Allevo și Bakken & Bæck au demarat proiectul Whizzer

23 ianuarie 2020, 01.26 - Afaceri   IT&C   Tehnologie  

Bucuresti - 23 ianuarie 2020 -

Allevocu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului "Creșterea IMM-urilor din România", a demarat joi, 23 ianuarie 2020, proiectul Whizzer, conform contractului de finanțare 2018/115906.


Proiectul se implementează în București, are termen final de implementare data de 30 noiembrie 2021 și o valoare totală de 738.375 de euro, din care asistență financiară nerambursabilă de 420.000 de euro. Proiectul Whizzer are ca finalitate dezvoltarea unei aplicații software distribuită în regim open source, construită pentru IMM-uri în scopul de a le facilita accesul la operațiuni financiare oferite ca serviciu și care să le ajute să își automatizeze și centralizeze fluxurile financiare, la un cost redus. Grupul țintă este alcătuit din IMM-uri și bănci din România și alte țări Europene.


Aplicația dezvoltată prin proiect include o componentă de inteligență artificială care asigură o analiză detaliată a datelor procesate. Această componentă este proiectată și dezvoltată de compania Bakken & Bæck AS, un studio de dezvoltare de produse digitale, cu o vastă experiență în crearea de capabilități AI și machine learning. Acest parteneriat este susținut de relațiile bilaterale dintre Norvegia și România, promovate prin programul de finanțare. Parteneriatul permite Allevo să beneficieze de expertiza complementară a Bakken & Bæck, pentru a construi o soluție finală revelantă industriei financiare.


Obiectivele specifice sunt:


1.    O soluție software cu licență open source (GPL v3) dezvoltată de Allevo, care oferă operațiuni financiare as a service către IMM-uri, pentru a le ajuta să automatizeze și să centralizeze fluxurile financiare uzuale la cost redus: balanță, plăți salariale, facturi, cashflow, accounts payable and receivable, raportare lichiditate;


2.     Poziții full-time permanent create: 4 poziții care includ: 1 analist, 1 dezvoltator, 1 tester, 1 inginer de sistem;


3.     O creștere estimată a cifrei de afaceri de 28% până în 2023, raportat la 2018;


4.     O creștere estimată a profitului de 66% până în 2023, raportat la 2018.


Proiectul are ca scop creșterea ratei de incluziune financiară, adresând ecosistemul format din bănci, prestatori de servicii financiare și IMM-uri din Europa. Accentul cade pe IMM-uri, din punct de vedere al armonizării sș comunicării printr-o infrastructură de open banking cu un design revoluționar.


Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului "Creșterea IMM-urilor din România".


Contact Allevo


Nume: Ioana Guiman


Funcție: Managing Partner


Adresă: Calea Vitan 23C, etaj 3, 031281


București, România


E-mail: ioana.guiman@allevo.ro


Contact Bakken & Bæck


Nume: Codruta Gamulea Berg


Funcție: Business Development Lead


Adresă: Trondheimsveien 135


0570 Oslo, Norway


E-mail: codruta@bakkenbaeck.no


 


Despre Allevo


SC Business Information Systems (Allevo) SRL este o companie furnizoare de soluții software care sprijină instituțiile financiare de toate tipurile și dimensiunile să reducă costul total al investiției și să atingă interoperabilitate de-a lungul întregului lanț de distribuție.


www.allevo.ro


Despre Bakken & Bæck


Bakken & Bæck este un studio ambițios de dezvoltare de produse digitale, cu prezență în Oslo, Bonn, Amsterdam și Londra. Facem parteneriate cu fondatori și companii pentru a crea produse digitale și proiecte noi. Ajutăm marile companii să se comporte ca startup-uri mici, și oferim expertiza de care au nevoie startup-urile pentru a lansa și a-și scala business-ul.


https://bakkenbaeck.com/
Allevo and Bakken & Bæck kick-off the Whizzer project


Allevo, with the support of a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021, in the frame of the Programme “SMEs Growth Romania”, kicked-off Thursday, 23 January 2020, the Whizzer project, as per the 2018/115906 contract.


The project is implemented in Bucharest, has an end date of 30 November 2021 and a total value of EUR 738.375, out of which EUR 420.000 non-refundable grant. The Whizzer project is aimed to create an open source software solution that offers financial operations as a service to SMEs, to help them automate and centralize common financial flows, at a very low cost: balance sheet, salary payments, invoicing, money flow automation, accounts payable and receivable, cash reporting. Target group includes banks, financial service providers and SMEs across Europe, with focus on SMEs, in terms of technical harmonization and communication on top of a well-built open banking layer.


The project includes an artificial intelligence component that ensures a detailed analysis of processed data. This component is designed and developed by Bakken & Bæck AS, a digital product development studio, with long experience and expertise in applied AI and machine learning. This partnership is possible through the bilateral relationships between Norway and Romania, promoted by the financing program. The partnership allows Allevo to benefit from the complementary skill set of the partner’s team, to build a relevant solution for the financial industry.


The outcomes are:


1.     An open source software solution license (GPL v3) developed by the promoter that offers financial operations as a service to SMEs, to help them automate and centralize common financial flows, at a very low cost: balance sheet, salary payments, invoicing, money flow automation, accounts payable and receivable, cash reporting;


2.     Permanent full-time jobs created: 5 positions covering: 1 researcher (for the R&D component), 1 analyst/solution manager, 1 developer, 1 tester, 1 deployment engineer;


3.     An estimated growth in turnover of 28% by 2023 compared to 2018;


4.     An estimated growth in profit of 66% by 2023 compared to 2018


The project aims to increase the rate of financial inclusion, by addressing the ecosystem (banks, financial service providers and SMEs across Europe), with focus on SMEs, in terms of technical harmonization and communication on top of a well-built open banking layer.


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021, in the frame of the Programme “SMEs Growth Romania”.


Contact Allevo


Name:  Ioana Guiman


Position: Managing Partner


Address: Calea Vitan 23C, etaj 3, 031281,


București, România


E-mail: ioana.guiman@allevo.ro


Contact Bakken & Bæck


Name:  Codruta Gamulea Berg


Position: Partner/ Head of Business Development


Address:           Trondheimsveien 135

0570 Oslo, Norway


E-mail: codruta@bakkenbaeck.no


About Allevo


SC Business Information Systems (Allevo) SRL is a provider that creates software solutions which help financial institutions of all types and sizes reduce the total cost of ownership and achieve interoperability along the supply chain.


www.allevo.ro


About Bakken & Bæck

Bakken & Bæck is an ambitious digital product development studio with offices in Oslo, Amsterdam, Bonn and London. We partner with founders and companies to create new digital products and ventures. We help big companies act like small startups, and provide the expertise startups need to launch and scale their business.


https://bakkenbaeck.com/

.

Cuvinte cheie:  Allevo  Bakken & Bæck  Whizzer  Creșterea IMM-urilor din România  IMM 

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.