Finalizarea proiectului “PARC VALEA MANGULUI” Chitila

08 decembrie 2023, 02.53 - Afaceri   Social   Mediu  

București - 08 decembrie 2023 -

Orașul Chitila, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “PARC VALEA MANGULUI”, cod SMIS 117712, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protecția și valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2., Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării masurilor de reducere a zgomotului”.


Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, este în valoare de 13.541.691,64 lei, din care valoarea finanțării eligibile nerambursabile este de 11.836.907,99 lei, după cum urmează:


-             9.469.526,39 lei cofinanțarea din Fondul european de dezvoltare regională


-             2.130.525,08 lei contribuția de la Bugetul de Stat


Proiectul a fost implementat în orașul Chitila, județul Ilfov, pe o durată de 72 de luni, începând cu data de  01.01.2018.


Obiectivul general al proiectului constă în crearea și amenajarea Parcului Valea Mangului, din Orașul Chitila, județul Ilfov , prin reconversia unui teren degradat și neutilizat cu suprafata de 61.734 mp, în scopul creării și extinderii suprafețelor de spații verzi și a zonelor de recreere și agrement pentru comunitatea orașului.


Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:


1. Amenajarea terenului degradat și neutilizat din Parcul Valea Mangului și crearea unor zone verzi de 55.577,1 mp, în scopul creșterii suprafeței de spațiu verde în localitate;


2. Crearea în cadrul Parcului Valea Mangului a unor zone de recreere și agrement pentru comunitate (spații de promenadă, piațetă, amfiteatru verde, loc de joacă pentru copii, zona specială amenajată pentru sport, skatepark, teren role/patinoar, zonă fitness etc);


Realizarea acestui parc are un impact covârșitor pentru locuitorii orașului Chitila, contribuind la extinderea zonei de verdeață și recreere, ceea ce înseamnă un aer mai curat, mai mult confort și stare de bine.


Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul „PARC VALEA MANGULUI”, persoana de contact este dna. Elena Petre – Manager de Proiect, tel. (021)436.37.09 int. 25, e-mail: elena.petre@primariachitila.ro.

.

Cuvinte cheie:  PARC VALEA MANGULUI  Chitila  Elena Petre  Ministerul Dezvoltării Regionale  

Imagini

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.