Conferința de Lansare a Proiectului Calificarea - stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului din România POSDRU/164/2.3/S/141640

14 aprilie 2015, 02.18 - Afaceri   Social   Sport  

Bucuresti - 14 aprilie 2015 -

Investește în oameni !


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara  2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenție 2.3 ” Acces şi participare la formare profesională continuă”

Titlul proiectului : ”Calificarea - stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului  din România” - POSDRU/164/2.3/S/141640

Conferința de Lansare a Proiectului

Calificarea - stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului  din România POSDRU/164/2.3/S/141640

8 aprilie 2015, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Salonul D


S.C. Development Projects and Strategies S.R.L. în parteneriat cu S.C. Media Scope S.R.L., Asociația O șansă pentru Fiecare, Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural – Filiala Brașov, Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural – Filiala Iași, S.C. INIȚIAL S.R.L. a organizat Conferința de Lansare a Proiectului Calificarea - stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului  din România - POSDRU/164/2.3/S/141640.

Conferința a avut loc la  JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Salonul D în data de  8 aprilie 2015 cu începere de la ora 15:30.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul:

-    Dna Florina Plăveți manager de proiect – S.C. Development Projects And Strategies S.R.L în calitate de Beneficiar, care a făcut o prezentare a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului.

-    Dna Maria Stoian, fondator ANTREC România din partea partenerului ANTREC Brașov a prezentat despre succesul turismului rural, ecologic și cultural prin tradiții și instruire permanentă.

-    Activitatea de recrutare și selecție la nivelul regiunilor Nord – Est și Nord – Vest a fost prezentată de reprezentanții partenerilor ANTREC, Filiala Iași de către dl Dragoș Onica și S.C. Inițial S.R.L de către dl Cristian Fertea.

La eveniment au luat cuvântul dl Peter Hurley președinte al Asociației Interculturale de Tradiții și dl Răzvan Pascu Consultant Marketing Turistic Travel Communication care au dezbătut teme cu privire la importanța formării profesionale în turism și tradițiile românești.

La conferință au participat peste 50 de invitați, evenimentul reprezentând un cadru ideal de întâlnire și discuții între reprezentații partenerilor, presă, precum și beneficiarii  direcți ai proiectului.

Proiectul Calificarea – Stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului din România POSDRU/164/2.3/S/141640 are ca obiectiv principal creșterea nivelului de calificare pentru 1536 de angajați din domeniul turismului și din alte domenii de la un nivel scăzut de calificare la un nivel mai înalt de calificare prin obținerea unui certificat de calificare de nivel I, II sau III și informarea cu privire la importanța nevoii de formare profesională continuă la nivelul sectorului turismului din regiunile: Centru, Nord – Vest, Nord – Est și București – Ilfov.

În grupul țintă al proiectului se pot înscrie 1536 angajați din toate sectoarele economice, cu următoarele excepţii:

1.    angajaţii din sistemul de educaţie, care reprezintă grup țintă în cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 (Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională) al POSDRU.

2.    angajaţii ai instituțiilor publice din administraţia centrală și locală, care reprezintă grup țintă în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

3.    persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale.

Grupul ţintă eligibil în cadrul acestui proiect include numai cetăţeni UE angajați cu domiciliul sau reşedinţa legală în România.

Programele de formare profesională organizate în cadrul proiectului sunt:

1.    Agent de turism – ghid cod 5113.3.1 (nivel 3);

2.    Tehnician în hotelărie, cod 4222.3.1 (nivel 3);

3.    Tehnician activități de agroturism montan, cod 3415.3.4 (nivel 3);

4.    Administrator pensiune turistică cod 5121.2.4 (nivel 2);

5.    Recepționer distribuitor, cod 5121.2.1 (nivel 2);

6.    Lucrător în agroturism, cod 6130.2.1 (nivel 2);

7.    Bucătar, cod 5122.2.1 (nivel 2);

8.    Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație”, cod 5123.2.1 (nivel 2);

9.    Barman, cod 5123.2.2 (nivel 2);

10.    Brutar patiser - preparator produse făinoase, cod 7412.2.2 (nivel 2);

11.    Conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare” cod 8340.1.2 (nivel 1);

12.    Camerista, cod 5142.1.1 (nivel 1);

13.    Lucrător în sculptură, cod 7331.1.12 (nivel 1);

Activitățile ce se vor desfășura în cadrul proiectului vizează asigurarea calității în vederea adaptării programelor de formare profesională la cerințele pieții. Persoanele înscrise în grupul țintă vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională în vederea obținerii unei calificări și creșterea performanței.

Proiectul „Calificarea – Stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului din România“ este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și se va derula până la data de 31 octombrie 2015.

Detalii suplimentare se pot obține de la
Adriana Bolovan
Expert Comunicare S.C. Development Projects And Strategies S.R.L
Tel: 0722.319.393
email: adriana.bolovan@develops.ro

Cuvinte cheie:  conferinta  lansare  proiect  

Imagini

Conferința de Lansare a Proiectului Calificarea - stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului din România POSDRU/164/2.3/S/141640
Conferința de Lansare a Proiectului Calificarea - stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului din România POSDRU/164/2.3/S/141640
Conferința de Lansare a Proiectului Calificarea - stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului din România POSDRU/164/2.3/S/141640
Conferința de Lansare a Proiectului Calificarea - stimulent al creșterii performanței în domeniul turismului din România POSDRU/164/2.3/S/141640

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.