COMUNICAT COMUN Referitor la completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţinarilor SIF 5 Oltenia din data de 28(29).04.2011

Bucureşti - 04 aprilie 2011 - Noi, subscrisele societăţi şi fonduri de investiţii

Leo Overseas Ltd.
Clairmont Holdings Ltd.
S.C. ING Asset Management BV The Netherlands Bucharest Branch S.A. pentru ING International Romanian Equity Fund
STK Emergent
East Capital Eastern European Fund
Moon Capital Master Fund Ltd
Moon Capital Leveraged Master Fund Ltd.
FDI BT Maxim Admin BT Asset Management SAI SA
FDI Carpatica Stock – SAI Carpatica AM
FDI Carpatica Global – SAI Carpatica AM

Împreună cu alţi acţionari deţinând împreună peste 5% din capitalul social al SIF 5 Oltenia am transmis în termenul legal, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990, către Societatea de Investiţii Financiare Oltenia SA, o cerere de completare a ordinii de zi a adunării generale de bilanţ care urmează să aibă loc în ultima decadă a lunii aprilie, prin care am propus adăugarea unui nou punct pe ordinea de zi.

Având în vedere că, după ştiinţa noastră, am îndeplinit cerinţele legale pentru completarea ordinii de zi în fiecare caz în parte, solicităm în mod public administratorilor SIF 5 Oltenia să efectueze de îndată toate raportările legale către entităţile pieţei şi către CNVM şi să publice în cel mai scurt timp ordinea de zi completată în Monitorul Oficial, conform dispoziţiilor art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R.

Având în vedere raportul curent transmis în data de 30.03.2011 de către Societatea de Investiţii Financiare Oltenia SA către operatorul de piaţă Bursa de Valori Bucureşti şi publicat pe website-ul acesteia la orele 17:34, precizăm că noi, subscrisele societăţi şi fonduri de investiţii, după ştiinţa noastră, am îndeplinit toate cerinţele legale şi statutare pentru completarea ordinii de zi, astfel încât refuzul consiliului de administraţie al acestui emitent de a adăuga un nou punct pe ordinea de zi este vădit nelegal şi complet abuziv, întrucât impunerea condiţiei dovedirii calităţii de acţionar cu extrase de cont emise de Depozitarul Central de către consiliul de administraţie al SIF 5 Oltenia încalcă prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 şi ale Directivei nr. 36/2007/CE.

Menţionăm că am solicitat consiliului de administraţie al Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia SA adăugarea pe ordinea de zi a unui punct care vizează aprobarea distribuirii unui dividend majorat faţă de propunerea consiliului de administraţie, respectiv un dividend în valoare de 0,1250 lei/acţiune.

Solicităm în mod public, de asemenea, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare să dispună obligarea consiliului de administraţie al Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia SA la completarea ordinii de zi astfel cum am solicitat şi, de asemenea, să supravegheze cu atenţie îndeplinirea tuturor obligaţiilor legale de către persoanele responsabile din cadrul emitenţilor sus-menţionaţi.

Solicităm în mod public Bursei de Valori Bucureşti să suspende de la tranzacţionare titlurile acestei societăţi până când vor fi îndeplinite cerinţele legale de raportare .

Leo Overseas Ltd.
Clairmont Holdings Ltd.

S.C. ING Asset Management BV The Netherlands Bucharest Branch S.A. pentru ING International Romanian Equity Fund

STK Emergent

East Capital Eastern European Fund

Moon Capital Master Fund Ltd

Moon Capital Leveraged Master Fund Ltd.

FDI BT Maxim Admin BT Asset Management SAI SA

FDI Carpatica Stock – SAI Carpatica AM

FDI Carpatica Global – SAI Carpatica AM

.

Cuvinte cheie:  SIF 5 Oltenia  AGA 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.