Depășirea obiectivelor asumate de colectare și reciclare DEEE

21 octombrie 2009, 02.46 - Afaceri   Mediu  

Bucureşti - 21 octombrie 2009 - Urmare a eforturilor depuse încă de la înființare, Asociația Environ se poate mândri cu rezultate excelente concretízate în atingerea și depașirea obiectivelor asumate de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice ( DEEE ).

Performanțele obtinute confirmă că strategia adoptată în cei peste 2 ani de activitate este cea corectă și poate conduce și pe viitor organizatia către noi performanțe.

Dezvoltarea constantă a rețelei naționale de colectare prin investiții în infrastructură, respectiv containere de mare și mică capacítate, este unul dintre factorii ce a jucat un rol hotărâtor A.E. dispunând în prezent de o rețea de peste 400 puncte fixe localizate în orașe, municipii și aglomerări urbane pe tot cuprinsul tării.

Parteneriatele timpurii încheiate cu Asociația Marilor Retaileri din România ( AMRCR ), cooperarea stransă atât cu firme internaționale de prestigiu ca Stena Suedia, cât și nationale, dintre care la loc de cinste amintim Remat Holding sau Green WEEE, coroborate cu investițiile constante în soluții software de automatizare și optimizare a proceselor de colectare -logistice au fost tot atâția factori ce au permis Asociației Environ transferul de know-how și realizarea de sinergii între actorii din comerț și operatorii din domeniul reciclării DEEE.

Practic cu excepția ultimei perioade a anului 2007, în care Asociatia Environ s-a focusat pe planul de operare cu obiectiv trimestrial și în fapt a funcționat mai puțin de o luna, autorizația de operare fiind eliberată la data de 23.11.2007, organizația se poate mândri cu atingerea și chiar depașirea obiectivelor propuse.

După cum demonstrează rezultatele, Environ a depășit în primul an de activitate, 2008, planul și ținta de colectare- reciclare asumată cu 52%, iar în prímele 3 trimestre ale lui 2009 a dublat cantitatea propusă ca obiectiv în planul de management pentru întreg anul 2009.

În condiţiile scăderii cu 30% a pieței de EEE până la sfârşitul anului 2010, ca urmare a crizei economice, Asociația Environ iși propune să mențină ritmul ascendent de colectare a DEEE pentru a contribuila atingerea obiectivelor naționale în domeniul gestionării deșeurilor electrice DEEE presupuse de calitatea de Stat Membru al Uniunii Europene.

„Ţintele de colectare pe careorganizaţia colectivă și le asumă pentru perioada urmatoare sunt îndraznețe, pornind de la premiza că performanțele întregului sistem de colectare la care participă autoritaţile locale, producătorii şi distribuitorii vor reuşi să conducă nemijlocit la atingerea ţintei de 4 kg/locuitor, obiectivul impus de Directiva 2002/96/EC” –a declarat Daiana Dragoi, PR Manager la Asociația Environ.

Asociația Environ este o organizație colectivă non-profit, având cascop preluarea responsabilităților producătorilor și importatorilor privitor la colectarea, tratarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice ( DEEE ), așa cum sunt prevăzute în HG nr. 448/2005. aceasta, Asociația Environ a dezvoltat și implementat înca din 2007unsistem eficient de preluare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) în concordanță cu legislația în vigoare și cu respectarea obiectivelor Strategiei Naționale pentru Gestionarea Deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.

.

Cuvinte cheie:  Asociația Environ  colectare și reciclare  DEEE  

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.

Trebuie să te autentifici pentru a putea adăuga comentarii.