Antibiotice Iași anuntă selectarea Băncii Europene de Investiții ca finanțator pentru proiectele de investiții viitoare, în valoare de 25 mil. euro

București - 31 octombrie 2023 -

Compania Antibiotice comunica faptul că prin Decizia Directorului general nr. 217/6993/29.09.2023 a fost nominalizată echipa de lucru pentru realizarea procedurilor și activităílor necesare achiziției serviciilor de finanțare, cu următoarea componență: Ștefania ALEXANDRU – Director Planificare și Marketing Strategic, coordonatorul echipei, Mihaela NITU – Manager Financiar, Liviu VATAVU – Director Juridic și Guvernanță Corporativă, Sebastian COSTEA – Manager executiv Investiții și Proiecte Strategice.


Echipa a analizat cea mai eficientă dintre cele 3 oferte bancare primite de la UniCredit Bank, Alpha Bank și Banca Europeană de Investiții în vederea încheierii unui contract de 25 milioane de euro din care suma de 115.098.845 lei pentru proiectul de investiții “Capacitate de producție, ambalare și depozitare produse sterile, soluții și topice” care face obiectul Acordului pentru Finantare nr. 538/17.05.2023 al Ministerului de Finanțe.


Facem cunoscut că grupul de lucru a selectat propunerea Băncii Europene de Investiții care a avut oferta cu cele mai puține costuri multianuale. Un aspect important în evaluare a fost și faptul că Banca Europeană de Investiții nu a solicitat pentru acordarea finanțării garanții imobiliare sau mobiliare.


Grupul de lucru de planificare strategică și managementul performanței a analizat concluziile echipei de evaluare a ofertelor la data de 12 octombrie 2023 și le-a propus Consiliului de Administrție, care în data de 18.10.2023, cu unanimitate de voturi a aprobat cea mai bună ofertă, respectiv oferta Băncii Europene de Investiții.


Deoarece Adunarea Generală a Acționarilor din data de 30.10.2023 a împuternicit Directorul General al companiei să încheie un contract în valoare de 25 milioane de Euro și având în vedere faptul că oferta cea mai avantajoasă este oferită de Banca Europeană de Investiții, compania Antibiotice anunță că până la mijlocul lunii noiembrie 2023 va avea loc semnarea contractului de creditare pentru finanțarea programului de dezvoltare al comapaniei “The Future Together 2023-2030”.

.

Cuvinte cheie:  Antibiotice Iași  The Future Together 2023-2030  Banca Europeana 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.