Allevo a finalizat cu succes implementarea proiectului TOSS

13 martie 2020, 10.41 - Afaceri   IT&C  

Bucuresti - 13 martie 2020 -

Business Information Systems (Allevo), în calitate de beneficiar al Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, a finalizat cu succes, proiectul TOSS (Treasure Open Source Software).

Cu o perioadă de implementare de 31 de luni, între 16 august 2017 și 15 martie 2020, proiectul a avut o valoare totală de 6.805.370,35 lei, din care asistență financiară nerambursabilă  3.443.370,17 lei. Proiectul TOSS a avut ca scop dezvoltarea unei soluții software inovatoare pentru prelucrarea tranzacțiilor financiare, distribuită în regim open source. Astfel, rezultatele implementării sunt:

    Portal pentru comunitatea FINkers United, disponibil la fintp.org

    Portal Allevo reproiectat, disponibil la allevo.ro

    O unealtă de testare automată, disponibilă via fintp.org

    O unealtă de benchmarking, disponibilă via fintp.org

    O suită de aplicații FinTPc, disponibilă via fintp.org.

Soluția software dezvoltată în cadrul proiectului se adresează IMM-urilor și trezoreriilor de corporații.

Proiectul contribuie la sporirea utilizării, calității și a accesului la tehnologia informației și comunicațiilor, eficientizând costul și durata de procesare și decontare a operațiunilor financiare ale corporațiilor prin:

-    optimizarea deciziilor financiare ale corporațiilor, prin dezvoltarea unei suite de aplicații de trezorerie ce va integra toate plățile inițiate de sistemele ERP, resurse umane etc;

-    realizarea unei arhitecturi moderne de conectare a corporațiilor la băncile cu care lucrează, permițând corporațiilor să folosească același tip de tehnologie ca cea utilizată de bănci;

-    dezvoltarea unui sistem de centralizare a operațiunilor financiare și de trezorerie;

-    crearea unei componente de predicție pe termen scurt a fluxurilor de lichidități ce va permite corporațiilor să identifice în avans eventualele riscuri de întârziere a propriilor obligații financiare și să ia măsuri în evitarea acestora;

-    oferirea de soluții inovative de prelucrare a tranzacțiilor financiare în regim open source tuturor membrilor Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, din care Allevo face parte.

Grupurile țintă ale acestui proiect sunt: marii producători (industriile automobile, farmaceutică, energie și altele) sau prestatori de servicii (distribuție utilități, distribuție de mărfuri, lanțuri de retail și altele), întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară afaceri în legătură cu mari producători, procesatorii de tranzacții financiare sau furnizori de servicii intermediare pentru unele instrumente financiare, precum și infrastructurile financiare intra- sau inter-sectoriale.

Alte extensii posibile privesc relația corporației cu clienții săi instituționali sau individuali și externalizarea către aceștia a unor informații sau chiar permiterea unor operațiuni financiare care să însoțească schimbul de mărfuri sau servicii.   

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”. Business Information Systems (Allevo), CUI: RO 5258486, J40/2067/1994. Cod MySMIS: 115724, Nr. Contract Finanțare: 101/16.08.2017.

Date de contact

Nume:    Adriana Costea

Funcție:     Marketing Manager

Adresă:    Calea Vitan 23C, etaj 3, 031281

București, România

Tel/Fax:    +4021 255 45 77

E-mail:    adriana.costea@allevo.ro

Despre Allevo

SC Business Information Systems (Allevo) SRL este o companie furnizoare de soluții software care sprijină instituțiile financiare de toate tipurile și dimensiunile să reducă costul total al investiției și să atingă interoperabilitate de-a lungul întregului lanț de distribuție, prin utilizarea FinTP, aplicația open source care procesează tranzacții purtătoare de valoare, automatizează fluxuri de operațiuni și asigură conformitatea cu diversele standarde și reglementări din industria financiar-bancară.

Distribuția FinTP garantată de Allevo este destinată să crească competitivitatea, să elimine riscul operațional și să facă sistemele de procesare a tranzacțiilor financiare accesibile și pentru întreprinderile mici și mijlocii.

www.allevo.ro

.

Cuvinte cheie:  Business Information Systems  Allevo  TOSS  Treasure Open Source Software  FINkers United  FinTP 

Imagini

Allevo a finalizat cu succes implementarea proiectului TOSS
Allevo a finalizat cu succes implementarea proiectului TOSS

Mediafax nu îşi asumă în nici un fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru transmisia acestora.

Comentarii:

Nu există comentarii pentru acest comunicat.