“CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA”

08 decembrie 2023, 03.44 - Afaceri   Educaţie / Cultură   Social  

București - 08 decembrie 2023 -

Orașul Chitila, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA”, cod SMIS 120404, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu.


Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, este în valoare de 33.291.101,40 lei, din care valoarea finanțării eligibile nerambursabile este de 23.200.911,89 lei, după cum urmează:


18.560.729,53 lei cofinanțarea din Fondul european de dezvoltare regională


4.175.932,11 lei contribuția de la Bugetul de Stat


Proiectul s-a implementat în orașul Chitila, județul Ilfov, pe o durată de 77 de luni, începând cu data de  16.08.2017.


Obiectivul general al proiectului constă în creșterea accesului și participării la educația de calitate a 648 elevi prin realizarea infrastructurii materiale și asigurarea bazei materiale de calitate pentru învățământul primar și gimnazial (învățământ I-VIII, inclusiv clasa pregătitoare) în Orașul Chitila.


Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:


1. Realizarea construcției infrastructurii educaționale Scoală primară și gimnazială în Orașul Chitila cu o capacitate de 648 persoane;


2. Dotarea cu echipamente și materiale didactice a infrastructurii educaționale nou construite pentru învățământul primar și gimnazial în Orașul Chitila;


3.  Creșterea accesului și participării la educația de calitate a 68 de copii care fac parte din grupurile vulnerabile, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și excluziune socială, din Orașul Chitila, prin promovarea și implementarea unor programe educaționale suport de reducere a părăsirii timpurii a școlii și de prevenire a abandonului școlar, destinate elevilor și părinților acestora - program "Școală după Școală", învățămant "A doua șanșă".


Construirea școlii gimnaziale a avut un impact pozitiv major asupra comunității, prin crearea unor spații educaționale moderne și atractive, dotate conform standardelor europene, pentru cel puțin 640 de elevi actuali dar și pentru generațiile viitoare. Astfel, copiii și adolescenții din oraș se bucură de accesul neîngrădit la facilități educaționale moderne, menite să susțină calitatea procesului educațional și, totodată, atractivitatea activităților școlare pe termen lung.


Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul „CONSTRUIRE ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ  ÎN  ORAȘUL CHITILA”, persoana de contact este dna. Ioana Constantin - Manager de Proiect, tel. (021)436.37.09 int. 25, e-mail: ioana.constantin@primariachitila.ro.

.

Cuvinte cheie:  Scoala primara  Chitila  Ioana Constantin  dezvoltare regională  buget de stat 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.