Allevo anunță prelungirea duratei proiectului TOSS și adăugarea unei noi componente FinTP-API

05 septembrie 2019, 02.57 - Afaceri   IT&C   Tehnologie  

Bucuresti - 05 septembrie 2019 -

Allevo, în calitate de beneficiar al Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, anunță prelungirea duratei proiectului TOSS (Treasure Open Source Software), prin intermediul căruia dezvoltă o soluție software care se adresează trezoreriilor de corporații, cu 6 luni, până la data de 15 martie 2020. Astfel, perioada de implementare a proiectului va fi de 31 luni, ceea ce va asigura un grad maxim de absorbție a bugetului aprobat pentru implementarea proiectului și finalizarea cu succes a obiectivelor asumate.

Decizia a fost luată ca urmare a adăugării unei noi componente FinTP-API, proiectul fiind astfel actualizat din punct de vedere tehnologic, urmând să asigure următoarele funcționalități noi:

1. Realizarea interfațării prin mecanismele Open Banking, respectiv API REST, utilizând autentificarea prin mecanismul de securitate OAuth2 și standardul Berlin Group Next Gen, adoptat de către comunitatea bancară din România și majoritatea țărilor membre UE.

2. Accesarea conturilor deținute la una sau mai multe bănci pentru obținerea de informații legate de cont (verificare sold și detalii tranzacții, extrase de cont, istoric tranzacții) în timp real.

3. Realizarea plăților către anumiți furnizori din unul dintre conturile administrate centralizat la nivelul aplicației FinTPc și transferurile între conturile proprii. Corelat cu acest punct, se pot extrage alte informații precum starea unor plăți efectuate, comisioanele aferente.

4. Generare de rapoarte și statistici pe baza datelor colectate prin intermediul API-urilor și actualizarea acestora în timp real, oferind corporației o imagine de ansamblu asupra propriei situații financiare. Aceasta permite și o administrare eficientă a lichidității (cash management) pe termen mediu și lung.

Interfața FinTPc API

Prin implementarea noilor funcționalități se adaugă un nou model de interacțiune (interfațare) între corporație și băncile partenere. Acest nou model presupune modificări arhitecturale conferind o serie de avantaje, cel mai important fiind procesarea în mod automat și în timp real a tuturor tranzacțiilor inițiate din sistemele corporației. Acest lucru deschide o serie de oportunități în oferirea de informații actualizate și agregate, oferind departamentului financiar vizibilitatea asupra operațiunilor în timp real astfel încât să se poată lua decizii informate.

Urmare a implementării Directivei PSD2, băncile sunt obligate ca din luna septembrie 2019 să expună informații cu privire la conturile clienților și să permită inițierea de plăți prin intermediul tehnologiei de interfațare de tip API REST (Application Programming Interface REpresentational State Transfer).

API-urile reprezintă mijloace de accesare a serviciilor bazate pe volume mari de date, având potențial să transforme orice modalitate de comunicare din domeniul financiar (și nu numai): de la operațiuni tehnice și de management al sistemelor de back-office, până la strategii de business, gestionarea și diminuarea riscurilor și chiar în vânzări sau servicii suport client. Tehnologiile API REST sunt din ce în ce mai căutate și utilizate în industria serviciilor financiare, tendința fiind ca în viitorul apropiat acestea să fie adoptate pe scară largă.

Avantajele utilizării unei astfel de arhitecturi sunt:

• reducerea la un singur format de interfațare extern prin implementarea standardului utilizat la nivelul comunității bancare ca urmare a implementării proiectelor Open Banking, ceea ce conduce implicit la costuri de întreținere scăzute.

• securitate sporită la transferul și prelucrarea datelor sensibile, având în vedere reglementările publicate de Autoritatea Bancară Europeană, respectiv Regulatory Technical Standards (RTS).

• asigurarea procesării automate a plăților din contul bancar și preluarea automată a extraselor, în timp real, ceea ce elimină efortul de conectare manuală la fiecare interfață bancară (operațiune executată în acest moment de mai multe ori pe zi de către departamentele financiare).

Proiectul TOSS este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”. Valoarea totală a proiectului este de 6.805.370,35 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 3.570.229,17 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Proiect finanțat în cadrul POC, Axa prioritară 2, Acțiunea 2.1, Prioritate de investiții 2b. Cod MySMIS: 115724, Nr. Contract Finanțare: 101/16.08.2017.

Despre Allevo

SC Business Information Systems (Allevo) SRL este o companie furnizoare de soluții software ce sprijină instituțiile care desfășoară fluxuri financiare să obțină automatizarea acestora, să reducă costul total al investiției și să atingă interoperabilitate de-a lungul întregului lanț de distribuție.  Aceste soluții se bazează pe aplicații care sunt distribuite sub licența open source și procesează tranzacții financiare. Soluțiile Allevo automatizează fluxurile financiare și asigură conformitate cu standardele și reglementările. Versiunea garantată a Allevo crește competitivitatea, elimină riscul operațional, și face sistemul de tranzacții financiare accesibil atât pentru întreprinderile mici, cât și pentru cele mijlocii.

www.allevo.ro

Nume: Adriana Costea
Funcție: Marketing Manager
Adresă: Calea Vitan 23C, etaj 3, 031281 București, România
Tel/Fax: +4021 255 45 77
E-mail: adriana.costea@allevo.ro

Cuvinte cheie:  Allevo  TOSS  FinTP-API  Open Banking  API REST  OAuth2  Berlin Group Next Gen 

Imagini

Allevo anunță prelungirea duratei proiectului TOSS și adăugarea unei noi componente FinTP-API
Allevo anunță prelungirea duratei proiectului TOSS și adăugarea unei noi componente FinTP-API
Allevo anunță prelungirea duratei proiectului TOSS și adăugarea unei noi componente FinTP-API

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.