilor disponibile. Ca o consecință a succesului primei ediții a programului, circa 90% dintre internii Veeam au primit oferte de lucru din partea companiei, la finalul programului de internship.


Pentru a aplica la acest program, vizitați https://careers.veeam.com/students-and-graduates/internship  . Pentru mai multe informații, accesați  www.veeam.com.


Citate relevante


„În timpul stagiului la Veeam, cele mai importante experiențe pentru mine au fost atelierele de orientare în carieră și de branding personal. Am simțit că Veeam îmi oferă instrumente care să mă ajute să îmi dau seama care ar fi calea cea mai potrivită pentru mine. Întreaga experiență a fost grozavă datorită provocărilor din fiecare săptămână, a zilelor de vineri informale și a colegilor, precum și a managerilor care au avut mereu grijă să-mi testeze evoluția. Chiar dacă am fost departe de casă, nu m-am simțit niciodată singur", relatează Alessandro Piras, stagiar în 2023 în echipa Inside Sales la Veeam Italia.


Entuziasmul, căldura, oportunitățile de creștere pe care ni le-au conturat colegii din Veeam, precum și valorile companiei m-au convins că vreau să fiu parte din companie. Trei ani mai târziu, sunt încă aici, în același departament în care am început, înconjurată de colegi minunați, cu premii și promovări dobândite treptat și într-un alt rol, cu mai multe responsabilități, conducând o echipă de reînnoiri”, spune Elena Nechita, Associate Manager, Renewals & Customer Success, Veeam.


Despre Veeam Software


Veeam®, furnizorul # 1 global de servicii de protecție a datelor și recuperare în caz de ransomware, oferă organizațiilor reziliență în mediul cloud hibrid prin securitate, recuperare și libertate a datelor. Veeam Data Platform este o soluție unică pentru mediile cloud, virtuale, fizice, SaaS și Kubernetes, care oferă companiilor siguranța că aplicațiile și datele lor sunt protejate și disponibile în orice moment pentru a asigura funcționarea business-urilor fără întreruperi. Cu sediul central în Columbus, Ohio, și birouri în peste 30 de țări, Veeam protejează 450.000 de clienți din întreaga lume, inclusiv 82% de companii din Fortune 500 și 73% din Global 2000. Ecosistemul global al Veeam include peste 35.000 de parteneri tehnologici, distribuitori și furnizori de servicii, precum și parteneri aliați. Pentru a afla mai multe, vizitați www.veeam.com sau urmăriți Veeam pe LinkedIn @veeam-software și Twitter @veeam.


Veeam Software®, the leader in Data Protection and Ransomware Recovery, today announces the launch of its eight-week internship program in Romania, taking place from October 16th to December 8th.


Young professionals starting their careers and aspiring to work in Bucharest can submit their applications on the company's website until September 25th to compete for one of the 20 intern positions at Veeam in Sales, Marketing, and Talent Acquisition.


The interns will participate in a part-time, hybrid program and will be compensated with competitive salaries and attractive benefits. Mandatory minimum requirements for candidates include a bachelor's or master's degree in the specific fields related to the positions, fluent English proficiency, as well as knowledge of another foreign language.


"We are committed to supporting the new generations and facilitating their transition from the academic environment to the job market, as we believe it is important to contribute to a more educated and well-prepared professional community. Joining the Veeam internship program can be an excellent opportunity to take the first steps toward a successful career, showcase skills, and collaborate closely with a strong network of IT professionals. There are several qualities that define the ideal intern for Veeam, as well as a future high-performing Veeam team colleague, including high energy, teamwork and the ability to successfully collaborate and interact with people", says Andrei Romanescu, Managing Director of Veeam Software Romania, and mentor within the internship program.


Plenty of practice and in-depth exploration of the IT field


For a period of 2 months, interns will acquaint themselves with the company and undertake an intensive course designed to familiarize them with the workflows specific to their domains. As they progress, they will gradually assume increased responsibilities. For instance, in the sales field, interns will learn how to create commercial proposals, calculate price quotations, apply their linguistic skills for effective client communication, and gain a deep understanding of the specifics of IT sales.


The Veeam internship program primarily focuses on project-based learning, simulating real work situations in a relaxed environment. Interns also receive guidance from a mentor who supports them throughout their learning journey. They participate in workshops, tackle a variety of interesting challenges, and maintain constant interaction with their mentor. Each week of the internship is linked to different competencies (e.g., communication, time management, personal branding, collaboration, creativity, presentation skills) to facilitate the transition from the academic stage to a full-time job.


This marks the second year of Veeam's internship program in Romania, and this time, the company has doubled the number of available positions. Thanks to the success of the inaugural edition, approximately 90% of Veeam's interns received job offers from the company upon completing the internship program.


To apply, visit https://careers.veeam.com/students-and-graduates/internship. For more information, please visit www.veeam.com


Supporting quotes


"During my time as an intern at Veeam, I believe that the most important experiences were the workshops on career orientation and personal branding. I felt like Veeam was giving me tools to help me figure out what would be the most suitable path for me. The whole experience was great thanks to the weekly challenges, enjoyable Fridays, and my colleagues and management, who always made sure to check up on me. Even though I am far from home, I have never felt alone", said Alessandro Piras, a former intern who has been with Veeam since January 2023 as part of the Inside Sales team in Italy.


"The enthusiasm, warmth, growth perspectives outlined for us by Veeam colleagues during my internship, and the company's values convinced me that I wanted to be a part of Veeam. Three years later, I am still here in the same department, with memorable experiences and surrounded by great coworkers. I have received awards and promotions gradually, but now I have a different role with more responsibilities as I lead my own renewals team," said Elena Nechita, Associate Manager, Renewals & Customer Success, Veeam

.

Cuvinte cheie:  Veeam Software  Internship  domeniului IT 

Imagini

Veeam Software își extinde Programul de Internship în România
Veeam Software își extinde Programul de Internship în România

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.